Raport EEA: Środowisko (nie)naturalne zagraża życiu Europejczyków

Niekorzystne czynniki środowiskowe powodują prawdopodobnie także wyższą śmiertelność na COVID-19. / źródło: flickr

Niekorzystne czynniki środowiskowe powodują prawdopodobnie także wyższą śmiertelność na COVID-19. / źródło: flickr

Ponad 600 tys. osób w Europie umiera co roku przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza, a 12 tys. osób zabija hałas – ostrzega Europejska Agencja Środowiska (EEA).

 

 

Badania EEA przeprowadzone na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących przyczyn zgonów i zachorowań z 2012 r. dowodzą, że za około 13 proc. przedwczesnych zgonów w państwach członkowskich UE odpowiada szkodliwy wpływ środowiska.

Daje to około 630 tys. przedwczesnych zgonów rocznie, których najczęstszą przyczyną są nowotwory, choroby serca i udar mózgu. Niekorzystne czynniki środowiskowe powodują prawdopodobnie także wyższą śmiertelność na COVID-19.

Tysiąc "zielonych projektów" czeka na wdrożenie w UE

Odbudowa europejskiej gospodarki po wywołanym przez pandemię koronawirusa kryzysie będzie wymagać ogromnych nakładów finansowych. Unijne programy ratunkowe mają jednak zostać skonstruowane tak, aby tę gospodarkę dodatkowo stymulować. Przynajmniej 30 proc. projektów ma też długofalowo wesprzeć ochronę klimatu. Według raportu EY …

Sinkevičius: Musimy zrozumieć, że dbając o naszą planetę, ocalamy życie

Na wyraźny związek między stanem środowiska i zdrowiem mieszkańców UE zwrócił uwagę komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius.

“Wszyscy musimy zrozumieć, że dbając o naszą planetę, ocalamy nie tylko ekosystemy, lecz także życie, zwłaszcza osób najbardziej wrażliwych” – podkreślił Litwin zapewniając, że takie jest właśnie podejście UE.

Unijny komisarz stwierdził przy tym, że dzięki “nowej strategii na rzecz bioróżnorodności, planowi działania dotyczącemu gospodarki o obiegu zamkniętym i innym, nadchodzącym inicjatywom zmierzamy do zbudowania prężniejszej i zdrowszej Europy dla jej obywateli i nie tylko”.

Rywalizacja o surowce w Arktyce: Norwegia planuje wydobycie na dziewiczych terenach. Co zrobi Rosja?

Poszukiwanie surowców w Arktyce jest przedmiotem sporu Norwegii z Rosją.

Problemem trujące powietrze

Z przedstawionego wczoraj (9 września) raportu EEA „Zdrowe środowisko, zdrowe życie: jak środowisko w Europie wpływa na zdrowie i samopoczucie” wynika, że najpoważniejszym zagrożeniem środowiskowym dla zdrowia, a nawet życia Europejczyków jest właśnie powietrze.

Agencja przyznaje jednak, że w ostatnich 30 latach sytuacja pod tym względem wyraźnie się poprawiła, gdyż w 1990 r. liczba śmiertelnych ofiar zanieczyszczonego powietrza wynosiła bowiem prawie 1 milion osób rocznie.

Innymi niekorzystnymi czynnikami, które wskazuje raport są związki chemiczne, zmniejszona odporność ludzi na czynniki chorobotwórcze spowodowana m.in. nadmiernym stosowaniem antybiotyków, a także zanieczyszczona woda pitna. Jednak z raportu wynika, że obciążenie tymi czynnikami jest w skali Europy zróżnicowane.

Najwyższy odsetek zgonów z powodów środowiskowych (27 proc.) odnotowano bowiem w Bośni i Hercegowinie, a najniższy – na Islandii i w Norwegii, gdzie wyniósł on zaledwie dziewięć procent.

Fundusz (nie do końca) Sprawiedliwej Transformacji. Jak powinna wyglądać transformacja energetyczna w UE?

Większość środków w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji trafi do krajów, które nie planują w najbliższym czasie odejścia od węgla. Czy jest to sprzeczność z samą ideą Just Transition Fund?

