W Europie więcej energii ze słońca i wiatru niż z węgla

Zdjęcie via unsplash.com @juniperphoton

W Europie spada zużycie węgla, a produkcja prądu z odnawialnych źródeł energii (OZE) osiągnęła najwyższy poziom w historii.

 

 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy emisje dwutlenku węgla w Europie spadły o 12 proc. Do atmosfery trafiło go o 120 mln ton mniej niż w 2018 r. Jednocześnie nigdy w historii produkcja energii z OZE nie była tak wysoka jak w 2019 r. Analizę przeprowadzili eksperci z europejskich think tanków energetycznych: niemieckiej Agora Energiewende i brytyjskiego Sandbag.

Według ekspertów do zmian przyczyniła się zmiana polityki klimatycznej UE oraz ambicje większości państw członkowskich Wspólnoty. Dominujący w dotychczasowych miksach energetycznych węgiel jest wypierany przez przyjaźniejsze dla środowiska sposoby, jak spalanie gazu ziemnego, ale przede wszystkim zwiększanie roli odnawialnych źródeł energii.

2 mld euro dla Polski z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Minister klimatu Michał Kurtyka przekazał wczoraj, że na wsparcie transformacji polskich regionów najbardziej uzależnionych od węgla z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trafi w najbliższych latach 2 mld euro. W sumie na ten cel Polska może uzyskać nawet 100 mld złotych.

 

“Polskie …

Podział na dwie Europy

Analiza obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej (włącznie z Wielką Brytanią). Z szacunków wynika, że w produkcji energii elektrycznej we wszystkich państwach członkowskich łącznie o 24 proc. spadła rola spalania węgla kamiennego oraz brunatnego. To pierwszy taki przypadek od 1990 r. i – według autorów publikacji – należy przypisać go głównie staraniom takich państw, jak Niemcy, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania i Włochy, które zredukowały zużycie węgla o 80 proc.

Inaczej wygląda sytuacja na wschodzie Europy. W najbliższych latach energia będzie pozyskiwana z węgla w Polsce, Rumunii, Bułgarii, Czechach, Słowenii oraz wciąż w Niemczech. Jednocześnie OZE ustanowiły swój historyczny rekord w UE. Wygenerowały 35 proc. energii zużywanej we Wspólnocie. To pierwszy raz, gdy OZE prześcignęły węgiel. Na wynik złożyły się o 14 proc. lepsze rezultaty elektrowni wiatrowych (łącznie 13,4 proc.) oraz o 7 proc. więcej prądy z paneli słonecznych (łącznie 4,2 proc.). Jedynie – jak przekonują eksperci z powodu suszy – spadł udział energii wytwarzanej w elektrowniach wodnych (o 6 proc.; łącznie 10,8 proc.).

Hiszpania chce ograniczyć ruch samochodowy w miastach

Hiszpański rząd zaproponował wprowadzenie przepisów ograniczających ruch samochodowy we wszystkich miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. Miałyby w nich powstać strefy, do których mogłyby wjechać jedynie pojazdy spełniające określone normy środowiskowe.

 

Hiszpański rząd ogłosił „klimatyczny stan wyjątkowy” i zapowiedział przedstawienie szeregu działań …

Zielony trend zwiększa cenę emisji

Z raportu wynika, że ubiegłoroczne dane są częścią szerszego trendu: dekarbonizacji europejskich gospodarek, która prawdopodobnie jeszcze przyspieszy ze względu na sztandarową inicjatywę Komisji Europejskiej, czyli Nowego Zielonego Ładu. Już w 2018 r. zużycie węgla w Europie było o 30 proc. mniejsze w porównaniu z 2012 r. Na podtrzymanie tego trendu mają wpływ także coraz wyższe ceny uprawnień do emisji CO2, które znacznie podskoczyły w ostatnich miesiącach. Według analityków Refinitiv cena uprawnień w 2020 r. wyniesie ok. 28 euro za tonę, czyli prawie sześciokrotnie więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu.

