PE domaga się ambitniejszych zobowiązań klimatycznych

źródło: Wikipedia, fot. Monkeyboy0076

źródło: Wikipedia, fot. Monkeyboy0076

Europosłowie chcą, aby UE zwiększyła swoje zobowiązania dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi. W przyjętej przed zbliżającą się konferencją COP24 w Katowicach rezolucji domagają się nie tylko, aby jeszcze bardziej zredukować emisję gazów cieplarnianych, ale także dążyć do jeszcze większego ograniczenia wzrostu średniej temperatury na Ziemi.

 

Za rezolucją, w której stwierdzono, że „wszystkie polityki UE powinny być ściśle powiązane z długoterminowymi celami klimatycznymi określonymi w porozumieniu paryskim” głosowało 239 europosłów przy 145 głosach sprzeciwu oraz 23 wstrzymaniach się od głosu.

PE: Klimat musi się ocieplać wolniej

W tym celu – postanowili eurodeputowani – należy wyznaczyć ambitny cel ograniczenia ocieplenia klimatu o maksymalnie 1,5°C. Tylko takie dążenia gwarantują zdaniem Parlamentu Europejskiego, że zmiany klimatyczne będą jeszcze odwracalne. Przy wzroście na poziomie 2°C doszłoby już do zmian tak głębokich, że prawdopodobnie już nieodwracalnych. Podobne wnioski znalazły się w opublikowanym kilkanaście dni temu raporcie Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC). „Tymczasem obecne zobowiązania podjęte przez strony Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) ograniczyłyby globalne ocieplenie jedynie do wzrostu temperatury o około 3,2°C i nie zbliżyłyby się nawet do celu obniżenia wzrostu do 2°C” – napisano w tekście rezolucji.

Parlament Europejski wezwał więc wszystkie strony porozumienia paryskiego do takiego zaktualizowania swoich zobowiązań po 2020 r., aby możliwe było zrealizowanie podjętych pod egidą ONZ ustaleń. Przykład powinna dać sama UE. Już podjęła zobowiązanie o zredukowaniu emisji do atmosfery gazów cieplarnianych o 45 proc. do 2030 r. Ale PE domaga się, aby to zobowiązanie jeszcze zwiększyć  – do 55 proc. do 2030 r. To również sugestia płynąca z raportu IPCC. W realizacji tego zamierzenia miałoby pomóc podniesienie celów w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Eksperci ostrzegają: Jesteśmy o krok od katastrofy klimatycznej

Opublikowany właśnie raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) stwierdza, że jeśli ludzkość nie zahamuje ocieplania się klimatu, grożą nam nieodwracalne konsekwencje. Można im jeszcze zapobiec, ale tylko poprzez natychmiastowe działanie.
 
Najnowszy raport przygotowany przez naukowców z niemal całego …

Budżet UE a klimat

W rezolucji PE znalazł się także fragment nawołujący do powiązania budżetu UE z zobowiązaniami międzynarodowymi dotyczącymi walki ze zmianą klimatu. Wieloletni budżet po 2020 r. powinien zaś być – zdaniem europosłów – skoncentrowany na celach klimatycznych i energetycznych. „Udział wydatków związanych z klimatem należy jak najszybciej zwiększyć z 20% do 30%, a wszystkie pozostałe wydatki powinny być zgodne z wymogami porozumienia paryskiego i nie powinny przynosić efektów odwrotnych do zamierzonych” – czytamy w tekście rezolucji.

Jak również podkreślili eurodeputowani, „UE powinna ustanowić specjalny automatyczny mechanizm finansowania publicznego, zapewniający dodatkowe i proporcjonalne wsparcie w ramach sprawiedliwego udziału UE w międzynarodowym wysiłku finansowym w walce ze zmianą klimatu”. Chodzi tu o kwotę co najmniej 100 mld dolarów.

Koniec plastikowych jednorazówek w UE

Parlament Europejski poparł przyjęty 2 tygodnie temu przez komisję ds. środowiska i zdrowia publicznego (ENVI) projekt rezolucji zakazującej do 2021 r. stosowania w UE jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych, takich jak plastikowe sztućce, talerzyki czy słomki i butelki do napojów. …