Przekop Mierzei Wiślanej kolejnym punktem spornym w stosunkach z UE?

Przygotowania do przekopu Mierzei Wiślanej, źródło twitter mgmiżś

Przygotowania do przekopu Mierzei Wiślanej, źródło twitter mgmiżś

Od piątku przez 24 godziny na dobę trwa wycinka drzew na terenie przyszłego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, która umożliwi wpływanie do portu w Elblągu bez przekraczania granicy z Rosją. Skargę do KE w tej sprawie złożyło stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA.

 

Komisja Europejska już wcześniej zwróciła się do polskich władz z prośbą o udostępnienie naukowych przesłanek przedstawionego raportu oddziaływania na środowisko, według którego przedsięwzięcie nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na obszary Natura 2000. Taki dokument trafił w styczniu do Brukseli, ale nie został jeszcze przeanalizowany.

Budowa kanału ma się zakończyć do 2022 roku, a jego koszt szacowany jest na  880 mln zł i w całości ma zostać pokryty z budżetu państwa.

Transport w Europie: potrzeba koordynacji

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc na rozpoczętej w poniedziałek (18 kwietnia) 6. Europejskiej Konferencji nt. Badań nad Transportem Transport Research Arena 2016 w prostych słowach podsumowała znaczenie transportu dla Unii Europejskiej i Europy: „Jeżeli transport się zatrzyma, to wszystko się zatrzyma” – skomentowała. Unijna komisarz wyjaśniła …

Błyskawiczna wycinka lasu

Wojewoda pomorski wydał w piątek (15 lutego) decyzję o zezwoleniu na realizację przekopu przez Mierzeję Wiślaną z rygorem natychmiastowej wykonalności. Jeszcze tego samego dnia ruszyła wycinka drzew, i to mimo że trwa procedura odwoławcza (urząd marszałkowski województwa pomorskiego odwołał się od opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska).

“Ingerencja związana z wycinką jest minimalna. To 0,5 procent wszystkich lasów, które znajdują się na Mierzei Wiślanej” – uspokajał wczoraj (18 lutego) dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Bartłomiej Obajtek. Natomiast minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk przekonywał, że rząd „spełnił wszelkie potrzebne procedury”. “Zachowujemy najwyższe standardy ochrony środowiska, jesteśmy w ciągłym kontakcie z Komisją Europejską” – zapewnił.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski tłumaczył wcześniej, że „to, co się dziś dzieje, to jest konsekwencja programu przyjętego przez polski rząd” i ustawy z 2017 roku, za którą opowiedziało się 402 posłów.  Dodał, że wycinka lasu ma potrwać 10 dni.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg Mariusz Potoczny poinformował, że wycinka obejmuje niecałe 25 hektarów i ma przynieść około 6,5 tys. metrów sześciennych drewna. “Prace odbywają się sprawnie” – ocenił informując, że na terenie wycinki pracują trzy harwestery “w trybie całodobowym”. Nadleśniczy zapowiedział też, że wszystkie prace zakończą się 1 marca, ponieważ od tego dnia, zgodnie z decyzją środowiskową, rozpoczyna się okres lęgowy ptaków.

Minister Gróbarczyk zwrócił także uwagę, że na razie nie ma mowy o rozpoczęciu budowy, bo dopiero rozpoczął się przetarg, a otwarcie ofert przewidziane jest najwcześniej na 7 marca. “Natomiast to są prace przygotowawcze mające na celu w zasadzie postępowanie zgodnie z dyrektywami środowiskowymi” – przekonywał w rozmowie z dziennikarzami.

Sprzeciw samorządu

Budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną sprzeciwiają się jednak władze samorządu województwa pomorskiego. “Nie jesteśmy zaskoczeni faktem wycinki, ponieważ mamy świadomość determinacji obecnych władz, by realizować tę inwestycję” – przyznał w piątek rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Michał Piotrowski.

Wyraził jednak ubolewanie, że ”odbywa się to bez poszanowania faktu dot. istniejących kontrowersji i nierozwianych wątpliwości, a także pomimo toczącego się postępowania przed Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska ws. odwołań od decyzji środowiskowej”. Tego samego dnia na rozpoczęcie wycinki zareagował marszałek pomorski Mieczysław Struk. „Nie jestem zaskoczony, ale przykro. Przykro, bo ignoruje się nasze argumenty i fakt odwołania od decyzji środowiskowej” – napisał na Facebooku.

Sprzeciw ekologów

“EKO-UNIA prosi Komisję Europejską o interwencję w sprawie wstrzymania bezprawnych działań inwestycyjnych w obszarach Natura 2000, bowiem rząd obecny już wielokrotnie dawał dowody na lekceważenie i łamanie prawa krajowego i UE, jak choćby w zawstydzającym nad wypadku wycinki lasu w Puszczy Białowieskiej, wyjątkowym w skali świata prastarym lesie” – napisali ekologowie ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA w piśmie skierowanym do Komisji.

