Polska wśród liderów energetyki wiatrowej?

Energia wiatrowa, źródło: Pixabay

Energia wiatrowa, źródło: Pixabay [Felix Broennimann]

Polska jest w gronie dziesięciu państw Starego Kontynentu, które w ciągu najbliższych trzydziestu lat zainwestują najwięcej w energetykę wiatrową – wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA).

 

 

Europa sukcesywnie staje się swoistym eldorado dla chcących zainwestować w energetykę wiatrową. EURACTIV.pl informował przed kilkoma tygodniami o zwiększeniu wolumenu energii pozyskiwanej w ten sposób w I półroczu tego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Raport Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) potwierdza ten trend, wskazując, że do 2050 r. w takich państwach, jak Niemcy, Francja, Dania, Hiszpania, Włochy, Szwecja, Norwegia, Irlandia i Polska przybędzie nowych instalacji, a rynek wiatrowy będzie tam pełnił istotną rolę w krajowym miksie energetycznym.

Francja otwiera największą pływającą elektrownię słoneczną w Europie

W ubiegły piątek we Francji otwarto największą w Europie pływającą elektrownię fotowoltaiczną. W Polsce niedługo także powstanie pierwsza tego typu inwestycja.

 

 

Francja należy do europejskich liderów pod względem produkcji energii słonecznej (10 GW w 2018 r.)., dlatego nie dziwi informacja o …

10-krotnie więcej

Przypomnijmy, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku w Europie przybyło dokładnie 4,9 GW nowych mocy pochodzących z energii wiatrowej. To o 0,4 GW więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Polska zanotowała zastój w przypadku podłączania nowych mocy, jednak sytuacja powinna się poprawić w najbliższych latach dzięki realizacjom kolejnych inwestycji.

Wzrost udziału energii wiatrowej w krajowych miksach energetycznych potwierdza raport IRENA. Zdaniem ekspertów moc elektrowni wiatrowych na całym świecie w ciągu najbliższych 30 lat może wzrosnąć dziesięciokrotnie, do 6 TW. Przyczyną zmian są trendy we współczesnej energetyce, w tym przede wszystkim proces dekarbonizacji, który napędza transformację.

Polskie powietrze najbardziej rakotwórcze w UE

43 tysiące mieszkańców Polski co roku umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza – wynika z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Jesteśmy rekordzistą pod względem stężeń rakotwórczych substancji.

 

412 tysięcy przedwczesnych śmierci w 41 krajach europejskich z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłami;

Kluczowe Chiny

I chociaż „z inwestycyjnego punktu widzenia” to wymienione wyżej państwa europejskie pozostaną kluczowymi rynkami wiatrowymi (największy udział nowych instalacji), na poziomie regionalnym w najbliższych latach inwestycje w branży będą napędzane przez kraje azjatyckie, w tym głównie Chiny. Do 2050 r. Azja będzie odpowiadała za 50 proc. globalnego wolumenu mocy wiatrowych w segmencie elektrowni lądowych.

Na drugą Amerykę Północną przypadnie 23 proc., podczas gdy na Europę 10 proc. Jeszcze większy udział procentowy przypada na Azję w kontekście farm wiatrowych usytuowanych na morzu (offshore). To ponad 60 proc., przy 22 proc. dla Europy i 16 proc. dla Ameryki Płn. Aby prognozy spełniły się potrzebne są jednak znaczne inwestycje. Oznacza to co najmniej podwojenie średnich rocznych wydatków na instalacje lądowe (onshore), o 146 mld dolarów do 2030 r. i potrojenie, do 211 mld dolarów rocznie do 2050 r. Podobne inwestycje czekają instalacje w segmencie offshore. Jeśli wymienione warunku zostaną spełnione już w 2030 r. na świecie będzie produkowane 1787 GW, wobec 542 GW na koniec 2018 r. Tymczasem w przypadku morskiej energii będzie to odpowiednio 228 GW w 2030 r. i 1 TW w 2050 r.

Jakie scenariusze dla energii wiatrowej w Europie?

Warunkiem wzrostu mocy energii wiatrowej wytwarzanej w Europie jest opracowanie krajowych planów energetycznych oraz ułatwienie kwestii formalno-prawnych, wynika z raportu WindEurope. Polska może mieć nawet 10 GW mocy do 2023 r. Dałoby to nam 9. miejsce w Europie.

 

Raport WindEurope wskazuje …

Nie zmarnować potencjału

Raport IRENA brzmi optymistycznie w kontekście rozwoju branży wiatrowej na świecie. Jednak poza znacznymi inwestycjami eksperci rekomendują także likwidację barier instytucjonalnych oraz zachęcają poszczególne państwa do ambitniejszej polityki klimatycznej. W niedawnym raporcie WindEurope przedstawiono wizję uzyskania przez Polskę liczby 10 GW w miksie energetycznym do 2023 r.

Przed kilkoma dniami na łamach EURACTIV.pl Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przekonywał, że „Polska ma jeden z największych potencjałów wiatrowych w całej Europie”. Polska obecnie nie należy do europejskich liderów pod względem produkcji energii wiatrowej. W rankingu WindEurope (WE) od lat niezmiennie pierwsze miejsce należy do Niemiec, które zdecydowanie wyprzedzają resztę stawki, Hiszpanię czy Wielką Brytanię. Jednak w perspektywie kilku lat sytuacja ta może ulec zmianie. Warunkiem – według prezesa Gajowieckiego – jest spełnienie wielu czynników, w tym wspomnianych wyżej, jak uproszczenie procedur czy zwiększenie inwestycji.

Czy Polska wykorzystuje potencjał energii wiatrowej?

„Polska ma jeden z największych potencjałów wiatrowych w całej Europie” – uważa Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Jednak go nie wykorzystuje.

 

 

Nowo opublikowany Raport WindEurope sugeruje, że wzrost mocy energii wiatrowej w Europie jest możliwy. Pod pewnymi warunkami: …

 

Więcej informacji:

„Future for Wind” – raport IRENA