Przemysł stalowy kształtuje rynek węgla UE na swoją korzyść

Wielki piec ArcelorMittal w Fos-sur-Mer.

Zezwalając przemysłowi stalowemu na spalanie gazów wielkopiecowych do 2026 r., Komisja Europejska wycofała się ze swojego wcześniejszego stanowiska. Raport EURACTIV we Francji.

 

W swoim ostatnim wniosku w sprawie alokacji uprawnień do emisji CO2 po 2020 r. Bruksela zaproponowała przyznanie bezpłatnych uprawnień wielkim hutom, które wykorzystują gazy wytwarzane przez spalanie węgla i koksu.

Zwycięstwo sektora stalowego

Jak zapisano w dokumencie (na stronie 24), emisje z flaringu będą musiały zostać zmniejszone do 2026 r., gdy zakłady stalowe będą musiały otrzymać pozwolenia na emisję CO2, aby kontynuować dotychczasowe działania. Jest to decyzja, która jest sprzeczna z porozumieniem paryskim i jest wynikiem lobbingu prowadzonego przez sektor stalowy państw członkowskich.

Prąd drożeje w całej Europie

W ubiegłym miesiącu energia elektryczna na polskim rynku kosztowała aż o 41% więcej niż rok wcześniej. Tym samym odnotowaliśmy jeden z… najmniejszych wzrostów cen prądu w Europie. Jak to możliwe?
 

W październiku 2018 roku prąd na Towarowej Giełdzie Energii kosztował już …

„Początkowo był to temat techniczny, ale stał się bardzo polityczny. Niemcy i Belgia zmobilizowały się, a KE pod wodzą Junckera ostatecznie opowiedziała się za argumentami przedstawionymi przez przemysł” – powiedział EURACTIV przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Dyrektywę należy obecnie interpretować za pomocą aktów delegowanych opracowywanych przez Komisję Europejską, a następnie przedstawianych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej do zatwierdzenia.

Krok wstecz, który nie pomoże klimatowi

Początkowo KE chciała przerwać przyznawanie bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 z gazów „palących się” w wielkich piecach od 2021 r.

Rzeczywiście, takie właśnie uzyskiwanie energii, które już było zabronione lub jest ściśle regulowane w większości europejskich branż – takich jak rafinerie czy przemysł wydobywający ropę – jest bardzo szkodliwe. Mieszanie węgla z koksem i rudą żelaza spalaną w wysokiej temperaturze powoduje powstanie dwukrotnie większej ilości CO2 niż w przypadku spalania samego węgla. Ponadto emitowane wówczas cząsteczki silniej przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Ponad 500 tys. przedwczesnych zgonów rocznie w Europie z powodu zanieczyszczeń powietrza

Europejska Agencja Środowiska (EEA) ostrzegła w swoim raporcie, że ponad 0,5 mln osób umiera co roku przedwcześnie w wyniku chorób wywołanych nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza. Dzieje się tak pomimo tego, że jakość powietrza w części UE sukcesywnie się poprawia. Jednak EEA …

Większość europejskich wielkich pieców ma już wdrożone odpowiednie rozwiązania, co oznacza, że ​​można uniknąć zbrylania się poprzez zawracanie gazu w obwodach cieplnych lub wytwarzanie energii elektrycznej.

„Przyznając darmowe uprawnienia wysoko emisyjnym emitentom gazu, nie pomagamy klimatowi! Jest to zarówno nieskuteczne, jak i złe dla jakości powietrza”- powiedział Femke de Jong, dyrektor ds. Polityki w Carbon Market Watch.

Ilość energii, którą można by zaoszczędzić poprzez zakaz tego rodzaju spalania, odpowiada energii elektrycznej zużywanej przez milion ludzi w ciągu roku. Całkowita przyznana kwota wynosi około 120 mln euro rocznie.Te pieniądze trafią do kieszeni producentów stali, a nie do budżetów państw.

ArcelorMittal pod lupą

Z około 30 czynnych wielkich pieców w Europie tylko dwa lub trzy w Europie Wschodniej nie mają instalacji, która pozwala uniknąć rozwarstwiania się szkodliwych emisji. Podobna sytuacja panuje także we Francji w instalacjach koncernu ArcelorMittal w Fos-sur-Mer i Dunkierce.

Polska gra o klimat. Czy uda się dopiąć "reguły katowickie"?

Na COP24 w Katowicach Polska zdecydowała się nadać mocny priorytet przyjęciu dokumentu implementacyjnego do Porozumienia paryskiego. Wygląda na to, że kwestię poziomu ambicji zostaną nieco na drugim planie. Dojście do kompromisu i przyjęcie „reguł katowickich” nie będzie jednak prostym zadaniem.
 

Rulebook …

Jednak przydzielenie ww. uprawnień instalacjom najbardziej zanieczyszczającym, automatycznie zwiększa całkowitą liczbę uprawnień przyznawanych hutnictwu, które w dużej mierze polega biznesowo na przyznawanych za darmo uprawnieniach. Oznacza to, że sektor skorzysta z wygodnej liczby limitów węglowych do 2026 r.

„Prawdziwe pytanie brzmi, dlaczego Komisja Europejska skłania się kuracjom akurat tego sektora, co miało już miejsce w latach 2014-2020. Decyzja została podjęta w gabinecie Junckera, a ArcelorMittal ma swoją siedzibę w Luksemburgu. To rodzi pytania ” – powiedział de Jong.

ArcelorMittal ma duże doświadczenie w optymalnym zarządzaniu swoimi uprawnieniami do emisji CO2. Odkąd w 2005 r. ruszył unijny rynek węgla, zarobił na tym prawie 500 mln dolarów.

PE domaga się ambitniejszych zobowiązań klimatycznych

Europosłowie chcą, aby UE zwiększyła swoje zobowiązania dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi. W przyjętej przed zbliżającą się konferencją COP24 w Katowicach rezolucji domagają się nie tylko, aby jeszcze bardziej zredukować emisję gazów cieplarnianych, ale także dążyć do jeszcze większego ograniczenia …