Słowacja: Coraz większy procent recyklingowych odpadów

Słowacja: Wzrasta procent odpadów recyklingowych

Słowacja: Wzrasta procent odpadów recyklingowych [Photo via Unsplash]

Słowacja ustanowiła rekord. W 2020 r. Słowacja składowała najmniej odpadów w historii. Po raz pierwszy mniej niż połowa (48 proc.) odpadów komunalnych trafiło na składowiska, podczas gdy 44 proc. zostało poddanych recyklingowi – podaje krajowy Urząd Statystyczny.

 

 

Dla porównania, w 2016 r. składowano 69 proc. wszystkich odpadów komunalnych, a w 2019 r. kraj poddał recyklingowi 39 proc. odpadów.  

Urząd Statystyczny przyznaje jednak, że to nie wystarczy by Słowacja osiągnęła swój cel 50 proc. recyklingu wyznaczony przez Komisję Europejską w 2020 r. Gospodarstwa domowe wyprodukowały w ubiegłym roku prawie 2,4 mln ton odpadów komunalnych, co daje ok. 446 kg na osobę.  Statystyki wskazują również na dysproporcje między regionami. W bardziej rozwiniętej, zachodniej części kraju odnotowano wyższą produkcję kraju, podczas gdy w centralnych i wschodnich regionach Preszowa, Koszyc i Bańskiej Bystrzycy ilość odpadów na osobę nie przekraczała 400 kg.  

Sytuacja różni się również w zależności od tego, gdzie trafiały odpady. Podczas gdy tylko 25 proc. odpadów trafia na składowisko w regionie bratysławskim, tylko 1/3 trafia na składowisko w regionie koszyckim. W innych regionach, ponad połowa wszystkich odpadów trafiała na składowiska. 

Według Urzędu Statystycznego, różnice są spowodowane przez spalarnie odpadów w Bratysławie i Koszycach. Ogólnie na Słowacji spala się tylko 8 proc. odpadów, podczas gdy Bratysława spala 30 proc. odpadów komunalnych, a Koszyce 27 proc. 

Jeśli chodzi o recykling, region Trnava poradził sobie najlepiej – poddał recyklingowi 47,2 proc. wszystkich odpadów komunalnych. Dla porównania, region koszycki poddał recyklingowi 39,4 proc. wszystkich odpadów komunalnych – najmniej w porównaniu z innymi regionami.