Szczyt klimatyczny w Katowicach – rozsądek czy ambicje?

COP24

COP 24; źródło: http://www.spodekkatowice.pl

Polska stawia na „zdrowy rozsądek” podczas klimatycznego szczytu COP 24 w Katowicach. Ale po dymisji ministra Jana Szyszki nie ma przewodniczącego, odpowiedzialnego za przygotowanie szczytu.

 

Polska sprawować będzie w tym roku prezydencję 24. Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP24. Przygotowania do organizacji w dniach 3-14 grudnia w Katowicach tego najważniejszego, globalnego forum poświęconego polityce klimatycznej już się rozpoczęły. Głośnym echem odbijają się też wszelkie wypowiedzi polskich przedstawicieli dotyczące, prowadzenia klimatycznych negocjacji.

– Zamiast napędzać się entuzjazmem, kierujmy się zdrowym rozsądkiem – ten apel czołowego polskiej postaci w negocjacjach klimatycznych odbił się w ostatnich dniach szerokim echem w światowych mediach zajmujących się klimatem.

Chodzi o Tomasza Chruszczowa, który  jako tzw. High Level Champion, prowadzi  negocjacje i został specjalnym przedstawicielem Prezydenta COP.  Ma za zadanie „negocjować ze wszystkimi państwami osiągniecie celów, jakie Polska postawiła przed sobą jako prezydencja”.

Na początku miesiąca portal Climate Home News, mający swoją siedzibę w Brukseli, wymownie zatytułował artykuł: Polska przedkłada „zdrowy rozsądek” nad klimatyczne ambicje.- W negocjacjach dotyczących działań podejmowanych na rzecz ochrony klimatu zdrowy rozsądek nie stoi w opozycji do ambicji redukcji emisji gazów cieplarnianych – tłumaczył w rozmowie z Wysokim Napięciem Tomasz Chruszczow.

Według portalu, Chruszczow pozostaje sceptyczny co do tego, jak szybko świat może iść w kwestiach działań klimatycznych a przegląd działań podejmowanych w celu ograniczenia ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza, które w tym roku przedstawi IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu), prawdopodobnie nie doprowadzi do nowych działań ze strony rządów.

Katowice gospodarzem COP24 – międzynarodowej konferencji klimatycznej

Wczoraj Ministerstwo Środowiska zdecydowało, że międzynarodowa konferencja klimatyczna COP24 odbędzie się w Katowicach. O organizację szczytu klimatycznego ONZ ubiegał się również Gdańsk.
Polska, często postrzegana jako hamulcowy polityki klimatycznej propagowanej przez liderów Unii Europejskiej, już trzeci raz w ciągu zaledwie 10 …

Medialna burza rozpętała się na Twitterze, gdzie na artykuł zareagował Sojusz Małych Państw Wyspiarskich AOSIS. Sojusz reprezentuje około jedną piątą wszystkich członków ONZ i ponad 40 mln ludzi, jest też bardzo aktywny w klimatycznych negocjacjach.

„To jest denerwujące: Polska stawia ‘zdrowy rozsądek’ nad ambicjami klimatycznymi jako gospodarz krytycznych rozmów ONZ” – napisał AOSIS.

W odpowiedzi Tomasz Chruszczow zaznaczył, że komentarze redaktorów Climate Home News są tendencyjne. „Słyszeliśmy wiele pustych obietnic. Teraz potrzebujemy działań na ziemi. To jest prawdziwa ambicja” – odpowiedział Chruszczow.

Co zrobić w Katowicach?

– W negocjacjach dotyczących działań podejmowanych na rzecz ochrony klimatu zdrowy rozsądek nie stoi w opozycji do ambicji redukcji emisji gazów cieplarnianych. Państwa muszą współpracować w kwestii dochodzenia do zobowiązań Porozumienia Paryskiego. Służyć temu będą mechanizmy porozumienia i to w jaki sposób rozliczać efekty ich stosowania, zachowując transparentność działań, jak zapewnić finansowanie, a także jak zróżnicować tempo dochodzenia poszczególnych państw do zobowiązań, zależnie od ich poziomu rozwoju, zamożności i tak dalej – wyjaśnił nam Tomasz Chruszczow.

COP24 ma przed sobą postawione poważne zadanie: dopracowanie szczegółów Porozumienia Paryskiego, zawartego w 2015 r.  kiedy to wszystkie strony zobowiązały się przedstawiać krajowe wkłady na rzecz ochrony klimatu. Porozumienie jest jednak oparte na dobrej woli i nie przewiduje mechanizmów weryfikowania działań ani rozliczania państw za niewypełnienie oddolnie wyznaczonych celów. Kolejnym etapem, który ma zakończyć się podczas szczytu w Katowicach, jest dopracowanie szczegółów.

– Wszelkie zasady wdrożenia postanowień Porozumienia paryskiego ma określić tzw. Rulebook, zbiór wytycznych, których opracowanie i przyjęcie jest warunkiem sukcesu wszelkich działań, współpracy między krajami, a także warunkiem powodzenia zbiorowego wysiłku całej społeczności międzynarodowej. Stworzenie ram dla takiej współpracy określam jako zdrowy rozsądek. To dzięki temu możliwe będzie zwiększanie efektów globalnych działań – podkreślił Tomasz Chruszczow.

Jaką Polska odgrywa rolę w regionie oraz  gdzie jest przewodniczący COP? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl