Polska „mafia śmieciowa” na międzynarodową skalę

Wysypisko śmieci w Thilafushi, Malediwy // projekt Alison Teal, for. Mark Tipple, Sarah Lee // Caters News Agency

Wysypisko śmieci w Thilafushi, Malediwy // projekt Alison Teal, for. Mark Tipple, Sarah Lee // Caters News Agency

W związku z doniesieniami o polskiej mafii zarabiającej na śmieciach Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie monitorować sytuację. Zastrzegła jednak, że egzekwowanie prawa leży w kompetencjach państw członkowskich.

 

W ostatnich miesiącach spłonęły w Polsce setki tysięcy ton śmieci nie tylko z Polski, ale również te przywożone  z zagranicy: z Czech, Włoch czy Wielkiej Brytanii. Właśnie brytyjski dziennik „The Telegraph” opisał w niedzielę (22 lipca) proceder wywozu śmieci z Wielkiej Brytanii do Polski, gdzie – w niewyjaśnionych okolicznościach – są podpalane. Według brytyjskiej gazety „mafia śmieciowa” zarabia w ten sposób miliony złotych. W opinii ekspertów nie musiały to być podpalenia, bo prawdopodobieństwo samozapłonu składowanych czy magazynowanych w Polsce odpadów jest bardzo duże.

Grupa Wyszehradzka ma problem z odpadami komunalnymi

Mimo postępu w realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym wciąż pozostaje wiele kwestii, z którymi kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) muszą się zmierzyć. To przede wszystkim nieefektywne zarządzenie odpadami biodegradowalnymi, legalne i nielegalne składowanie odpadów, zagrożenia związane ze spalaniem odpadów i …

Zaniepokojona KE będzie monitorować sytuację  

„Z pewnym zaniepokojeniem dostrzegliśmy doniesienia medialne o domniemanym nielegalnym recyklingu w niektórych krajach członkowskich” – przyznał na poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Enrico Brivio. Przypomniał też, że po to, by pomóc państwom członkowskim w gospodarowaniu odpadami Komisja przedstawiła wiele propozycji na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kołobrzeg stolicą ekologii i gospodarki o obiegu zamkniętym

INFORMACJA PRASOWA
 
Innowacyjna Europa w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym była tematem przewodnim V Bałtyckiego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu. – Innowacje mają służyć ochronie środowiska i skierować naszą gospodarkę na tory obiegu zamkniętego. Już nie czas na zastanawianie się, czy robić, …

Rzecznik KE podkreślił przy tym, że odpowiedzialność za egzekwowanie unijnych standardów leży po stronie państw członkowskich. „Pracujemy z nimi blisko, aby rozwiązać wszelkie problemy infrastrukturalne, czy dotyczące zdolności gospodarowania. Chcemy, żeby odbywało się to w zgodności z naszymi standardami środowiskowymi; będziemy kontynuować monitorowanie sytuacji” – zapowiedział Brivio.

Śmieciowy problem nasilił się w styczniu, po tym, jak Chiny wprowadziły zakaz importu plastiku przeznaczonego na recykling. Z tekstu „The Telegraph” wynika, że po ruchu Pekinu, Polska stała się szóstym największym odbiorcą brytyjskich śmieci na świecie i drugim w UE (tuż za Holandią), przyjmując prawie 12 tys. ton plastiku.

Gospodarka o obiegu zamkniętym: więcej recyklingu i ograniczanie wysypisk

Informacja prasowa Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski popiera ambitne cele dla recyklingu, zawarte w przepisach na temat utylizowania odpadów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, przyjętych w środę.
 

Ulepszenia w zarządzaniu odpadami, mogą przynieść korzyści dla środowiska, klimatu oraz ludzkiego zdrowia, ale nie tylko. …

Szybka ścieżka legislacyjna ws. śmieci

Tymczasem na początku lipca Sejm przyjął tzw. pakiet odpadowy, którego skutkiem ma być uszczelnienie przepisów oraz walka z patologiami w gospodarce śmieciowej. Nowe prawo skróci czas magazynowania odpadów, wprowadzi obowiązkowy monitoring na wysypiskach i pozwoli na kontrole składowisk przez całą dobę.

Również w zeszłym tygodniu przedmiotem prac sejmowych była gospodarka odpadami: Sejm przyjął w piątek (20 lipca) wszystkie poprawki, jakie do tzw. pakietu odpadowego zgłosił Senat. Brakuje już tylko podpisu prezydenta. Obie nowele ustaw (o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska) mają pomóc w uszczelnieniu systemu i eliminacji nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Nowe regulacje zakładają m.in. surowe kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów.

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza m.in. kaucję, którą będą płacić firmy zajmujące się gospodarką odpadową, co ma zabezpieczać samorządy przed porzucaniem odpadów. Wprowadza też obowiązkowy monitoring na wysypiskach oraz zasadę, że nie będzie można na nich składować śmieci dłużej niż rok (teraz do trzech lat).

Nowelizacja reguluje też kwestie związane z międzynarodowym transportem odpadów: do kraju będzie można przywieźć tylko odpady możliwe do wykorzystania jako surowce wtórne.

Natomiast nowela ustawy o IOŚ ma wzmocnić kompetencje i uprawnienia inspektorów, którzy będą ścigać przestępstwa przeciwko środowisku. Będą oni mogli prowadzić kontrole o każdej porze dnia i nocy; niezapowiedzianie kontrolować składowiska, czy firmy odpadowe, a w swojej pracy będą mogli korzystać z dronów, ustalać tożsamość, współpracować z policją i innymi służbami.

Ponadto IOŚ będzie upoważniona do wydawania decyzji nakazujących natychmiastowe wstrzymanie pracy danej instalacji oraz wnosić akty oskarżenia.

“The Telegraph”: system przeżarty korupcją i ewidentnie nieodpowiedni

W ocenie “The Telegraph” przyjmowanie śmieci z zagranicy jest efektem „systemu, który jest przeżarty korupcją i w ewidentny sposób nieodpowiedni” dla przetwarzania odpadów. Dziennik uznał także, że Polskę tak przytłoczyło to zapotrzebowanie do tego stopnia, że premier Mateusz Morawiecki zagroził nawet całkowitym zakazem importu odpadów, w tym plastiku z Wielkiej Brytanii, dopóki system nie zostanie dostosowany do realizacji swoich celów – napisał dziennik.

Karol Wójcik z polskiego Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami tłumaczył „Telegraphowi”, że problemem jest brak zapisanej w prawie minimalnej stawki za recykling plastiku, co oznacza, że lokalne władze często są gotowe sprzedać odpady firmie oferującej najniższą cenę, nie interesując się dalszą realizacją zawartej w tej sprawie umowy.

ONZ: Zakaz plastiku jako „najbardziej skuteczny” sposób na pokonanie zanieczyszczeń

Przełomowe sprawozdanie ekspertów środowiskowych ONZ ds. zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi opublikowane w dniu Światowego Dnia Ochrony Środowiska (5 czerwca) pokazuje, że rządy na całym świecie zaczynają podejmować działania. Zakazy i opłaty w tym zakresie zaczynają się mnożyć.
 

Raport ONZ, poświęcony zagadnieniom …