Polska rozczarowana projektem unijnego prawa klimatycznego

//źródło: flickr

Komisja Europejska do września przedstawi plan dotyczący zwiększenia celu redukcji emisji dwutlenku węgla. Polska wyraziła rozczarowanie planami KE w tej dziedzinie, a aktywistka Greta Thunberg uznała je za mało ambitne.

 

W środę (4 marca) Komisja przedstawiła propozycję nowego prawa klimatycznego, które jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, sztandarowego programu nowej KE. Ma on doprowadzić UE do neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Odpowiedzialny w KE za Europejski Zielony Ład wiceszef Komisji Frans Timmermans podkreślał rolę pierwszego prawa klimatycznego UE. “Dzisiaj przekształcamy słowa w działania, aby pokazać naszym obywatelom, że poważnie podchodzimy do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.” – przekonywał cytowany w komunikacie KE Timmermans. Zwrócił przy tym uwagę, że stanowi ono również przesłanie dla międzynarodowych partnerów UE podkreślające, że jest to czas na wspólne zwiększenie globalnych ambicji w dążeniu do realizacji celów porozumienia paryskiego.

Szkocja chce osiągnąć 100 proc. energii z OZE przed COP26

Szkocja to lider energetyki odnawialnej w Europie. Według rządowych planów do końca bieżącego roku cały szkocki popyt na prąd mają zapewniać źródła odnawialne. Wiele wskazuje na to, że uda się ten cel osiągnąć jeszcze przed zaplanowaną na listopad konferencją klimatyczną …

Propozycja KE

KE ma do września przedstawić plan ws. zwiększenia celu redukcji emisji CO2 do 2030 r. do 50-55 proc. w porównaniu do poziomów z 1990 r. – wynika z przedstawionego wczoraj projektu. Obecnie jest to 40 proc. Projekt zawiera również pozycję przyjęcia ogólnounijnej ścieżki redukcji gazów cieplarnianych na lata 2030-2050, co ma ułatwiać pomiar postępów i zapewniać przewidywalność urzędom, firmom i obywatelom.

Do września 2023 roku, a potem co pięć lat, Komisja oceniałaby spójność unijnych i krajowych środków z celami klimatycznymi UE. Byłaby też uprawniona do wydawania zaleceń dla państw członkowskich, których działania byłyby niezgodne z celem zakładającym neutralność klimatyczną. Państwa członkowskie musiałyby natomiast stosować się do tych zaleceń, a w przeciwnym razie – przedstawić stosowne wyjaśnienia.

Komisja oceniałaby też, czy ścieżka redukcji emisji przyjęta przez poszczególne państwa członkowskie jest odpowiednia i czy właściwie wydają one pieniądze z budżetu UE przyznane im na ten cel. Unijne państwa byłyby natomiast zobowiązane do opracowania i wdrożenie strategii prowadzących do neutralności klimatycznej.

KE proponuje wpisanie neutralności klimatycznej do unijnego prawa

Komisja Europejska chce zapisania w unijnym prawodawstwie zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Polskie ministerstwo klimatu rozczarowane

“Z rozczarowaniem przyjmujemy fakt, że dokument Komisji Europejskiej w sposób jednostronny podchodzi do neutralności klimatycznej” – zareagowało na propozycje KE ministerstwo klimatu. “Po raz kolejny, w dyskusji trwającej od wielu miesięcy, nacisk położony jest na określenie sposobu określenia i wysokości kolejnych celów redukcyjnych, pomijając praktycznie określenie możliwości i sposobu osiągnięcia tych celów” – podkreślił resort w wydanym wczoraj komunikacie. Zastrzegł jednak, że wyciąganie wniosków przed uzyskaniem wszystkim potrzebnych informacji, w tym przed wynikami oceny wpływu, jest przedwczesne.

