Od dziś Unia Europejska żyje na ekologiczny kredyt

Martwe drzewa. / Zdjęcie pixabay.com

Europa zbyt szybko zużywa zasoby naturalne. Zdaniem autorów raportu „European Union Overshoot Day”, od dziś wszyscy obywatele UE żyją na ekologiczny kredyt. Oznacza to, że UE wyczerpała zasoby, które planeta może zaoferować w ciągu roku.

 

Według Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF) i Global Footprint Network dziś wypada dzień, w którym UE symbolicznie wyczerpie dostępne dla siebie surowce naturalne. Zdaniem autorów raportu sytuacja jest krytyczna. Dla porównania Dzień Długu Ekologicznego w 1961 r. przypadłby na 13 października. Dzień Długu jest obliczany na podstawie uśrednianego śladu ekologicznego obywateli każdego kraju w porównania z roczną „zdolnością biologiczną” Ziemi do odnowienia zasobów.

Nawet milion gatunków zagrożonych wyginięciem

Rekordowa liczba gatunków zwierząt i roślin jest obecnie zagrożona całkowitym zniknięciem z powierzchni Ziemi. Powodem jest zanieczyszczenie środowiska. Takie wnioski płyną z największą przeprowadzonego dotąd w historii badania dotyczącego bioróżnorodności na naszej planecie.
 

Opublikowany w Paryżu wstępny …

Kraje UE na czele niechlubnej statystyki

Dzień Długu Ekologicznego z każdym rokiem wypada coraz wcześniej. „Od piątku obywatele UE będą żyć na kredyt. Oznacza to, że gdyby cały świat żył tak jak oni, ludzkość pochłonęłaby wszystkie zasoby naturalne, które planeta może odnowić w ciągu roku”, twierdzi WWF we wspólnym raporcie opublikowanym z Global Footprint Network.

Gdyby ludzkość prowadziła styl życia taki, jak obywatele UE, potrzebowalibyśmy 2,8 Ziemi, piszą autorzy raportu. Wspólnota Europejska stanowi 7 proc. światowej populacji, tymczasem pochłania 20 proc. potencjału biologicznego planety. Gdyby UE była krajem, miałaby trzeci najwyższy ślad ekologiczny na świecie, za USA i Chinami.

W każdym z państw UE Dzień Długu Ekologicznego przypada w innym terminie. Najszybciej w Luksemburgu – już w połowie lutego. W Polsce „dopiero” w połowie maja, za 5 dni. W UE „ten dzień” najpóźniej wypada w Bułgarii – 22 czerwca.

Dla porównania: w USA jest to 15 marca, w Chinach 14 czerwca, w Meksyku 17 sierpnia, w Wietnamie 8 października, w Maroku 16 grudnia, a w Nigrze 25 grudnia. Według WWF UE „pożycza zasoby z Ziemi od innych krajów i od przyszłych pokoleń”.

Niemcy: Otwarto pierwszą autostradę elektryczną

Niemiecki rząd uruchomił w Hesji na zachodzie kraju pierwszy odcinek autostrady dla ciężarówek napędzanych prądem elektrycznym. Projekt o nazwie eHighway ma przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 

Do pilotażu wybrano 10-kilometrowy odcinek autostrady A5 między lotniskiem we Frankfurcie a …

Zagrożenie bioróżnorodności

W skali globalnej ludzie także konsumują znacznie powyżej możliwości odnawiania zasobów, a każdego roku światowy Dzień Długu Ekologicznego wypada coraz wcześniej. W 2018 r. był to 1 sierpnia (np. w 1997 r. koniec września). WWF wzywa do działań, mających poprawić tę sytuację. Na szczeblu europejskim jest to ulepszenie Wspólnej Polityki Rolnej, „chroniącej zasoby naturalne i promującej zatrudnienie” oraz „plan przeciwdziałania wylesianiu i przekształcaniu naturalnych ekosystemów”. WWF proponuje także zasadę kontroli flot rybackich, aby ograniczyć nadmierne eksploatowanie morskich ekosystemów.

Na osłabienie bioróżnorodności ma wpływ ekstensywna działalność człowieka w korzystaniu z zasobów naturalnych, a także wytwarzane odpady czy m. in. import takich produktów, jak olej palmowy, soja, kakao, kauczuk z wylesionych części Ameryki łacińskiej, Afryki czy Azji.

IPSOS: Walka ze zmianami klimatu ważna dla wyborców w całej Europie

Aż 77 proc. potencjalnych wyborców uważa walkę z globalnym ociepleniem za ważne kryterium przy podejmowaniu decyzji o tym, na kogo głosować w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, wynika z sondażu przeprowadzonego przez IPSOS Mori.
 

W ciągu ostatnich miesięcy miliony młodych …

Działanie UE

Europejscy liderzy znajdują się w awangardzie deklarujących troskę o środowisko naturalne. Wystarczy wspomnieć trzy inicjatywy z mijającego tygodnia. Apel Europejskich burmistrzów skierowanym do innych liderów o wsparcie przez UE bezemisyjnej gospodarki do 2050 r.; utrzymany w podobnym tonie apel ósemki rządów UE o „natychmiastowe działanie” w sprawie ochrony klimatu, przewidujący m. in. redukcję gazów cieplarnianych do 2030 r. czy jeden z punktów wczorajszej Deklaracji wieńczącej szczyt UE w rumuńskim Sybinie, odnoszący się do „współpracy na rzecz ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu”.

Jednak działania w dziedzinie klimatu postępują powoli, a emisje gazów cieplarnianych osiągają rekordowe wyniki. Z kolei dane opublikowane 7 maja przez Międzynarodową Agencję Energetyczną wskazują, że po latach wzrostu, udział energii odnawialnej w bilansie światowym utknął w 2018 r. Tymczasem eksperci wskazują, że ludzkość do 2030 r. będzie potrzebowała dodatkowych 300 GW mocy ze źródeł odnawialnych (obecnie 177 GW), aby dotrzymać postanowień paryskiego porozumienia klimatycznego.

Liderzy unijni włączyli ekologiczną agendę do swoich działań, jednak UE także ma trudności z wypełnianiem zobowiązań. Jest mało prawdopodobne, by do 2020 r. Wspólnota zrealizowała cele dotyczące bioróżnorodności, tj. m. in. ograniczenia połowów i oszczędności energii.

Juncker: Cele klimatyczne na 2030 r. ważniejsze niż zerowa emisja do 2050 r.

W trakcie szczytu UE w Sybinie Jean-Claude Juncker podkreślił znaczenie obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Zaznaczył przy tym, że plan ośmiu państw UE, które chcą całkowitej likwidacji emisji do 2050 r., nie jest dziś priorytetem.
 

W rozmowie z rumuńskimi …

 

Więcej informacji:

EU OVERSHOOT DAY – Dzień Długu Ekologicznego UE