Przełom w sprawie rynku energii w Unii Europejskiej

Energia elektryczna

Energia elektryczna

Państwa UE dogadały się w sprawie wspólnego stanowiska  wobec Pakietu Zimowego. W sprawie najważniejszego rozporządzenia o rynku energii Polska głosowała  razem z Niemcami przeciw reszcie krajów regionu.

 

Posiedzenie Rady UE ds. energii, czyli ministrów odpowiedzialnych za energetykę z 28 krajów wspólnoty trwało 14 godzin, z przerwami wprawdzie, ale  podczas nich też dyskutowano o energetyce. Polskę reprezentowali minister energii Krzysztof Tchórzewski i jego zastępca Michał Kurtyka. Unijni ministrowie pod przewodnictwem sprawującej prezydencję Estonii musieli uzgodnić stanowisko w sprawie kilku kluczowych aktów prawnych, które bardzo mocno zmienią architekturę rynku energii elektrycznej w UE. Estońska minister gospodarki i infrastruktury Kadri Simson musiała się wykazać wielką cierpliwością i elastycznością. Co zatem leży na stole?

Po pierwsze, mocno zmieniło się kluczowe rozporządzenie w sprawie rynku energii. Państwa grały o dwie kluczowe kwestie: wsparcie dla  energetyki  konwencjonalnej, które poprawi rentowność tradycyjnych elektrowni i umożliwi im pracę tam, gdzie jest to potrzebne w systemie. To tzw. mechanizmy wsparcia mocy. Komisja Europejska, a także kluczowe kraje Zachodu, w tym Niemcy, Francja, państwa skandynawskie chciały ograniczyć wsparcie dla elektrowni emitujących więcej niż 550 g CO2 na KWh. Polska, wraz z innymi krajami regionu zabiegała albo o wykreślenie tego zapisu albo o jego modyfikację, tak aby otrzymać okresy przejściowe.

Nowe unijne propozycje w sprawie limitu 550 g CO2 dla elektrowni

Przewodząca UE Estonia proponuje żeby elektrowni, które „załapią się” na wsparcie w postaci rynku mocy przed wejściem w życie pakietu zimowego nie obejmował w ogóle zapis o limicie 550 g CO2 aż do wygaśnięcia zawartych przed 2020 r. kontraktów mocowych. Nowe polskie elektrownie miałyby 15 lat spokoju, ale dla starszych to duży problem.

Transgraniczny handel energią

Drugą sprawą był transgraniczny handel energią. Najtrudniejsze było rozwiązanie problemu stref cenowych i sformułowanie przepisu, który zmuszałby poszczególne państwa do rozwiązania problemu „zatykania się sieci”. Dotyczy to zwłaszcza Niemiec, bo tam brak sieci z północy na uprzemysłowione południe  prowadzi do niekontrolowanych przepływów kołowych przez inne kraje – Polskę, Czechy, Słowację, Węgry. Komisja Europejska zaproponowała dość surowe przepisy zmuszające Berlin do szybkiego rozwiązania tego problemu. W ostateczności mogło to prowadzić do podziału całych Niemiec na odrębne strefy cenowe. Propozycje KE popierały  głośno Słowacja, Czechy i Węgry.

Ostatecznie uzgodniono kompromis, ale jego ostateczny kształt nie jest do końca jasny, bo końcowej wersji rozporządzenia jeszcze nie opublikowano. Zdani jesteśmy na komunikat po posiedzeniu oraz na wypowiedzi poszczególnych przedstawicieli państw.

W sprawie mechanizmów wsparcia mocy zapis wygląda tak:

Oprócz normy 550 g na KWh Estończycy dodali nową – 700 g CO2 na KW rocznie. To dotyczyć będzie głównie starszych jednostek, które nie zmieszczą się w pierwszym limicie 550 g. Z reguły pracują one tylko w czasie szczytowego zapotrzebowania na moc, kilkaset godzin w roku.

Nowe elektrownie, które nie spełniają powyższych norm emisji CO2 będą mogły dostawać wsparcie tylko do 2025 r.

Co ze starymi elektrowniami? O tym w dalszej części artykułu na portalu wysokienapiecie.pl

LINK: http://wysokienapiecie.pl/6806-przelom-w-sprawie-rynku-energii-w-unii-europejskiej/#dalej

Dekada wolnego rynku energii – co się zmieniło?

Mija 10 lat, od kiedy możemy jako odbiorcy zmieniać sprzedawcę energii elektrycznej. Jak rozwinął się ten rynek i jak wygląda dzisiaj? Ilu klientów zdecydowało się dotychczas na zmianę? Sprawdzamy.