USA wspierają bezpieczeństwo energetyczne państw bałtyckich

Od prawej strony: sekretarz USA ds. energii Rick Perry oraz litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkevicius/ Zdjęcie via twitter @LinkeviciusL

Stany Zjednoczone deklarują wsparcie dla ochrony infrastruktury energetycznej państw bałtyckich przed cyberatakami. Inicjatywa „może być rozumiana jako element wzmacniania tzw. „wschodniej flanki” NATO – podkreśla Mateusz Kubiak, ekspert z firmy doradczej Esperis.

 

 

W niedzielę (6 października) przedstawiciele państw bałtyckich oraz USA podpisali deklarację o zacieśnieniu współpracy w celu ochrony bałtyckiej sieci energetycznej przed cyberatakami. Cytowany przez agencję AFP Edvinas Kerza urzędnik ds. Bezpieczeństwa cybernetycznego na Litwie zwrócił uwagę, że „litewski sektor energetyczny wciąż pozostaje celem rosyjskich ataków, stąd poszukiwania amerykańskich technologii bezpieczeństwa (…)”. 

Estonia i Łotwa bliżej niezależności energetycznej od Rosji

Bałtyckie państwa finalizują trzeci etap dużego projektu energetycznego uniezależniającego je od rosyjskiego systemu. Dla Łotwy i Estonii to priorytetowa inwestycja, która we wrześniu połączy oba państwa linią energetyczną długości 176 km.
 

 

Historia i geografia wciąż determinują współczesność państw bałtyckich. Życie w …

Wzmocnienie współpracy

W przededniu rozpoczynającego się dziś forum energetycznego USA i państw Europy Wschodniej, amerykański sekretarz ds. energii Rick Perry potwierdził gotowość do wspierania bałtyckich republik w kontekście cyberbezpieczeństwa. Głównym celem podpisania deklaracji jest „wzmocnienie ochrony systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich przed atakami z zewnątrz” – przekonuje Mateusz Kubiak z firmy doradczej Esperis.

„W szczególności rzecz ma dotyczyć modernizacji tzw. systemów SCADA, za pomocą których monitoruje się i zarządza całością krajowej sieci elektroenergetycznej. Jeżeli bowiem potencjalny wróg (obce państwo, siatka terrorystyczna etc.) chciałby sparaliżować lub zniszczyć dany system, to właśnie SCADA stanowi ku temu „furtkę” – uważa ekspert firmy Esperis.

Litwa: Ćwiczenia na wypadek awarii nuklearnej na Białorusi

Na Litwie – między innymi w Wilnie – rozpoczęły się kilkudniowe ćwiczenia na wypadek potencjalnej awarii nuklearnej na Białorusi. Elektrownia atomowa w białoruskim Ostrowcu znajduje się zaledwie ok. 50 km od granicy z Litwą. Litewskie władze od dawna protestują przeciw …

W kierunku niezależności energetycznej

„Podstawowym powodem, dla którego podpisano deklarację są trwające prace nad synchronizacją sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej – do tej pory bowiem Litwa, Łotwa i Estonia pozostają częścią poradzieckiego systemu BRELL” – przypomina Mateusz Kubiak. Do tej pory zrealizowano trzy etapy inwestycji. Ostatnim była budowa elektrowni w małym południowo-zachodnim estońskim mieście Kilingi-Nõmme, a także linii energetycznej o długości 176 km, sięgającej aż do łotewskiej stolicy.

„Proces ma zostać sfinalizowany do 2025 r., a jego kluczowym elementem jest budowa kabla podmorskiego Polska-Litwa o nazwie „Harmony Link”. Istnieją między innymi obawy, czy i do jakiego stopnia Rosjanie mogą chcieć sabotować ww. projekt synchronizacji państw bałtyckich z UE. Jak się wydaje, podpisana deklaracja o współpracy USA z Litwą, Łotwą i Estonią odpowiada właśnie na część z nich” – uważa analityk.

Litwa rezygnuje z głosowania przez internet

Obawa przed zagrożeniami cybernetycznymi skłoniła rząd Litwy do zaniechania wdrożenia głosowania przez internet. Pomimo wycofania się z projektu, Wilno podążą wydeptaną przez Tallin ścieżką budowy e-państwa. Wzmacniane są także podstawy e-bezpieczeństwa.
 

 

W lipcu litewski parlament przegłosował wprowadzenie rezydencji (właściwie e-obywatelstwa), na …

Amerykańskie interesy

Zarówno Łotwa, Litwa, jak i Estonia od dawna wyrażały chęć odłączenia się od rosyjskiego systemu elektroenergetycznego i synchronizacji z siecią Unii Europejskiej”. BRELL bowiem daje Moskwie kontrolę nad systemami częstotliwości oraz bilansowaniem sieci. W przeszłości niejednokrotnie dochodziło do prób ataków rosyjskich hakerów na instalacje państw bałtyckich, włącznie z najsłynniejszym cyberatakiem z 2007 r. wymierzonym w Estonię, o wspieranie którego podejrzewana jest Rosja.

Jednak podpisana wczoraj deklaracja ma – poza wsparciem technologicznym także inne podłoże, dotyczące interesów amerykańskiej administracji w regionie. „(…) koresponduje z innymi działaniami Stanów Zjednoczonych (…) na polach energetyki i bezpieczeństwa. Z jednej strony wpisuje się w zainicjowany przez sekretarza energii USA format Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC), z drugiej zaś – może być też rozumiana jako element wzmacniania tzw. „wschodniej flanki” NATO” – konkluduje Mateusz Kubiak.

Litwa obawia się białoruskiej elektrowni atomowej

Rząd Litwy podejmuje działania na wypadek wycieku radioaktywnego w białoruskiej elektrowni atomowej w Ostrowcu. Wkrótce do mieszkańców trafi 4 mln tabletek z jodem. Litwa od dawna kontestuje budowę elektrowni, znajdującej się zaledwie 50 km od Wilna.
 

 

W ostatnich miesiącach atom przylgnął …

Unijne dofinansowanie

To niejedyna informacja dotycząca państw bałtyckich w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu podczas spotkania Komitetu Koordynacyjnego instrumentu finansowego łącząc Europę (CEF-Energy) podjęto decyzję o finansowym wsparciu dla kabla podmorskiego łączącego Litwę z Polską (Harmony Link). Kwota dofinansowania wyniesie ponad 10 mln euro, czyli połowę kosztów wykonania studium dla inwestycji.

W 2021 r. ma zostać przeprowadzony konkurs na realizację, a budowa rozpocznie się w 2023 r. Proces synchronizacji sieci państw bałtyckich z UE zostanie zakończony do 2025 r.

Ponad 1,1 mld z UE na budowę dróg i kolei w Polsce

Komisja Europejska poinformowała, że podjęła decyzję o dofinansowaniu z funduszy unijnych trzech dużych projektów transportowych w Polsce. To budowa kolejnego odcinka drogi S7 na Mazowszu oraz rozbudowa sieci kolejowej oraz zakup nowego taboru kolejowego. Wartość dofinansowania wszystkich projektów wynosi w …