UE rozstrzygnie polsko-czeski spór o kopalnię Turów?

Turów, węgiel, CO2, Polska, Czechy, Niemcy

Kopalnia Turów blisko polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej granicy. / Foto via flickr [CAN Europe]

Spór Polski i Czech dotyczący kopalni Turów, której koncesję na wydobycie o 6 lat przedłużył 20 marca 2020 r. minister klimatu Michał Kurtyka, zostanie rozstrzygnięty w Trybunale Sprawiedliwości UE?

 

Ministerstwo środowiska Czech poinformowało (30 września), że wraz z ministerstwem spraw zagranicznych wniosło sprawę do Komisji Europejskiej ws. kopalni Turów.

Zdaniem Czech, Polska naruszyła prawo UE. Podstawą prawną umożliwiającą wniesienie sprawy do KE przez państwo członkowskie wobec innego państwa członkowskiego jest art. 259 TFUE.

Kopalnia odkrywkowa Turów zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim (Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie), blisko polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej granicy.

Sprawa KWB Turów ma nie tylko wymiar polityczny (relacje polsko-czeskie), ale przede wszystkim społeczny i była już dyskutowana na szczeblu europejskim.

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego obradowała w lipcu br. nad petycją 1236/2019. Jak argumentowano w dokumencie działalność kopalni może mieć wpływ na pogorszenie warunków hydrologicznych – utratę wody pitnej – po czeskiej stronie granicy.

Czechy: Kopalnia Turów z nielegalnie przedłużoną koncesją na wydobycie węgla?

Nawet 30 tys. osób w Czechach może stracić dostęp do wody z powodu przedłużenia wydobycia węgla w kopalni Turów

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych – szansa na porozumienie? 

W piątek (1 października) minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau udał się z wizytą do Pragi. Celem było spotkanie z szefem czeskiego MSZ Tomašem Petříčkiem.

Jak wynika z komunikatu polskiego resortu spraw zagranicznych, agenda spotkania obejmowała szereg kwestii, w tym: politykę bezpieczeństwa, sytuację na Białorusi i negocjacje z Wielką Brytanią ws. umowy handlowej Londynu z UE po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie.

Zbigniew Rau odniósł się do czeskiego stanowiska wobec kopalni Turów. “Zgodziliśmy się co do tego, że niezależnie od kroków formalno-prawnych podjętych przez stronę czeską, istnieje możliwość zawarcia ugody między naszymi państwami”, powiedział Minister Spraw Zagranicznych.

Parlament Europejski: Spór europosłów o kopalnię Turów. Czesi chcą jej zamknięcia

Komisja petycji Parlamentu Europejskiego wezwała Komisję Europejską do podjęcia „energicznych działań” wobec Polski w związku z działalnością kopalni węgla brunatnego Turów.

Jaka przyszłość Turowa?

W sprawie głos zabrała m.in. organizacja Greenpeace. “Węgiel staje się osią niezgody pomiędzy Polską a Czechami i coraz bardziej podkopuje wzajemne relacji między krajami. Wyjściem z tego konfliktu jest jak najszybsze przygotowanie planu transformacji regionu Turowa i wyznaczenie daty odejścia od węgla w Polsce”, powiedziała (30 września) szefowa kampanii klimat i energia w Greenpeace Polska Joanna Flisowska.

Zgodnie z zapisami (art. 259) wynikającymi z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, KE ma trzy miesiące na wydanie opinii.

Po 2044 r., zgodnie z polityką Europejskiego Zielonego Ładu, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego zostaną poddane rekultywacji. W ramach odnowionej w 2020 r. koncesji Kopalnia Turów prowadzi swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w starej koncesji z 1994 r.

Przedłużenie pracy Kopalni Turów gwarantuje dalszą pracę Elektrowni Turów, a tym samym dostawy prądu do ponad 3 mln gospodarstw domowych.

W kopalni i elektrowni pracuje obecnie 3,6 tys. osób. Do tego, jak wylicza PGE, co najmniej trzy, cztery razy więcej pracuje w firmach kooperujących. PGE przekonuje, że przedłużenie wydobycia oznacza zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Elektrownia Turów odpowiada za 5 proc. wszystkich mocy elektrowni cieplnych w Polsce – to około 2 GW. PGE zainwestowała około 5 mld zł w ostatnich latach w elektrownię, m.in. w modernizację bloków.