UE i USA chcą globalnego porozumienia zmniejszającego emisję metanu

UE-USA-metan-klimat-energetyka-emisje-ekologia-

Ropociąg, źródło: Flickr/Bilfinger SE [Flickr/Bilfinger SE]

Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone podjęły decyzję o wspólnym dążeniu do zmniejszenia emisji metanu o 30 proc. do 2030 r. Bruksela i Waszyngton wzywają pozostałe potęgi gospodarcze do podjęcia podobnych działań w walce o klimat, informuje EURACTIV.com.

 

 

Zgodnie z projektem Global Methane Pledge, do którego dostęp uzyskał Reuters, UE i USA jeszcze w tym tygodniu złożą wspólne zobowiązanie do zmniejszenia emisji metanu powodowanych przez człowieka o co najmniej 30 proc. do 2030 r., w porównaniu z poziomem z 2020 r.

WWF: Koszt zanieczyszczenia plastikiem na świecie jest większy niż PKB Indii

Zanieczyszczenie, emisje i koszty czyszczenia plastiku wyprodukowanego w samym 2019 r. mogą wynieść 3,7 bln dolarów, wynika z nowego raportu WWF.

Jakie są szczegóły inicjatywy?

W projekcie zaznaczono, że czas życia metanu w atmosferze jest krótki co potencjalnie oznacza, że działania podjęte w zakresie ograniczania jego emisji szybko wpłyną na zmniejszenie tempa ocieplania się klimatu.

Zobowiązanie obejmowałoby kluczowe źródła emisji metanu, czyli nieszczelną infrastrukturę naftową i gazową, stare kopalnie węgla, rolnictwo, a także gospodarkę odpadami. Zarówno Stany Zjednoczone jak i UE mają jeszcze w tym roku zaproponować akty prawne ograniczające emisje metanu.

Powstał także odrębny dokument wymieniający ponad dwadzieścia państw, które Stany Zjednoczone i UE chcą skłonić do przyłączenia się do zobowiązania oraz podjęcia działań na poziomie krajowym w celu wspólnego dążenia do docelowej redukcji metanu.

Wśród nich znalazły się Chiny, Rosja, Indie, Brazylia i Arabia Saudyjska, których gospodarki charakteryzują się wysokim poziomem emisji, ale także m.in. Norwegia, Katar, Wielka Brytania, Nowa Zelandia oraz RPA.

Dotychczas przedstawiciele Departamentu Stanu USA i Komisji Europejskiej odmówili komentarza dotyczącego porozumienia. Prawdopodobnie zostanie ono ujawnione dopiero w najbliższy piątek (17 września), podczas spotkania państw gospodarek wysokoemisyjnych, którego celem jest uzyskanie poparcia przed zaplanowanym na listopad szczytem klimatycznym COP26 w Glasgow.

Smog skraca życie bardziej niż papierosy, wojny i HIV. Polska z najgorszym powietrzem w Europie

Ludzie na Ziemi żyją aż o dwa lata krócej z uwagi na zanieczyszczenie powietrza.

Metan – czym jest?

Metan jest gazem cieplarnianym, który jako drugi po dwutlenku węgla najbardziej przyczynia się do zmian klimatycznych.

Z tego względu poziom emisji metanu coraz częściej poddaje się dyskusji – ich redukcja może stanowić klucz do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia, czyli celu zapisanego w paryskim porozumieniu klimatycznym z 2015 r.

Metan charakteryzuje się wielokrotnie większym potencjałem cieplarnianym niż dwutlenek węgla, jednak szybciej rozpada się w atmosferze, dzięki czemu starania o redukcję jego emisji przy jednoczesnym obniżaniu emisji dwutlenku węgla mogą przynieść szybkie efekty w walce ze zmianami klimatycznymi, wynika z raportu Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Według ekspertów sektor paliw kopalnych ma największy potencjał na redukcji emisji metanu, m.in. poprzez naprawy nieszczelnych rurociągów i magazynów gazu, które często można wykonać niewielkim kosztem.