Organizacje pozarządowe krytykują Plan Junckera

Organizacje pozarządowe World Wildlife Fund (WWF), Bankwatch, Climate Action Network Europe, Counter Balance i Friends of the Earth przeanalizowały 93 projekty, które zostały sfinansowane z Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Z ich raportu wynika, że jeden z głównych unijnych programów inwestycyjnych finansuje projekty, które są sprzeczne z celem redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r. (raport jest dostępny TUTAJ).

Krytyka

Organizacje pozarządowe krytykują plan Junckera, ponieważ z funduszu sfinansowano wiele projektów bazujących na paliwach kopalnych. Z raportu wynika, że łącznie przeznaczono na nie 15 proc. środków, które przy pomocy zachęt inwestycyjnych wygenerowały łącznie 1,5 mld euro na te projekty.

Według raportu 68 proc. funduszy przeznaczonych w sektorze transportowym sfinansowało projekty wysoko emisyjne. Są to m.in. dwa lotniska i pięć autostrad.

„Europa może i ma najlepszy plan inwestycyjny, ale marnuje on środki na projekty, które w żadnym stopniu nie przyczyniają się redukcji emisji gazów cieplarnianych. Spowalnia to transformację w gospodarkę nieemisyjną, do której potrzebne są inwestycje w odnawialne środki energii i efektywność energetyczną” – powiedział Markus Trilling, prowadzący kampanię Bankwatch i Friends of the Earth na rzecz inwestycji przyjaznych dla środowiska w UE.

Cele Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

Po tym jak w 2015 r. Jean-Claude Juncker został szefem Komisji Europejskiej uruchomiono fundusz inwestycyjny wynoszący 21 mld euro. Jego celem jest zapewniać kredytowanie i inne formy zachęt dla inwestycji w infrastrukturę, innowacyjność, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz projekty przyjazne środowisku, które mają poprawić stan europejskiej gospodarki.

Kwestia zmian klimatycznych pojawiła się w misji EFIS. Według przepisów „EFIS powinien wspierać projekty w zgodności ze wspólnotowymi celami w dziedzinie energii, klimatu i efektywności.”

Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) powiedział Euractiv, że „wkład EFIS w osiągnięcie celów klimatycznych jest znaczący.” „Ponad połowa ze 115 zatwierdzonych projektów przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń. Jeśli uda się je zrealizować, będą stanowiły 25-30 proc. całkowitych oczekiwanych inwestycji” – dodał.

Ponadto, analiza organizacji pozarządowych wykazała, że poza złym przeznaczeniem części funduszy, Plan Junckera doprowadził do zmniejszenia kredytowania sektora energetycznego przez EBI. Odkąd EFIS finansuje inwestycje w tym sektorze, aktywność EBI znacząco spadła, ze szkodą dla przemian w gospodarkę nisko emisyjną. (ak)