UE: Emisja gazów cieplarnianych maleje, ale do osiągnięcia neutralności klimatycznej wciąż daleko

Emisja gazów cieplarnianych w UE spadła o około 25 proc. w stosunku do poziomu emisji z 1990 r. / foto via unsplash [Chris LeBoutillier @chrisleboutillier]

Emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej spadła o prawie 4 proc. w 2019 r. Jest to o około 25 proc. mniej w stosunku do poziomu emisji z 1990 r., wynika z opublikowanego w poniedziałek (31 maja) raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu poziom emisji do 2030 r. ma być mniejszy o 55 proc., a w 2050 państwa Wspólnoty powinny osiągnąć neutralność klimatyczną.

 

 

Dane zawarte w raporcie, który został złożony w imieniu UE na ręce Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wskazują, że państwom członkowskim UE zmniejszyły emisje gazów cieplarnianych łącznie o 3,8 proc. w 2019 r. w porównaniu do poprzednich 12 miesięcy.

TSUE: Polska powinna natychmiast zaprzestać wydobycia węgla w kopalni Turów

Strona Polska podkreśla znaczenie kopalni dla polskiego miksu energetycznego, jednak eksperci kwestionują rządowe wyliczenia.

Przyczyną mniejszych emisji coraz droższe uprawnienia do CO2

Emisja w UE spadła w ciągu niecałych 30 lat do 24 proc. poniżej poziomu z 1990 r., lub 25,9 proc., jeśli weźmie się pod uwagę pochłaniacze dwutlenku węgla, czyli sektor związany z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

EEA podała w raporcie, że ​​około 80 proc. redukcji emisji w UE w 2019 r. pochodziło z elektrociepłowni. Sektor ten jest objęty Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS), czyli rynkiem uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Emisja CO2 zmniejszyła się również w innych sektorach przemysłowych i budynkach mieszkalnych z powodu cieplejszej zimy i mniejszego zapotrzebowania na ogrzewanie.

Także rosnące ceny węgla i relatywnie tańszy gaz doprowadziły do ​​znacznego ograniczenia zużycia węgla na korzyść błękitnego paliwa oraz odnawialnych źródeł energii.

Z drugiej strony, emisje CO2 w 2019 r. pochodzące z sektora transportowego nadal rosły. W przypadku transportu drogowego wzrost wynikał głównie z wyższego zużycia benzyny w samochodach osobowych.

„UE musi zmienić wiele w tym zakresie. Należy stopniowo wycofywać silniki spalinowe, dotacje dla lotnictwa i loty krótkodystansowe. Europa potrzebuje przejścia z transportu lotniczego i drogowego na kolej, tam gdzie to możliwe, oraz zwiększenia dostępu do transportu publicznego dla wszystkich”, powiedziała w rozmowie z brytyjskim „Guardianem” Lorelei Limousin z Greenpeace.

USA: Joe Biden zawiesza licencje na poszukiwanie surowców na Alasce

Biden po raz kolejny odwraca decyzje podjęte przez Donalda Trumpa.

Neutralność klimatyczna do 2050 r. celem UE

W grudniu 2020 r., Rada Europejska potwierdziła wolę przeprowadzenia w UE zielonej transformacji. Unijni przywódcy zaaprobowali nowy wiążący cel zakładający ograniczenie do 2030 r. unijnych emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990.

W 2020 r. po raz pierwszy w Unii większy udział w produkcji energii elektrycznej miały źródła odnawialne (OZE) niż paliwa kopalne. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez think-tank Ember udział energii produkowanej dzięki panelom fotowoltaicznym czy turbinom wiatrowym wyniósł 38,2 proc., a paliw kopalnych – 36,97 proc.

Długoterminowy cel polityki klimatyczno-energetycznej UE zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Holandia: Shell zobowiązany do zmniejszenia emisji CO2. To pierwszy taki wyrok w historii

Sąd w Hadze orzekł, że koncern paliwowy Shell przyczynił się do „niebezpiecznych zmian klimatycznych”.

Konferencja w Glasgow szansą dla klimatu

Raport został opublikowany w momencie rozpoczęcia trzytygodniowych negocjacji klimatycznych ONZ. Wszelkie podjęte w ich trakcie ustalenia będą musiały zostać formalnie potwierdzone w późniejszym terminie. Rozmowy stanowią przygotowanie przed zaplanowaną w listopadzie br. konferencja klimatyczna ONZ (COP26), która odbędzie się w szkockim Glasgow. Miała ona mieć miejsce w zeszłym roku, ale została przełożona z powodu pandemii COVID-19.

Jak stwierdził wysłannik prezydenta USA ds. zmian klimatu, John Kerry, „COP26 jest ostatnią, najlepszą szansą i największą nadzieją na zjednoczenie światowych wysiłków na rzecz wypełniania postanowień paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 r.”.

Zgodnie z celem porozumienia klimatycznego z Paryża w 2015 r. światowi przywódcy zobowiązali się do realizacji długoterminowego celu, jakim jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie niższego niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, a ponadto dążenia do ograniczenia wzrostu do 1,5°C, gdyż znacznie obniżyłoby to ryzyko i skutki zmiany klimatu.

Frans Timmermans: Odnawialna energia to nasza przyszłość [WYWIAD]

W kwestii redukcji emisji „potrzeba silnej współpracy z najbardziej uprzemysłowionymi państwami”, przekonuje wiceszef Komisji Europejskiej.

Odnawialne źródła energii zastępują węgiel w Polsce

Zgodnie z raportem EEA emisja gazów cieplarnianych w Polsce zmniejszyła się z 475 mln ton w 1990 r. do 390 mln w 2019 r. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w 2020 r. źródła węglowe odpowiadały za 70 proc. krajowego miksu energetycznego, czyli najmniej w ponad stuletniej historii polskiej elektroenergetyki.

Zgodnie z podpisanym 25 września 2020 r. przez premiera i związki górnicze porozumieniem, ostatnia kopalnia oparta na węglu zakończy użytkowanie w 2049 r. Nieustannie wzrasta za to produkcja z odnawialnych źródeł energii.

2 lutego 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” – wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej, która ma tworzyć oś dla programowania środków unijnych związanych z sektorem energii, jak i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z osłabienia gospodarki pandemią COVID-19.

W 2040 r. ponad połowę mocy w Polsce będą wytwarzać źródła zeroemisyjne, natomiast w 2050 r. 100 proc. energii z produkcji energetycznej ma pochodzić z OZE.