Puszcza Białowieska: Polska przed unijnym Trybunałem

Puszcza Białowieska// Źródło: Nadleśnictwo Białowieża

Puszcza Białowieska// Źródło: Nadleśnictwo Białowieża

Bruksela zamierza powstrzymać wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Polska będzie musiała się tłumaczyć przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

 

Komisja Europejska poinformowała dziś (13 lipca), że skierowała sprawę wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bruksela uważa, że Polska nie wstrzymując wycinek drzew w Białowieży narusza unijne prawo.

Sprawa Białowieży

Sprawa zaczęła się już rok temu, w marcu 2016 r. Wówczas Ministerstwo Środowiska zgodziło się na trzykrotne zwiększenie dopuszczalnej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, obszaru chronionego w ramach programu Natura 2000. Umożliwione zostało też aktywne wykorzystanie obszarów leśnych, które do tej pory nie były użytkowane przez człowieka.

W kwietniu br. KE wydała swoją opinię nt. planów wycinki, w której nie znajdowała uzasadnienia do zwiększenia pozyskiwania drzewa z Puszczy Białowieskiej. Polska ani nie zastosowała się do wezwania KE, ani nie przedstawiła nowych argumentów – natomiast wycinka drzew się rozpoczęła.

Z tego powodu sprawa trafiła przed TSUE. Komisja ponadto poprosiła Trybunał o zarządzenie środków tymczasowych mających zatrzymać wycinkę jeszcze przed wydaniem wyroku w tej sprawie. Trybunał ma takie prawo, jeżeli brak przyjęcia takich środków niesie ze sobą ryzyko „poważnych i nieodwracalnych szkód” – czego obawia się KE.

Wycinka Puszczy Białowieskiej niezgodna z prawem UE – Komisja Europejska upomina Polskę

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie …

Podejście Polski

Polska stoi na stanowisku, że wycinka jest potrzebna. Uzasadnia to koniecznością opanowania plagi kornika, którego obecność ma stanowić ryzyko dla siedlisk innych gatunków żyjących w Puszczy. W kwietniu br. Komisja Europejska jednak nie zgodziła się z taką argumentacją, uznając, że wycinka, na jaką zgodziło się Ministerstwo Środowiska, jest zbyt daleko idąca i sama wycinka zniszczy rozliczne siedliska i gatunki żyjące w Puszczy.

KE: Ostatnie ostrzeżenie dla Polski ws. odpadów i Puszczy Białowieskiej

Komisja Europejska wezwała wczoraj Polskę do wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej odpadów, a także o natychmiastowe wstrzymanie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. To już ostatnie ostrzeżenie w obu tych sprawach. Jeśli polski rząd odpowiednio nie zareaguje w wyznaczonym czasie, to KE skieruje je do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Przedwczoraj (11 lipca) Ministerstwo opublikowało specjalny komunikat. Podkreślał on zasługi dokonane przez epoki „polskiej szkoły ochrony przyrody” oraz uzasadnia opór wobec wycinki działaniami instytucji i mediów „o lewicowo-neoliberalnym zabarwieniu”. Do komunikatu dołączono też wzór deklaracji dla przeciwników wycinki, w którym mogą oni oficjalnie przekazać Ministerstwu swój sprzeciw wobec nowych planów wobec Białowieży, jeżeli wezmą przy tym na siebie odpowiedzialność finansową za siedliska i gatunki, które mogą wymrzeć z uwagi na działalność kornika.

Z kolei po dzisiejszej decyzji KE, Ministerstwo Środowiska w kolejnym komunikacie podkreśliło, że jego działania w Puszczy Białowieskiej są w pełni zgodne z prawem unijnym, w tym z tym dotyczącym obszarów Natura 2000. Obiecuje bronić swojego stanowiska przed TSUE i po raz kolejny przypomina zasługi polskich przyrodników dla przyrody europejskiej: „odtworzyli populację żubra, spowodowali, że lasy zajmują blisko 1/3 powierzchni naszego kraju oraz doprowadzili do tego, że w Polsce występują wszystkie dziko żyjące, charakterystyczne dla tej strefy geograficznej gatunki. Wiele państw Europy Zachodniej nie może się tym poszczycić”.