Parlament Europejski zamieni plastikowe śmieci w złoto?

Eurodeputowany Mark Demesmaeker (EKR) autor sprawozdania. Źródło: Parlament Europejski

Eurodeputowany Mark Demesmaeker (EKR) autor sprawozdania. Źródło: Parlament Europejski

Europosłowie poparli 13 września raport doradczy dotyczący przełomowej strategii UE w zakresie tworzyw sztucznych. Wzywa on Komisję Europejską do wprowadzenia zakazu niektórych rodzajów mikrotworzyw sztucznych do 2020 r.

 

W sprawozdaniu eurodeputowanego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) Marka Demesmaekera z dużym zadowoleniem przyjęto styczniową strategię Komisji. Wezwano jednak KE, by do końca dekady wprowadziła zakaz stosowania mikrotworzyw w produktach kosmetycznych i czyszczących.

Demesmaeker w sprawozdaniu odniósł się do niedawnych zakazów dotyczących mikrokryształów, wprowadzonych w Belgii, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, które pokazują, że możliwe jest wycięcie „celowo dodanych” mikrotworzyw sztucznych.

Mikroplastik jest przedmiotem szerokiej debaty i istnieją poważne obawy, że drobne fragmenty mogą trafiać do łańcuchów pokarmowych najpierw zwierząt, a następnie ludzi. Wciąż jednak niewiele wiadomo na temat ich wpływu na zdrowie ludzi.

Korzystny jednolity rynek materiałów poddanych recyklingowi

Podobnie jak w pierwotnym planie działania Komisji, w raporcie napisano również, że plastik powinien być zaprojektowany z myślą o gospodarce w obiegu zamkniętym, aby Europa mogła stworzyć jednolity rynek z zyskiem dla materiałów pochodzących z recyklingu.

Orędzie o stanie Unii: PODSUMOWANIE #SOTEU2018

Ta Komisja Europejska przeminie, przeminie ten Parlament Europejski i obecne rządy, ale Europa pozostanie. Musimy uczynić ją silną, tak by mogła eksportować nie tylko najwyższe standardy, ale przede wszystkim pokój – mówił Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej w swoim ostatnim …

„Razem możemy zamienić plastikowe pustkowia w pola złota” – powiedział Demesmaeker, zanim sesja plenarna Parlamentu Europejskiego poparła jego sprawozdanie 597 głosami.

W dokumencie wezwał również Komisję do ustalenia minimalnych wymogów dotyczących mikrotworzyw sztucznych w prawodawstwie.

Jak dotąd najważniejszym aktem prawnym, który ma wyjść poza strategię jest unijna propozycja wykonawcza w sprawie jednorazowych tworzyw sztucznych. Zawiera krótką listę produktów, które powinny zostać zakazane, w tym sztućce, mieszadełka do napojów i baloniki.

Uważa się także, że Komisja Europejska powinna sporządzić listę „użytecznych” biodegradowalnych produktów z tworzyw sztucznych, ponieważ „nie powinny one być postrzegane jako środek przeciwko zanieczyszczeniom morskim”.

„Dzisiaj Parlament przyznał, że biodegradowalne tworzywa sztuczne, odwracają uwagę od rzeczywistych rozwiązań” – powiedziała Ioana Popescu, rzeczniczka kampanii Rethink Plastic Alliance.

Zbieraj więcej, przetwarzaj więcej

Raport Marka Demesmaekera wspiera strategię Komisji, ale domaga się również, aby priorytetowo potraktować podnoszenie poziomów recyklingu, w szczególności poprzez systemy zwrotu kaucji i tak zwane systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta lub rozporządzenia o Rozszerzonej Odpowiedzialność Producenta (EPR).

Rządowy program "Czyste Powietrze" i alarmujący raport NIK

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wczoraj (11 września) rządowy program „Czyste Powietrze”, który ma ograniczyć tzw. niską emisję zanieczyszczeń do atmosfery, a prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił alarmujący raport pod wymownym tytułem: „Dbaj o zdrowie – nie oddychaj”.

Przepisy te powodują, że producenci i importerzy ponoszą odpowiedzialność za swoje produkty, w tym na ich wpływ na środowisko powodowany ich użyciem i usuwaniem.

Kilka państw członkowskich jak Austria, Belgia, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Litwa i Holandia stosują systemy zwrotu kaucji, aby zwiększyć wskaźniki zbiórki przedmiotów takich jak butelki.

Jednak polityka Komisji została skrytykowana za przyjęcie podejścia samoregulującego dla przemysłu, opierającego się w dużej mierze na dobrowolnych zobowiązaniach do obniżenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych.

To nie powstrzymało dużych europejskich graczy od składania szumnych zapowiedzi i obietnic.

Francja: Minister środowiska odchodzi rozczarowany polityką klimatyczną

Francuski minister środowiska podał się do dymisji podczas nadawanego na żywo programu radiowego. Stwierdził na antenie radia France Inter, że jest rozczarowany brakiem postępów w walce ze zmianami klimatycznymi czy zagrożeniami dla bioróżnorodności. Ale francuscy prezydent i premier dowiedzieli się …

W czwartek firma UNESDA SoftDrinks Europe oświadczyła, że ​​wszystkie butelki zostaną poddane recyklingowi w całej UE do 2025 r., a wszystkie pojemniki z plastiku będą zawierać średnio co najmniej 25 proc. materiałów z recyklingu.