WHO ogłasza nowe normy jakości powietrza

WHO ogłasza nowe normy jakości powietrza. / fot. via unsplash [Photoholgic]

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w raporcie Global Air Quality Guidelines opublikowała nowe globalne wytyczne dotyczące jakości powietrza. To pierwsza taka aktualizacja od 15 lat.

 

 

„W porównaniu do sytuacji sprzed 15 lat, kiedy opublikowano poprzednie wytyczne, obecnie istnieje znacznie więcej dowodów naukowych pokazujących, w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza wpływa na różne aspekty zdrowia w jeszcze niższych stężeniach niż wcześniej sądzono”, napisano w komunikacie WHO.

Każdego roku narażenie na zanieczyszczenie powietrza powoduje około siedmiu milionów przedwczesnych zgonów.

„Zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia we wszystkich krajach, ale najmocniej dotyka ludzi w krajach o niskich i średnich dochodach” – powiedział dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO zaktualizowała swoje wytyczne 6 substancji zanieczyszczających: pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2), ozonu (O3) oraz tlenku węgla (CO).

Przykładowo dopuszczalne poziomy pyłu zawieszonego PM2,5 uznawanego za najbardziej szkodliwy dla zdrowia, zaostrzono ponad dwukrotnie – maksymalna norma w ciągu roku nie powinna przekraczać 5 µg/m³ (dotąd 10 µg/m³).

Dopuszczalne stężenie dobowe PM2,5 nie powinno natomiast przekraczać 15 µg/m³ (dotąd 25 µg/m³). W przypadku NO2 rekomendowane poziomy zaostrzono czterokrotnie – zalecana roczna norma nie powinna przekraczać 10 µg/m³  (dotąd 40 µg/m³). Dla NO2 ustalono ponadto normę dobową – 25 µg/m³.

W 2019 r. ponad 90 proc. światowej populacji żyło na obszarach, na których stężenia przekraczały wytyczne WHO z 2005 r.

Zaktualizowane wytyczne mają na celu dostarczenie decydentom solidnych dowodów i niezbędnych narzędzi do radzenia sobie z długotrwałym obciążeniem zdrowotnym, wyjaśnia dyrektor regionalny WHO na Europę, dr Hans Henri P. Kluge.

„Prawie wszystkie wysiłki na rzecz poprawy jakości powietrza mogą wzmocnić działania na rzecz klimatu, a działania łagodzące zmiany klimatu mogą z kolei poprawić jakość powietrza, przynosząc natychmiastowe korzyści zdrowotne”, dodał.

Celem wytycznych jest, aby wszystkie kraje osiągnęły zalecane poziomy jakości powietrza, tłumaczy WHO.

Według scenariusza Światowej Organizacji Zdrowia, gdyby obecne poziomy zanieczyszczenia powietrza zostały zredukowane do poziomu proponowanego w zaktualizowanych wytycznych, można by uniknąć prawie 80 proc. zgonów związanych z pyłem zawieszonym PM2,5.

„Nowe wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza są opartym na dowodach i praktycznym narzędziem do poprawy jakości powietrza, od którego zależy całe życie. Wzywam wszystkie kraje i wszystkich walczących o ochronę naszego środowiska, aby wykorzystali je do zmniejszenia cierpienia i ratowania życia”, zaapelował Tedros Adhanom Ghebreyesus.