UE inwestuje w badania, które umożliwią integrację OZE na szeroką skalę

Projekt badawczo-rozwojowy EU-SysFlex w ramach programu Horyzont 2020 otrzymał grant w wysokości 20 mln euro. Projekt ma rozwijać środki umożliwiające integrację dużej liczby źródeł energii odnawialnej w systemie elektroenergetycznym Europy. W przedsięwzięciu wezmą udział m.in. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

 

Projekt EU-SysFlex koordynowany przez wiodącego operatora systemu przesyłowego EirGrid, ruszył w listopadzie. Jego celem jest opracowanie zasad zarządzania systemem elektroenergetycznym przy udziale odnawialnych źródeł energii (OZE) na poziomie ponad 50 proc. John Lowry, dyrektor projektu w EirGrid, twierdzi, że dotychczas zrealizowane projekty „ukazały techniczne możliwości, ale nie osiągnęły wymiaru ogólnoeuropejskiego”, na czym ma polegać wyjątkowy charakter EU-SysFlex.

Wzrost powyżej 50 proc.

Europejscy decydenci debatują obecnie w Komisji Europejskiej nad propozycją aktualizacji dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. 28 listopada Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) głosowała za tym, żeby do 2030 r. udział OZE w ogólnym zużyciu energii wynosił 35 proc., a nie 27 proc., jak ustalono na szczycie UE w 2014 r.

Komisja Europejska także rozważa modyfikację poprzednich ustaleń. Według Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i komisarza ds. unii energetycznej, w związku z „imponującym spadkiem cen”, pojawiły się „dodatkowe argumenty” za dyskusją o podniesieniu docelowego udziału OZE w ogólnym zużyciu energii do poziomu 30 proc.

Sześć przedsiębiorstw energetycznych, m.in. portugalski EDP, który również bierze udział w projekcie EU-SysFlex, określiły założenia z 2014 r. jako „mało ambitne”. We wspólnym oświadczeniu wydanym na początku listopada firmy poparły pomysł zapisów o 35-procentowym udziale OZE w całkowitym zużyciu energii, który miałby zostać osiągnięty „poprzez elektryfikację transportu i sektora ciepłowniczego oraz przystosowanie rynku energii elektrycznej do OZE”.

Zgodnie z planami Unii Europejskiej wskaźnik udziału energii odnawialnej na poziomie 30 lub 35 proc. w ogólnym zużyciu energii oznaczałby 50-procentowy udział OZE w miksie wytwarzania energii elektrycznej.

Unia energetyczna rozwija społeczeństwo niskoemisyjne

Informacja prasowa Parlamentu Europejskiego

Z trzeciego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej wynika, że transformacja w społeczeństwo niskoemisyjne staje się nową rzeczywistością na terenie UE.
 

Dzięki postępom poczynionym w 2017 r. UE jest na dobrej drodze do realizacji projektu unii energetycznej, który …

Tworzenie stabilnego systemu elektroenergetycznego

– Podczas gdy zakrojona na szeroką skalę integracja energii wiatrowej i słonecznej świetnie wpisuje się w cele dekarbonizacyjne UE, oznacza również nowe wyzwania dla stabilności sieci elektroenergetycznej – tłumaczy Lowry. – Coraz większy nacisk kładzie się na energię rozproszoną oraz na związane z nią elektryfikację sektora ciepłowniczego, zróżnicowanie technologiczne, zaangażowanie i wybór klienta. To wszystko komplikuje działanie sieci. Projekt EU-SysFlex ma sprostać tym wyzwaniom operacyjnym.

W ramach projektu zostanie stworzona mapa, która ułatwi opracowanie elastycznego ogólnoeuropejskiego systemu, co zwiększy potencjał integracji OZE.

Vera Silva, dyrektor ds. programu badawczego w EDF (również biorącym udział w EU-SysFlex), zaznacza, że ważne jest zróżnicowanie źródeł energii w momencie, kiedy „słońce nie świeci, a wiatr nie wieje”. Zwraca uwagę na konieczność większej elastyczności rozwiązań oraz przystosowanie interkontektorów. „W ramach EU-SysFlex zostaną opracowane środki systemowe niezbędne, by zagwarantować elastyczność i stabilność całego systemu.

 

Elastyczne rozwiązania

Badania przeprowadzone w ostatnim czasie przez firmę konsultingową Arterys dla Europejskiej Fundacji Klimatycznej (European Climate Foundation) pokazują, że Unia Europejska mogłaby ustalić udział  OZE w miksie wytwarzania energii elektrycznej do 2030 r. na poziomie 61 proc. Wiązałoby się to jednak ze znacznym wzrostem liczby małych generatorów, takich jak panele słoneczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych.