Według ministerstwa, ewentualne przyspieszenie tempa redukcji emisji w UE musi wiązać się ze szczegółowym określeniem podziału ciężarów redukcyjnych między państwa członkowskie i branże gospodarki. „Co więcej, wymaga to również szczegółowo opisanych instrumentów kompensacji dla najbardziej narażonych branż, regionów i krajów, a także wskazania odpowiednich narzędzi realizacji celów” – napisano w komunikacie podkreślając, że choć ewolucja gospodarki i energetyki jest również w interesie Polski, to jednak musi odbywać się ona w sposób bezpieczny dla obywateli, gospodarki i państwa.

2 mld euro dla Polski z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Minister klimatu Michał Kurtyka przekazał wczoraj, że na wsparcie transformacji polskich regionów najbardziej uzależnionych od węgla z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trafi w najbliższych latach 2 mld euro. W sumie na ten cel Polska może uzyskać nawet 100 mld złotych.

 

“Polskie …

Thunberg: Plan KE zbyt mało ambitny

Nastoletnia aktywistka ze Szwecji Greta Thunberg uczestniczyła w środowym spotkaniu kolegium unijnych komisarzy, ale nie wystąpiła na konferencji prasowej z szefową KE, tylko  przeszła na nadzwyczajne posiedzenie komisji ds. środowiska Parlamentu Europejskiego. “Nasz dom płonie! Alarm nie jest fałszywy, a państwo wracają sobie jak gdyby nigdy nic do niego, aby zjeść kolację, obejrzeć film i pójść do łóżka, nie dzwoniąc na straż pożarną” – atakowała. “Przepraszam bardzo, ale to w ogóle nie ma sensu” – podkreśliła Thunberg.

Jeszcze przed ogłoszeniem przez Komisję tej propozycji szwedzka nastolatka, wspólnie z innymi aktywistami organizującymi strajki szkolne na rzecz klimatu oceniła, że liderzy UE kapitulują w sprawie walki z globalnym ociepleniem. “Gdy dom płonie to nie czeka się kilka dodatkowych lat, by powstrzymać ten pożar, a to właśnie proponuje dziś Komisja Europejska” – uznała.

Zarzuciła też unijnym dyplomatom, że tylko udają klimatycznych liderów, bo jednocześnie zapewniają subsydia dla paliw kopalnych. Tymczasem –  argumentowała Thunberg – już teraz konieczna jest drastyczna obniżka emisji CO2, bo inaczej nie będzie szans na realizację celów planowanych na 2030, czy 2050 r.

W Europie więcej energii ze słońca i wiatru niż z węgla

W Europie spada zużycie węgla, a produkcja prądu z odnawialnych źródeł energii (OZE) osiągnęła najwyższy poziom w historii.

 

 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy emisje dwutlenku węgla w Europie spadły o 12 proc. Do atmosfery trafiło go o 120 mln ton mniej …

Koronawirus w unijnych instytucjach, ale Thunberg wyjątkiem

Mimo że ze względu na przypadki zakażenia koronawirusem w posiedzeniach plenarnych PE, komisjach i grupach politycznych nie mogą brać udziału osoby spoza PE, Thunberg mogła skorzystać jednak z wyjątku, zarezerwowanego dla osób zaproszonych przez przewodniczącego.

Wczoraj przypadek koronawirusa wykryto wczoraj w Radzie Unii Europejskiej, wcześniej tego dnia potwierdzono pierwszy przypadek dotyczący pracownika Europejskiej Agencji Obrony. EAO odwołała w związku z tym wszystkie spotkania do przyszłego tygodnia. Dotychczas w Belgii zdiagnozowano 23 przypadki zakażenia tym wirusem.

Greta Thunberg odmówiła przyjęcia ekologicznej nagrody

Greta Thunberg, której jednoosobowy szkolny strajk klimatyczny przerodził się w ponad 2-milionowy globalny ruch młodzieżowy, została nagrodzona przez Radę Nordycką. Odmówiła jednak przyjęcia wyróżnienia.

 

Rada Nordycka to organizacja powołana w celu koordynacji współpracy i prowadzenia konsultacji pomiędzy parlamentami i rządami państw …