Chiny: Panda wielka nie jest już gatunkiem zagrożonym

Panda wielka

Panda wielka [Photo via Unsplash]

Chiny zadecydowały, że pandy wielkie żyjące na ich terytorium nie będą już zaliczać się do zagrożonych. Gatunek będzie od tej pory klasyfikowany jako “wrażliwy”.  

 

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ICUN) usunęła pandę wielką z listy gatunków na wyginięciu już w 2016 r. po tym, jak jej populacja wzrosła o prawie 17 proc., z 1100 pand które żyły na wolności w 2000 r., do ok 1800 osobników. Z decyzją tą nie zgodzili się wtedy chińscy urzędnicy.  

Państwowa Administracja Leśna Chin twierdziła, że nie można uznać ich za gatunek, któremu nie zagraża wyginięcie, ponieważ dzikie osobniki nadal żyły w małych, odizolowanych grupach, walcząc o przeżycie. Ponadto, chińscy eksperci uważali, że decyzja ICUN może przyczynić się do ograniczenia działań ochronnych.  

Nawet milion gatunków zagrożonych wyginięciem

Rekordowa liczba gatunków zwierząt i roślin jest obecnie zagrożona całkowitym zniknięciem z powierzchni Ziemi. Powodem jest zanieczyszczenie środowiska. Takie wnioski płyną z największą przeprowadzonego dotąd w historii badania dotyczącego bioróżnorodności na naszej planecie.
 

Opublikowany w Paryżu wstępny …

Efekt wieloletnich starań 

Walka o uratowanie pand rozpoczęła się już w latach 70. XX w – w ciągu pięciu dekad zabiegano o to, by zwiększyć liczebność tego gatunku. Dzikie pandy zamieszkują głównie dorzecze rzeki Jangcy w Chinach, toteż rozwój dróg oraz infrastruktury skutecznie ograniczał ich przestrzeń życiową oraz dostęp do bambusa. Problem stanowiła także fragmentacja terenów, powodująca izolowanie się grup zwierząt.  

W ratowaniu populacji pand ogromne znaczenie miała odegrać edukacja mieszkańców wsi – dzięki temu, pandy przestały być wypierane ze swoich terytoriów. Ponadto, Pekin zaostrzył nadzór nad egzekwowaniem prawa i postanowił o ograniczeniu nielegalnej działalności w rezerwatach przyrody.  

Chiny zdecydowały się także na połączenie rezerwatów przyrody korytarzami obszarów chronionych, co zapewniło pandom większe terytorium, z dostępem do bambusa. Mają one dzięki temu także większe szanse na znalezienie partnera do rozmnażania.  

Szef Departamentu Ochrony Przyrody i Ekologii stwierdził, że wzrost populacji do ponad 1800 pand “odzwierciedla poprawę warunków życia i wysiłki Chin na rzecz integracji ich siedlisk”. 

Obecnie, na terenie Chin istnieje 67 rezerwatów które łącznie mają powierzchnię ok. 1,4 mln hektarów. Są one domem dla ok. 2/3 żyjących na wolności pand wielkich. W 2017 r. Chiny ogłosiły plan budowy nowego rezerwatu przyrody, który ma posiadać powierzchnię trzy razy większą od amerykańskiego Parku Narodowego Yellowstone. Po ukończeniu projektu, park ten ma zamieszkać ok. 80 proc. populacji pand wielkich.  

UE zwiększa ambicje w zakresie bioróżnorodności

Unia Europejska podejmuje nowe działania na rzecz utrzymania bioróżnorodności.

Wciąż można wiele zrobić 

ICUN ostrzega jednak, że w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, 35 proc. siedlisk bambusowych może ulec zniszczeniu w ciągu najbliższych 80 lat. Bambus stanowi przeważającą większość pożywienia pandy wielkiej.  

Chiny są zamieszkiwane także przez inne gatunki wrażliwe bądź zagrożone wyginięciem. Wśród nich są tygrysy syberyjskie, słonie azjatyckie oraz ibisy czubate – zdaniem ekspertów, ochrona pand przyczyniła się w ostatnich latach także do odbudowy ich populacji.