UE szykuje propozycję wartą 195 mld euro, aby porzucić węglowodory z Rosji

ue-unia-europejska-rosja-gaz-ropa-węgiel-LNG-inflacja-kryzys-wojna-ukraina

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w trakcie sesji plenarnej PE - 9 kwietnia br. / Foto via European Union 2022 - Source : EP [Mathieu CUGNOT]

Komisja Europejska planuje przedstawić wart 195 mld euro plan zaprzestania importu rosyjskich paliw kopalnych do 2027 r., łącząc szybsze wdrażanie energii odnawialnej i oszczędności energii z przejściem na alternatywne dostawy gazu.

 

 

O projekcie pisze EURACTIV.com. Plany, które na tym etapie mogą ulec zmianie przed ich opublikowaniem w przyszłym tygodniu, są kontynuacją zamierzeń Komisji przedstawionych 8 marca po inwazji Rosji na Ukrainę.

Inicjatywa ogłoszona w marcu pod nazwą REPowerEU, miała na celu „wyeliminowanie” zależności Europy od rosyjskiego gazu „na długo przed 2030 r” i zmniejszenie zależności UE od rosyjskiego gazu o dwie trzecie do końca tego roku.

KE chce zwiększyć unijne cele dotyczące energetyki odnawialnej

Nowe propozycje mają być częścią planów UE mających na celu zmniejszenie zależności od rosyjskiej energii po inwazji na Ukrainę.

Komisja Europejska chce przyspieszyć inwestycje w OZE

Środki, które zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu, obejmują zestaw unijnych przepisów, niewiążących programów oraz zaleceń, które rządy krajowe mogą zastosować, w tym poprzez zmianę planów wydatkowania unijnego Funduszu Odbudowy (Polska nadal nie otrzymała z niego ani jednego euro – red.), mającego na celu przeciwdziałać skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19, aby uwolnić więcej środków na transformację energetyczną.

Komisja szacuje, że środki te będą wymagały inwestycji o wartości 195 mld euro, oprócz tych, które są już potrzebne do osiągnięcia celu klimatycznego na 2030 r. Jak wynika z projektów i wypowiedzi unijnych urzędników, Bruksela rozważa zaproponowanie wyższych celów w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej.

Komisja Europejska ma zaproponować m.in.  podniesienie progu udziału czystej energii do 2030 roku z 40 do 45 proc. Poza większymi inwestycjami w OZE, KE chce również zwiększyć cel efektywności energetycznej z obecnych dziewięciu procent zmniejszenia zużycia energii względem 2020 r. do 13 proc.

UE chce połączyć szybsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, większe oszczędności energii, dywersyfikację dostaw od partnerów międzynarodowych oraz nowe narzędzia przyspieszające inwestycje, starając się zastąpić węgiel, ropę i gaz ziemny z Rosji po inwazji tego kraju na Ukrainę.

Dzięki temu państwa UE mają zaoszczędzić do 80 mld euro na zakupach gazu, 12 mld euro za zakupach ropy i 1,7 mld euro na węglu. Plany UE zakładają osiągnięcie 10 mln ton krajowej produkcji odnawialnego wodoru i 10 mln ton importu odnawialnego wodoru do 2030 roku. Cel produkcji biometanu został ustalony na 35 mld m sześc. rocznie.

Wśród innych propozycji znajdą się zmiany w prawie UE mające na celu przyspieszenie terminów wydawania pozwoleń dla niektórych projektów dotyczących energii odnawialnej oraz nowe programy UE mające na celu przyspieszenie wprowadzenia na szeroką skalę energii słonecznej i odbudowę europejskiego przemysłu produkcji energii słonecznej.

UE przedstawi również możliwości zwiększenia importu skroplonego gazu ziemnego z krajów takich jak Egipt, Izrael i Nigeria, a także infrastrukturę niezbędną do zastąpienia importu gazu rosyjskiego, który – jak stwierdzono w projekcie dokumentu – powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby nie powodował przez dziesięciolecia emisji, które mogłyby podważyć realizacje unijnych celów związanych ze zmianami klimatu.

Jak przygotować gospodarstwa domowe w Polsce na wojnę energetyczną z Rosją?

Możemy przestać ogrzewać polskie domy rosyjskim gazem i węglem, ale będzie to wymagało spełnienia wielu warunków.