W 2019 r. w całej UE odbyło się 208 aukcji emisji dwutlenku węgla, na których podmioty ze wszystkich państw Unii zakupiły 588,54 mln uprawnień. To o 37 proc. mniej niż w 2018 r. Emisje za ubiegły rok przyniosły 14,5 mld euro. Polska jest jedynym krajem UE, który sprzedał więcej uprawnień niż w 2018 r. Sytuacja ta ma wpływ np. na zmniejszenie produkcji stali. W ubiegłym roku głośno było o wygaszeniu wielkiego pieca w krakowskiej Nowej Hucie. To symbol problemów branży, która boryka się m.in. z coraz wyższymi cenami prądu. Z informacji przedstawionych przez „Gazetę Wyborczą” wynika, że w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku do Polski importowano 8,1 mln ton stali. To odpowiednik ok. 80 proc. krajowego zapotrzebowania. W całym 2019 r. importowano 11 mln ton, czyli 13 proc. więcej niż w 2018 r. Polska najwięcej importuje z Niemiec, Rosji, Ukrainy, Białorusi, ale przede wszystkim z Indii, Chin i Korei Południowej.

Wygaszenie serca Nowej Huty a sytuacja europejskiego hutnictwa

Światowa produkcja stali jest dziś największa w historii, jednak coraz mniejszy udział w niej mają państwa europejskie. Wygaszanie wielkiego pieca w Nowej Hucie jest symbolem zmian zachodzących w branży hutniczej.

Sukcesy pomimo niewykonania celu

Raport wskazuje, że połowa energii produkowanej dotąd z węgla zastąpiono OZE, której wzrósł do 34,6 proc., a drugą połowę gazem ziemnym, innym z paliw kopalnych, które produkuje o 50 proc. mniej emisji CO2. Ubiegły rok był przełomowy także z innego powodu. Po raz pierwszy prąd z elektrowni wiatrowych i słonecznych w UE dostarczyły więcej energii niż elektrownie węglowe łącznie.

Doszło nawet do kilku symbolicznych zdarzeń, jak np. wyłączenia przez Wielką Brytanię w maju ub. roku na dwa tygodnie wszystkich swoich elektrowni węglowych. To pierwszy taki przypadek od rewolucji przemysłowej. Kolejne rekordy udaje się poprawić pomimo prawdopodobnego niewypełnienia przez Unię celu 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. Według danych Eurostatu w 2018 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto w UE osiągnął 18 proc. Polska mogła pochwalić się 11,3 proc., podczas gdy celem naszego kraju do 2020 r. jest 15 proc.

Górnictwo czeka na majowe wybory

Górnictwo czeka na majowe wybory. Potem branżę czeka znowu restrukturyzacja i nieuchronne zamknięcie kolejnych kopalń. Nie wiadomo tylko czy w rządzie wszyscy zdają sobie z tego sprawę.
 

Zapewne informacja, że zapasy węgla w elektrowniach i kopalniach sięgają 14, 5 mln ton …

Tymczasowa rola gazu

Oba think-tanki podkreślają, że osiągnięcie przez UE celu neutralności klimatycznej do 2050 r. będzie wymagało odważniejszych działań w zakresie OZE. Kolejne rządy informują o datach wyłączenia bloków swoich elektrowni węglowych (już 15 państw UE podjęło taką decyzję; np. Francja już w 2022 r., a Niemcy przedłużyły ten termin do 2038 r.). Bardzo prawdopodobne, że w następnych latach dołączą do nich następne. Nadal jednak istnieje wiele przeszkód – jak przypominają eksperci – np. dotyczących uzyskiwania pozwoleń na nowe farmy wiatrowe czy rozwoju odpowiedniej infrastruktury (sieci).

Dlatego w następnych latach istotną pozycję może nadal odgrywać gaz, którego udział w produkcji energii rośnie wprost proporcjonalnie do zmniejszania się znaczenia węgla. W 2019 r. w państwach UE wytworzono 21,7 proc. energii z tego paliwa. Na stabilnym poziomie  – choć i tu odnotowano spadek o 1 proc. – utrzymuje się produkcja prądu w elektrowniach atomowych, która wyniosła 25,5 proc.

Szwecja: Energetyka jądrowa weryfikuje stabilność sceny politycznej

Szwedzki rząd chwieje się w posadach. Symptomatyczne było zeszłotygodniowe głosowanie Riksdagu ws. przyszłości elektrowni jądrowej Ringhals. Nie chodziło w nim tylko o perspektywy energii jądrowej w Szwecji, ale też o przyszłość tamtejszego rządu.
 

W grudniu ubiegłego roku po niemal 45 latach …