Węgry chcą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r.

Viktor Orbán

źródło: facebook @Viktor Orbán

Parlament węgierski przyjął ustawę o ochronie klimatu. Zakłada ona m.in, że Węgry osiągną neutralność klimatyczną do 2050 r.

 

Péter Kaderják sekretarz stanu ds. energii i polityki klimatycznej w Ministerstwie Innowacji i Technologii oznajmił, że Węgry są gotowe do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w transporcie, gospodarce odpadami, rolnictwie i energetyce budowlanej do roku 2030. Ponadto, mają do 2050 r. osiągnąć pełną neutralność klimatyczną.

Trianon: Czego Węgry szukają w wydarzeniach sprzed stu lat?

Dziś przypada setna rocznica Traktatu z Trianon. Ponad 90 proc. Węgrów uważa go za „niesprawiedliwy”.

Neutralność klimatyczna bez uszczerbku dla gospodarki?

Z ustawy wynika że Węgry do 2030 r. zmniejszą co najmniej o 40 proc. emisję gazów cieplarnianych w stosunku do 1990 r. Energia ze źródeł odnawialnych ma stanowić do tego czasu co najmniej 21 proc. zużywanej energii.

„Osiągnięcia Węgier w zakresie ochrony klimatu w ciągu ostatnich trzydziestu lat pokazują, że wzrost gospodarczy, ochrona środowiska i bezpieczeństwo energetyczne są celami dającymi się pogodzić”, powiedział Kaderják. Polityk powołał się na dane z 2018 r., kiedy Węgrom udało się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 0,9 proc. przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu gospodarczego na poziomie 5,1 proc.

Węgry popierają cel Unii Europejskiej, który zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050, ale nie ukrywają, że nacisk powinien być położony przede wszystkim na państwa, które przyczyniają się do zanieczyszczenia klimatu w największym stopniu – to one, ich zdaniem, powinny ponosić koszty. „Środki na ten cel nie powinny być brane z Funduszu Spójności, ponieważ może to prowadzić do pozbawiania biedniejszych państw środków finansowych” – dodaje Péter Kaderják.

Czechy jednak poprą Europejski Zielony Ład

Co wpłynęło na poparcie przez Czechów zielonego planu odbudowy gospodarczej?

Zieloni, ale nie do końca

Tymczasem opozycja podkreśla, że konieczne są daleko idące działania, które przewidują przyjęcie bardziej rygorystycznej strategii.

Erzsébet Schmuck, zastępczyni lidera Węgierskiej Partii Zielonych (LMP) nazwała głosowanie „hańbą”. Stwierdziła, że pierwotna propozycja planu klimatycznego została ocenzurowana, w związku z czym Zieloni będą nadal wywierać presję na rządzie, aby strategia klimatyczna zakładała bardziej rygorystyczne cele niż te, które przewiduje przyjęta wczoraj ustawa.

Partii Zielonych chodzi przede wszystkim o to, że w pierwotnej wersji tekstu ustawy, złożonej w ubiegłym roku przez partię Dialog, znalazł się zapis o ogłoszeniu stanu zagrożenia klimatycznego. Jednak rządząca większość zdecydowała o jego wykreśleniu.