Prezes tego stowarzyszenia, były  wiceminister środowiska Radosław Gawlik podkreślił w skardze, że wojewoda pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji “z oczywistym naruszeniem polskiego prawa”. Jak argumentuje brakowało bowiem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (trwa postępowanie w drugiej instancji), a także informacji o wszczęciu postępowania ws. zezwolenia na realizację tej inwestycji, co pozbawiło organizacje ekologiczne możliwości udziału w postępowaniu na prawach strony.

TSUE: Wycinka Puszczy Białowieskiej narusza prawo UE

Według sędziów Trybunału w Luksemburgu Polska złamała dwie dyrektywy: ptasią i siedliskową. Wyrok kończy dwuletni spór. Ponieważ decyzję podjęła Wielka Izba Trybunału, czyli 15 sędziów, Warszawa nie ma już możliwości złożenia odwołania. Ciężki sprzęt został z Puszczy Białowieskiej wycofany, zatem …

Komisja Europejska ma wątpliwości

Komisja Europejska już w połowie grudnia zeszłego roku zwróciła się do polskich władz z pismem ws. raportu oddziaływania na środowisko i pozytywnej decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

„Władze twierdzą, że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000. W kontekście wcześniejszej dyskusji ws. tego projektu, Komisja byłaby wdzięczna, gdyby władze polskie mogły przedstawić przesłanki naukowe, które poprzedziły taką konkluzję” – napisała Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej. W styczniu KE poinformowała, że otrzymała odpowiedź i zapowiedziała, że przeanalizuje ten dokument. Dotychczas jednak swoich analiz nie zakończyła.

Prawie 330 mln euro z Funduszu Spójności na inwestycje transportowe w Szczecinie

327 mln euro zostanie przeznaczone na dwa projekty transportowe realizowane w Szczecinie oraz w jego okolicach. Pierwszy dotyczy komunikacji publicznej w samym mieście, zaś drugi modernizacji drogi wodnej do Świnoujścia.
 

Na przebudowę i modernizację torowisk tramwajowych w Szczecinie przeznaczonych zostanie 40 …

MGMiŻŚ: Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ożywi gospodarkę

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej argumentuje, że budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną ma znacząco poprawić dostęp do portu morskiego w Elblągu i zagwarantować Polsce dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

Kanał ten ma mieć 1,3 km długości i 5 metrów głębokości i umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o parametrach morskich (o zanurzeniu do 4 metrów, długości 100 metrów i szerokości 20 metrów). Resort zwraca uwagę, że dzięki temu elbląski terminal będzie mógł przyjmować mniejsze ładunki, odciążając porty trójmiejskie.

“Rozwój tego portu będzie sprzyjał powstawaniu nowych miejsc pracy, poprawi walory turystyczne miejscowości położonych nad Zalewem Wiślanym oraz wpłynie na rozwój gospodarczy całego regionu północno-wschodniej Polski” – zapewnia ministerstwo.

Prezes PiS: Ta inwestycja oznacza dla Polski suwerenność

Przekop Mierzei Wiślanej oznacza dla Polski “w sensie bezpośrednim (suwerenność) gospodarczą, w sensie bardziej pośrednim to jest suwerenność we wszystkich dziedzinach, także w tej odnoszącej się do militariów” – oświadczył  prezes PiS Jarosław Kaczyński, po tym, gdy w czasie kampanii przed wyborami samorządowymi wspólnie z ministrem Gróbarczykiem i kandydatem na prezydenta Elbląga Jerzym Wilkiem wkopali w październiku zeszłego roku ostatni słupek geodezyjny wyznaczający granice planowanego przekopu.

Kaczyński wyjaśniał przy tym, że nowym kanałem będą mogły przepływać nawet duże okręty wojenne. W audycji Radia Olsztyn prezes rządzącej partii zwrócił wtedy również uwagę, że dzięki tej inwestycji port w Elblągu będzie mógł w pełni wykorzystywać swój potencjał. Wyraził ponadto przekonanie, że przekop pomoże także florze i faunie Zalewu Wiślanego.

Nowa dyrektywa – zdrowsze powietrze

Zanieczyszczenia powietrza powodowane przez żeglugę morską przenoszą się na duże odległości, co negatywnie wpływa na jakość powietrza w wielu miastach europejskich.Komisarz ds. środowiska Janez Potocznik wyraził zadowolenie, że dla działań na rzecz poprawy powietrza udało się w końcu pozyskać również …