– Liczba generatorów znajdujących się w różnych częściach europejskiego systemu wzrośnie z prawie dwóch tysięcy do kilku milionów – zapowiada Silva, ostrzegając jednocześnie – Próby rozwiązania problemu przy wykorzystaniu wyłącznie scentralizowanych źródeł energii mogą doprowadzić do ich nadmiaru.

Zamiast inwestycji i duplikowania aktualnych rozwiązań EU-SysFlex ma na celu analizę potrzeb oraz znalezienie sposobów na efektywne zarządzanie źródłami energii, które już istnieją, co pozwoli na opłacalną transformację systemu. Projekt skupi się na elastycznych rozwiązaniach, takich jak magazynowanie energii, zarządzanie popytem, międzynarodowy handel i usługi.

– Elektrownia wiatrowa na przykład stanowi nie tylko źródło energii, ale zapewnia również usługi, które gwarantują stabilność systemu – tłumaczy Silva. – Konieczne jest jednak zaplanowanie dodatkowych rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie ich potencjału.

Polska bez węgla: Komisja Europejska oferuje wsparcie w dekarbonizacji regionów górniczych – WYWIAD z Dominique Ristori

Nord Stream 2 – jeśli powstanie – nie może liczyć na wsparcie funduszy europejskich – zapowiedział Dominique Ristori, Dyrektor Generalny ds. Energii w Komisji Europejskiej, w rozmowie z Pavlem Szalajem z EURACTIV Słowacja.
 

Komisja Europejska stara się o mandat Rady UE …

Projekty wielowymiarowy

Według Johna Lowry’ego następny krok w integracji OZE w Irlandii i w całej Europie oznacza większe rozproszenie źródeł energii na arenie międzynarodowej, w małych miejscowościach, wśród lokalnych społeczności.

Dlatego zakres działań EU-SysFlex jest tak szeroki – od przesyłu energii do dystrybucji. Jak tłumaczy Silva, umożliwi to zrozumienie związku między usługami, systemem, rynkiem i przepływem danych.

W skład konsorcjum EU-SysFlex wchodzi łącznie 34 członków z 15 krajów, w tym operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, dostawcy energii, usług i technologii, uniwersytety i ośrodki badawcze. Prace badawcze-rozwojowe zajmą cztery lata. Całkowity budżet wynosi 26,5 mln euro. W ramach projektu zidentyfikowane zostaną braki techniczne w Europie oraz przeprowadzona zostanie analiza rynku i regulacji, co stworzy bazę do opracowania odpowiednich rozwiązań.

Według dyrektora projektu badania mogą oznaczać nowe możliwości komercyjne: „Próbujemy stworzyć mapę czynników technicznych, rynkowych, regulacyjnych oraz tych związanych z zarządzaniem danymi i przetestować je w rzeczywistości.”

Grupa reprezentacyjna

W ramach pracy badawczej w wielu krajach zostaną wykonane symulacje wprowadzenia nowych usług systemowych do zarządzania systemem elektroenergetycznym.

Testy w Niemczech, Włoszech i Finlandii przeprowadzone przez Innogy sprawdzą elastyczność usług na poziomie dystrybucji. Symulacje w Portugalii pod kierownictwem EDP skupią się na poziomie przesyłowym i dystrybucyjnym, a także na skoordynowaniu scentralizowanych źródeł z elastycznością OZE. We Francji EDF przetestuje użycie agregatorów do koordynowania usług i źródeł. W Estonii próba, którą przeprowadzi Eleringm, skupi się na międzysektorowym i międzynarodowym zarządzaniu danymi razem z Łotwą i Polską.

– Nie każdy kraj ma swojego przedstawiciela w EU-SysFlex, jednak reprezentowane są różne potrzeby systemowe i sektorowe – tłumaczy Lowry. – EU-SysFlex wnosi znaczny wkład do transformacyjnego projektu Europy poprzez dążenie do osiągnięcia celów związanych z OZE do 2030 r.

Horyzont 2020 jest największym w historii programem finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej o budżecie na lata 2014-2020 wynoszącym 80 mld euro. Jego celem jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji.

Dekada wolnego rynku energii – co się zmieniło?

Mija 10 lat, od kiedy możemy jako odbiorcy zmieniać sprzedawcę energii elektrycznej. Jak rozwinął się ten rynek i jak wygląda dzisiaj? Ilu klientów zdecydowało się dotychczas na zmianę? Sprawdzamy.