W całej Europie pojawiają się doliny wodorowe, ale rynek napotyka też na przeszkody

wodor-doliny-wodorowe-ue-oze-energetyka

Koalicja europejskich producentów energii elektrycznej wezwała Komisję Europejską do nałożenia cła węglowego na import wodoru. [JOHN LLOYD]

W całej Europie powstają projekty mające na celu stworzenie pełnego łańcucha wartości wodoru, łączącego produkcję, infrastrukturę i wykorzystanie w jednym regionie. Zdaniem zwolenników tych działań niezbędne jest jednak większe wsparcie, aby przyśpieszyć rozwój technologii.

 

Według Wspólne Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH/JU), publiczno-prywatnego partnerstwa badającego technologię wodorową obecnie w Unii Europejskiej realizowanych jest ponad 20 projektów tzw. dolin wodorowych, a kolejne dwa powstają w Wielkiej Brytanii. Większość z nich zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie portów.

Celem projektów jest stworzenie małych platform wodorowych, które mógłby posłużyć jako trampolina do ogólnoeuropejskiej gospodarki wodorowej. „Konieczne jest szybkie wdrażanie dekarbonizacji naszego społeczeństwa. Czysty wodór będzie jednym z kluczowych elementów tego procesu”, przekonuje Bart Biebuyck, dyrektor wykonawczy FCH/UJ.

Szwecja: Ekologiczna stal dzięki zielonemu wodorowi. Projektem zainteresowany jest współtwórca Spotify

Kiedy powstanie pierwsza na świecie huta zasilana zielonym wodorem?

Technologia wodorowa się rozwija

W raporcie FCH/JU na temat postępu w zakresie dolin wodorowych wyróżniono trzy główne kategorie projektów: małe, lokalne projekty ukierunkowane na mobilność, średniej skali projekty, działające regionalnie i uwzględniające przemysł, oraz projekty znacznie większe ukierunkowane na eksport międzynarodowy.

„Doliny wodorowe rozszerzają się, a związane z nimi projekty są w coraz większym stopniu napędzane przez sektor prywatny”, stwierdzono w raporcie. „W najbliższych latach spodziewany jest znaczący rozwój dolin wodorowych i technologii wodorowej, a to ze względu na stale rosnącą liczbę nowych projektów, jak i coraz większe zaawansowanie tych już działających”, czytamy w dokumencie.

Według Platformy Dolin Wodorowych, która udostępnia najlepsze praktyki i dane z 34 projektów w 19 krajach na całym świecie, najwięcej projektów wykorzystujących wodór powstaje właśnie w Europie. Europejskim liderem jest Holandia, w której realizowanych jest aż pięć projektów dolin wodorowych m.in. w porcie w Rotterdamie, Amsterdamie oraz zagłębiu gazowym w Groeningen.

Wodór: Paliwo przyszłości, które przyczyni się do transformacji gospodarki?

W strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej UE założono mniej więcej 7-krotny wzrost udziału wodoru w europejskim miksie energetycznym.

Bariery dla rozwoju dolin wodorowych

Chociaż liczba dolin wodorowych w Europie stale rośnie, jedynie cztery projekty zostały w pełni ukończone. Jeden z nich znajduje się w Danii, gdzie odnawialny wodór, wytwarzany z energii wiatrowej, równoważy sieć i jest wykorzystywany w transporcie i przemyśle.

Zdaniem przedstawicieli branży potrzebne są dalsze działania polityczne, aby skuteczniej wspierać takie projekty w przyszłości. „W raporcie wyróżniono kilka istotnych barier, które hamują rozwój technologii. Jedną z nich są trudności w uzyskaniu wsparcia w postaci środków publicznych na wypełnienie pozostałych luk w finansowaniu. Drugą jest znalezienie odbiorców czystego wodoru gotowych na zawarcie długoterminowych kontraktów, dzięki którym projekty byłby naprawdę opłacalne”, wyjaśnił Biebuyck.

„Po trzecie, musimy zapewnić gotowość technologiczną wszystkich potrzebnych nam ogniw paliwowych i zastosowań wodorowych. Na koniec musimy jeszcze zapewnić odpowiednie wsparcie legislacyjne i regulacyjne. Wspólne ustalanie cen emisji oraz standaryzacja i szybsze wydawanie pozwoleń to tylko kilka propozycji”, podsumował.