Mieszkańcy miast mają gorzej

EEA zwraca uwagę, że ludzie są stale narażeni na wiele zagrożeń, m.in. na zanieczyszczone powietrze i wodę, hałas oraz chemikalia. Wszystkie te czynniki łączą się ze sobą, a w niektórych przypadkach współdziałając w swoim niekorzystnym wpływie na nasze zdrowie.

Szczególnie podatni na takie mnogie zagrożenia są mieszkańcy europejskich miast, a przy tym mają mniejszy dostęp do obszarów zieleni i wody niż zamieszkujący inne tereny.

Raport podkreśla, że odpowiedniej jakości obszary zieleni i wody w miastach sprzyjają zachowaniu dobrego zdrowia i samopoczucia zwłaszcza przedstawicielom ubogich społeczności.

Tworzą bowiem przestrzeń do aktywności fizycznej, relaksu i integracji społecznej. Ponadto chłodzą podczas fal upałów, zmniejszają ryzyko powodzi, ograniczają zanieczyszczenie hałasem i wspierają miejską bioróżnorodność.

"Zielona odbudowa": jakie działania podejmują kraje i czego oczekują od polityków eksperci?

Jak rządy przedstawiają „zielone” cele w planach odbudowy gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią i co o tym sądzą eksperci ds. klimatu?

Biednym wiatr w oczy …

EEA podkreśla także, że życie w złych warunkach środowiskowych i zły stan zdrowia często towarzyszą ubóstwu. To właśnie uboższe społeczności są zwykle narażone na większe zanieczyszczenia i hałas, a także na wysokie temperatury. Ponadto wcześniejsze problemy zdrowotne zwiększają ich podatność na zagrożenia wynikające ze stanu środowiska.

“Choć widzimy poprawę stanu środowiska w Europie i silny nacisk na zrównoważoną przyszłość w Europejskim Zielonym Ładzie, to raport pokazuje, że w celu ochrony najbardziej wrażliwych osób w naszym społeczeństwie konieczne jest zdecydowane działanie” – podkreślił dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska Hans Bruyninckx.

Odpowiednia reakcja na te powiązania musi – jego zdaniem – stanowić część zintegrowanej strategii na rzecz sprzyjającej włączeniu społecznemu, bardziej zrównoważonej Europy.

Tymczasem z danych Eurostatu wynika, że w 2016 r. ponad jedna czwarta dzieci w UE była „zagrożona biedą lub powodowanym nią zepchnięciem na margines społeczeństwa”. Na końcu skali ubóstwa znajduje się Rumunia, w której dotknięte jest nią bez mała co drugie dziecko (49,2 proc), a tuż za nią Bułgaria (45,6 proc.).

Na drugim końcu skali są państwa nordyckie: Dania (13,8 proc.), Finlandia (14,7 proc.) i Norwegia (14,9 proc.), a także Słowenia – z tym samym wynikiem co Norwegia.

Spotkanie Merkel-Thunberg. Szwedzka aktywistka twierdzi, że politycy zmarnowali dwa kluczowe lata

Greta Thunberg przekona Angelę Merkel do ambitniejszej polityki klimatycznej?

Koronawirus groźniejszy dla mieszkańców zanieczyszczonych terenów?

Europejska Agencja Środowiska poinformowała także, że trwają prace naukowe badające ewentualny związek między pandemią COVID-19 i kwestiami środowiskowymi. Według opublikowanego wczoraj raportu wczesne dane dotyczące wpływu COVID-19 na społeczności sugerują, że zanieczyszczenie powietrza i ubóstwo mogą wiązać się z wyższą śmiertelnością. EEA zastrzega jednak, że do pełnego wyjaśnienia tych oddziaływań konieczne są dalsze analizy.

W ocenie unijnej komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stelli Kyriakides pandemia COVID-19 stanowi kolejny sygnał ostrzegawczy, uświadamiający związek między ekosystemami i stanem zdrowia.

“Musimy stawić czoła faktom: sposób, w jaki żyjemy, konsumujemy i wytwarzamy, jest szkodliwy dla klimatu i odbija się negatywnie na naszym zdrowiu” – podkreśliła. Komisarz zapewniła, że unijne instytucje są “mocno zaangażowane” w ochronę zdrowia obywateli i planety “począwszy od strategii „od pola do stołu”, która ma zapewnić Europie zdrową żywność ze zrównoważonych źródeł, a na planie walki z rakiem skończywszy”.