Eurobarometr: Ochrona środowiska priorytetem dla większości Europejczyków

Zdjęcia via unsplash.com @markusspiske

Z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że zdecydowana większość Europejczyków opowiada się za działaniami na rzecz ochrony środowiska. Mieszkańcy państw UE  są gotowi na wzięcie współodpowiedzialności za działania na rzecz klimatu razem z przedsiębiorstwami, przemysłem oraz z rządami krajowymi.

 

 

Opublikowane we wtorek (3 marca) wyniki badania Eurobarometru wskazują, że obywatele chcą, aby podejmowano więcej działań w celu ochrony środowiska, oraz uważają, że odpowiedzialność powinna być rozłożona na duże przedsiębiorstwa i branżę przemysłową, rządy krajowe i UE, a także samych obywateli. Biorący udział w badaniu byli zdania, że najskuteczniejszymi sposobami rozwiązania problemów środowiskowych są zmiana nawyków konsumpcyjnych oraz zmiana modelu produkcji i handlu.

Priotytet dla klimatu

Według najnowszego badania Eurobarometru 94 proc. obywateli we wszystkich państwach członkowskich Unii twierdzi, że ochrona środowiska jest dla nich ważna. Ponadto 91 proc. obywateli stwierdziło, że zmiana klimatu stanowi w UE poważny problem, a 83 proc. badanych podkreśliło, aby chronić środowisko, niezbędne jest prawodawstwo unijne.

Komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział:

Wyniki badania nie są dla nas zaskoczeniem. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu chcemy zająć się właśnie tymi obawami obywateli. Cieszy mnie to, że wyrażane jest poparcie dla fundamentalnych zmian, które zamierzamy wprowadzić w naszym społeczeństwie i naszej gospodarce, oraz że obywatele pragną odgrywać aktywną rolę w tej zmianie”.

Z badania wynika, że zmiana klimatu, zanieczyszczenie powietrza i odpady to trzy najważniejsze kwestie środowiskowe. Ponad trzy czwarte respondentów (78 proc.) uważa, że kwestie ochrony środowiska mają bezpośredni wpływ na ich życie codzienne i zdrowie. Ponad ośmiu na dziesięciu obywateli obawia się negatywnego wpływu chemikaliów zawartych w produktach codziennego użytku.

Obywatele zdają sobie sprawę z tego, że mogą być konieczne zasadnicze zmiany. Wśród ponad 27 tys. osób, z którymi przeprowadzono wywiady, istnieje silne poparcie dla środków politycznych mających na celu ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych i zaśmiecania. Wyniki badania pokazują również, że obywatele uważają, że produkty powinny być zaprojektowane w sposób ułatwiający recykling tworzyw sztucznych; branża przemysłowa i detaliści powinni podejmować starania, aby ograniczyć opakowania z tworzyw sztucznych; należy uczyć ludzi, jak produkować mniej odpadów z tworzyw sztucznych, a władze lokalne powinny zapewnić większą liczbę lepszych punktów zbiórki takich odpadów.

W badaniu przeanalizowano również postawy wobec przemysłu odzieżowego i stwierdzono, że obywatele wyrażają dużą troskę o kwestie środowiskowe i warunki pracy. Respondenci życzyliby sobie, aby ubrania służyły im dłużej i były wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi.

Wyrażono też poparcie dla innych środków, takich jak inwestowanie w badania i rozwój, szersze działania informacyjne i edukacyjne, zachęcanie przedsiębiorstw do angażowania się w zrównoważoną działalność oraz bardziej rygorystyczna kontrola legislacyjna.

 

Badanie odbyło się w dniach 6–19 grudnia 2019 r. w ówczesnych 28 państwach członkowskich UE. Bezpośrednie wywiady w języku ojczystym przeprowadzono z 27 498 respondentami z różnych grup społecznych i demograficznych w ich domach.

 

 

Więcej informacji:

Badanie Eurobarometr

Komunikat prasowy Eurobarometr: Ochrona środowiska i klimatu

Pobierz (58.556 kB – PDF)