Światowa Organizacja Meteorologiczna: Codziennie przez zmiany klimatu umiera 115 osób

susza, klimat, zmiany klimatyczne, katastrofa klimatyczna, Światowa Organizacja Meteorologiczna, Atlas,

W ciągu ostatnich 50 lat katastrofa związana z klimatem zdarzała się średnio codziennie, zabijając 115 osób i powodując straty w wysokości 202 mln dolarów na dzień, wynika z nowego raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej. / fot. via pixabay [josealbafotos]

W latach 1970-2019 zmiany klimatu spowodowały śmierć 115 osób i straty 202 mln dolarów amerykańskich dziennie, wynika z raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). W ostatnich 50 latach znacząco wzrosła liczba katastrof spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, a z powodu zmian klimatu tego typu zjawisk będzie więcej.

W ciągu 50 lat liczba katastrof związanych ze zmianami klimatu wzrosła pięciokrotnie

Według „Atlasu śmiertelności i strat gospodarczych spowodowanych zmianami klimatu w latach 1970-2019” na całym świecie zgłoszono ponad 11 tys. katastrof związanych ze zmianami klimatu i ekstremalnymi warunkami pogodowymi. W badanym okresie zginęło łącznie ponad 2 mln ludzi – z czego ponad 91 proc. w krajach rozwijających się – a całkowite straty gospodarcze oszacowano na 3,64 bln dolarów.

„Liczba ekstremalnych zjawisk pogodowych, klimatycznych i wodnych rośnie i stanie się coraz częstsza oraz dotkliwsza w wielu częściach świata w wyniku zmian klimatycznych”, stwierdził w oświadczeniu sekretarz generalny WMO prof. Petteri Taalas.

„Oznacza to więcej fal upałów, susz i pożarów lasów, takich jak te, które ostatnio obserwowaliśmy w Europie i Ameryce Północnej. W atmosferze mamy więcej pary wodnej, co potęguje ekstremalne opady deszczu i śmiertelne powodzie. Ocieplenie oceanów wpłynęło na częstotliwość i obszar występowania najbardziej intensywnych burz tropikalnych – skomentował prof. Taalas.

Bliski Wschód wysycha. 2021 to rok rekordowych susz

W tym roku susza na Bliskim Wschodzie i okolicznych regionach zagraża milionom osób i może oznaczać braki wody, żywności i prądu. Dlaczego Bliski Wschód wysycha?

Z powodu suszy umiera najwięcej osób

Jak wynika z raportu, susze przyczyniły się do najwyższej liczby zgonów – tylko z ich przyczyny zmarło 650 tys. ludzi. Z powodu gwałtownych burz zmarło ponad 577 tys. osób, a przez powodzie – 58,7 tys. Ekstremalne temperatury są odpowiedzialne za ponad 55 tys. zgonów.

Jeśli chodzi o straty gospodarcze, najkosztowniejsze okazały się burze (521 mld dolarów) i powodzie (115 mld dolarów). W ciągu ostatnich 50 lat przeciętnie każdego dnia dochodziło do szkód w wysokości 202 mln dolarów. Straty wzrosły siedmiokrotnie od lat 70. XX w. do 2010 r. Ponadto odnotowane zniszczenia z lat 2010-2019 (średnio 383 mln dolarów dziennie w ciągu dekady) były siedmiokrotnie wyższe niż w latach 1970-1979 (49 mln dolarów).

Trzy z 10 najbardziej kosztownych katastrof miały miejsce w 2017 r.: huragany Harvey (96,9 mld dolarów), Maria (69,4 mld dolarów) i Irma (58,2 mld dolarów). Tylko one odpowiadały za 35 proc. łącznych strat gospodarczych podczas 10 największych katastrof na całym świecie w latach 1970-2019.

Nie dwutlenek węgla, a metan? Niepozorny gaz cieplarniany może przesądzić o zmianach klimatycznych

Ograniczenie jego emisji może spowolnić tempo globalnego ocieplenia o 30 proc.

Liczba zgonów zmniejszyła się ponad trzykrotnie

Z raportu wynika, że mimo wzrostu liczby gwałtownych zjawisk powodowych ginie w nich mniej ludzi. Na początku lat 70. ginęło około 50 tys. osób, a w drugiej dekadzie XXI w. liczba ta spadła do 18 tys.

„Udoskonalone systemy wczesnego ostrzegania o wielu zagrożeniach doprowadziły do zmniejszenia śmiertelności”, dodał prof. Taalas.

Jak podkreślają eksperci, jeszcze wiele pozostaje do zrobienia. Tylko połowa ze 193 członków WMO posiada systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Natomiast w Afryce, niektórych częściach Ameryki Południowej oraz na wyspach Pacyfiku i Karaibów istnieją poważne luki w sieciach obserwacji meteorologicznych i warunków hydrologicznych.