Komisja Europejska: Zgoda na warunkowe przejęcie Lotosu przez PKN Orlen. Jakie są szczegóły?

Fot. materiały prasowe Orlen

Komisja warunkowo zatwierdziła przejęcie Lotosu przez PKN Orlen. Jakie są szczegóły decyzji unijnej egzekutywy?

 

 

Komisja Europejska we wtorek (14 lipca) zatwierdziła warunkowo przejęcie Lotosu przez PKN Orlen. Warunkiem zgody jest sprzedaż 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos i 80 proc. stacji.

Komisja Europejska: Transakcja możliwa pod pewnymi warunkami

Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: „Dostęp do paliw po konkurencyjnych cenach jest równie ważny dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów. Możemy zatwierdzić proponowane przejęcie Lotosu przez PKN Orlen, gdyż wyczerpująca lista zobowiązań zaproponowana przez PKN Orlen zapewni, że odpowiednie polskie rynki pozostaną otwarte i konkurencyjne oraz że połączenie nie spowoduje wzrostu cen ani mniejszego wyboru paliw i produktów powiązanych dla przedsiębiorstw i konsumentów w Polsce i Czechach”.

Dzisiejszą decyzję podjęto w wyniku przeprowadzonego przez Komisję (zainicjowanego w sierpniu 2019 r.) postępowania wyjaśniającego dotyczącego planowanej koncentracji. Komisja Europejska argumentuje, że w toku szczegółowego postępowania wyjaśniającego zgromadzono obszerne informacje od konkurentów i klientów łączących się spółek.

W wyniku postępowania wyjaśniającego Komisja wyraziła obawy, że transakcja w formie pierwotnie zgłoszonej zaszkodziłaby konkurencji, w szczególności na następujących rynkach: hurtowej sprzedaży paliw silnikowych w Polsce; dostaw detalicznych paliw silnikowych w Polsce; dostaw paliwa do silników odrzutowych w Polsce i Czechach; dostaw produktów powiązanych, takich jak różne rodzaje bitumu w Polsce.

TSUE zabrał głos ws. afery Volkswagena. Skorzystają też Polacy

Polacy poszkodowani w wyniku afery spalinowej Volkswagena mogą pozywać tę firmę przed krajowe sądy – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Uznał bowiem, że niemiecki koncern może być pozywany tam, gdzie sprzedawał wadliwe samochody.

Połączenie Orlenu i Lotosu: Co proponuje Komisja Europejska?

Połączenie PKN Orlen i Lotosu będzie możliwe po spełnieniu następujących warunków: m.in. zbycia przez Orlen 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych. Komisja przekonuje, że pozwoli to nabywcy zyskać prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie ropy naftowej i benzyny, a jednocześnie zapewni dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej.

Kolejnym warunkiem jest zbycie dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz budowa nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który – po ukończeniu budowy – zostałby przekazany temu operatorowi. Orlen zobowiązano także do uwolnienia większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej na największym w Polsce terminalu przywozu paliwa drogą morską.

Nabywca powinien także sprzedać 389 stacji detalicznych w Polsce, które stanowią około 80 proc. sieci Lotos, oraz zaopatrywanie tych stacji w paliwa silnikowe oraz udostępnić konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej.

Jak bardzo można obniżyć w UE emisje CO2 do 2030 r.? 65% jest możliwe?

Obecny unijny cel redukcji emisji CO2 do atmosfery do 2030 r. to 40 proc. W UE trwa już debata o tym, aby podnieść ten cel nawet do 55 proc. Ale czy możliwa jest redukcja o 65 proc?

Orlen i Lotos: Finisz kilkuletnich starań

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen zainicjowano w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

3 lipca PKN Orlen złożył formalny wniosek do KE o zgodę na przejęcie kapitałowe Grupy Lotos. Komisja ma 90 dni (czyli w tym przypadku do 13 grudnia 2019 r.), aby ustalić czy planowana fuzja potwierdza jej wstępne obawy. Rozpoczęcie procedury nie przesądza o jej ostatecznym wyniku.

Orlen to spółka założona w 1999 r. Siedzibę ma w Płocku. Jest właścicielem dwóch rafinerii w Czechach i jednej na Litwie. Z kolei zlokalizowana w Gdańsku Grupa Lotos działa na polskim rynku od 1991 r.

Zarówno Orlen, jak i Lotos to przedsiębiorstwa naftowo-gazowe, które prowadzą działalność na rynkach hurtowych i detalicznych produktów rafinacji naftowej w Polsce, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie i Słowacji. Ich działalność jest związana również z poszukiwaniem i wydobywaniem surowców paliwowych.

Skala aktywności Orlenu zdecydowanie przewyższa działania Lotosu. W 2017 r. płocka spółka posiadała 1776 stacji paliwowych, a gdański koncern zaledwie 493. Ilość przetworzonej przez Orlen ropy w tym samym roku była trzykrotnie większa niż produkcja Lotosu (33,2 mln ton oraz 10 mln ton). Przychody netto ze sprzedaży w 2016 r. osiągnęły w przypadku Orlenu 79,5 mld zł, a Lotosu – 20,93 mld zł. W 2016 r. PKN zatrudniał prawie 20 tys. osób, podczas gdy w Lotosie pracowało niespełna 5 tys. ludzi.