Wodór: Przyszłość zielonej energetyki? Unia Europejska chce zadbać o jego bezpieczne wykorzystanie

wodor-pierwiastek-neutralnosc-klimatyczna-komisja-europejska-dekarbonizacja-bezpieczenstwo-zmiany-klimatu-fit-for-55

Wodór - w związku ze swoją wysoką łatwopalnością - powoduje utrudnienia podczas jego przetrzymywania i przewożenia. [Foto via Canva]

Wodór może być kluczowym elementem na drodze do neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej. Wątpliwości budzą jednak kwestie dotyczące jego bezpieczeństwa – jest to bardzo łatwopalny pierwiastek. Komisja Europejska chce opracować odpowiednie standardy, aby wodór przyspieszył proces unijnej dekarbonizacji.

 

 

Komisja Europejska postrzega wodór, jako „brakujący element układanki”, która ma doprowadzić do dekarbonizacji dużych zakładów przemysłowych, takich jak huty. Ma to związek z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r.

Jednak wodór – w związku ze swoją wysoką łatwopalnością – powoduje utrudnienia podczas jego przetrzymywania i przewożenia. Wymaga to opracowania ścisłych protokołów bezpieczeństwa.

„Aby europejska gospodarka wodorowa mogła się skutecznie rozwijać, należy ustanowić wysokie standardy bezpieczeństwa”, podkreśliła w rozmowie z EURACTIV niemiecka europarlamentarzystka Angelika Niebler z centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej (EPP). „Technologie muszą być bezpieczne, żeby móc im zaufać”, dodała.

Niebler jest jedną z osób odpowiedzialnych za raport Parlamentu Europejskiego, dotyczący strategii Komisji Europejskiej na temat rozwoju wykorzystywania wodoru w energetyce.

Parlament Europejski jest „przekonany, że publiczna akceptacja jest kluczowa do stworzenia pomyślnej gospodarki wodorowej”, stwierdzono w raporcie.

Inni eurodeputowani zdają się być mniej przejęci kwestią bezpieczeństwa. „Przemysł produkuje i radzi sobie z wodorem od dekad”, powiedział Jens Geier, niemiecki poseł socjaldemokratycznej partii S&D i jednocześnie główny autor raportu.

„Istnieje już wystarczająco dużo ekspertyz dotyczących bezpiecznego wykorzystania wodoru”, zaznaczył w rozmowie z EURACTIV.

Wodór na przestrzeni lat miewał jednak problemy „wizerunkowe”, głównie za sprawą swojej łatwopalności, a także z powodu wykorzystania przy produkcji bomb wodorowych, czy katastrofie sterowca Hindenburg w 1937 r.

Potrzeba wykorzystania wodoru w procesie dekarbonizacji sprawiła jednak, że uruchomiono intensywne prace nad ustaleniem bezpiecznych warunków i metod obchodzenia się z nim.

Gazowa pułapka. Wyjaśniamy dlaczego energia jest w Polsce taka droga, a będzie jeszcze gorzej [WYWIAD]

Polsce brak gazu nie grozi, ale rząd ryzykuje trwałe uzależnienie Polski od gazu, jak obecnie w przypadku węgla. To niebezpieczne z wielu powodów – przekonuje ekspertka think tanku Ember.

Bezpieczny przemysł

Komisja Europejska wyznaczyła do opracowania ram bezpieczeństwa wodoru Wspólne Przedsięwzięcie na Rzecz Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU). W ramach tej jednostki powołany został panel ekspertów, aby zyskać pewność, że „bezpieczeństwo wodoru jest odpowiednio uwzględniane i zarządzane”.

Europejski Panel Bezpieczeństwa Wodoru (EHSP) powołano w 2017 r., a jego głównymi zadaniami było zajęcie się bezpieczeństwem wodoru, a także rozpowszechnianie wiedzy na jego temat.

Podczas gdy duże firmy mają zazwyczaj dokładne protokoły bezpieczeństwa dotyczące wykorzystania wodoru, FCH JU chce zadbać o to, aby ustandaryzować przepisy, by obejmowały wszystkie przedsiębiorstwa jednakowo.

EHSP wraz ze Wspólnym Centrum Badawczym (JRC) opracowały bazę danych, w której zapisywane są niebezpieczne zdarzenia związane z wodorem, nawet te sprzed 1990 r. Jak dotąd odnotowano prawie 600 incydentów. Analiza wniosków pokazuje jednak, że odpowiednie szkolenia i edukacja mogły zapobiec ponad jednej czwartej z nich.

Frans Timmermans: Odnawialna energia to nasza przyszłość [WYWIAD]

W kwestii redukcji emisji „potrzeba silnej współpracy z najbardziej uprzemysłowionymi państwami”, przekonuje wiceszef Komisji Europejskiej.

Kwestia kosztów

Edukacja i szkolenia w zakresie użytkowania wodoru są postrzegane jako skuteczne rozwiązanie w dyskusji na temat jego bezpieczeństwa i opłacalności.

„Zawsze pojawia się dylemat pomiędzy kosztem a bezpieczeństwem”, twierdzi ekonomista JorgeGarcia Hombrados. Według niego najbardziej rygorystyczne zasady bezpieczeństwa sprawiłyby, że wodór stałby się zbyt drogi dla komercjalizacji.

„Jest to klasyczny konflikt dotyczący procesu optymalizacji”, dodał Georg Mair, członek EHSP. Wskazał, że „zapobieganie wypadkom za wszelką cenę nie jest opłacalne ekonomicznie” i wezwał do bardziej efektywnego podejścia, dotyczącego bezpieczeństwa.