Norwegia: „Oddaliśmy UE zbyt duże kompetencje”. Opozycja chce odzyskania suwerenności w energetyce

Norwegia, Trygve Slagsvold Vedum, Partia Centrum

Lider norweskiej Partii Centrum Trygve Slagsvold Vedum / Fot. Ragne Borge Lysaker, Senterpartiet [Flickr, CC BY-ND 2.0] [Senterpartiet (Sp)]

„Oddaliśmy Unii Europejskiej zbyt duże kompetencje, zwłaszcza w obszarze energii”, uważa Trygve Slagsvold Vedum, lider eurosceptycznej norweskiej Partii Centrum. Ugrupowanie chce zmian w umowie z UE dotyczącej Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Norwegia, która jest dużym eksporterem energii i gazu, powinna odzyskać większe prawo do stanowienia własnych regulacji w obszarze energii, oddanych częściowo Unii Europejskiej w ramach porozumień dotyczących Europejskiego Obszaru Gospodarczego, twierdzi Partia Centrum.

Eurosceptyczne ugrupowanie opowiada się za renegocjowaniem umowy o EOG, która od 1994 r. jest głównym dokumentem określającym relacje między Norwegią a UE. „Oddaliśmy UE zbyt duże kompetencje, zwłaszcza w obszarze energii – musimy je odzyskać”, stwierdził lider Partii Centrum (Senterpartiet) Trygve Slagsvold Vedum w rozmowie z agencją Reutera przy okazji jednego z przedwyborczych wieców.

Norweska scena polityczna wchodzi w decydującą fazę kampanii przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 13 września. Jak wskazuje Reuters, Partia Centrum ma szansę dołączyć do rządu, jeśli doszłoby do powołania centrolewicowej koalicji pod przewodnictwem prowadzącej w sondażach Partii Pracy. W takim scenariuszu po dwóch kadencjach władzę utraciliby konserwatyści.

W kampanii Vedum poszerzył tradycyjnie agrarny profil polityczny ugrupowania o postulaty większej decentralizacji władzy oraz tworzenia większej liczby miejsc pracy na obszarach wiejskich, co ma przełożyć się na poziom dobrobytu tych obszarów.

Wielka Brytania podpisała umowy handlowe z Norwegią, Islandią i Lichtensteinem

Umowa ma na celu pomoc sektorom cyfrowym, finansowym i profesjonalnym usługom biznesowym oraz obniży cła na brytyjski eksport.

Centryści obawiają się wzrostu cen energii

Partia Centrum sprzeciwiała się przyjęciu przez Norwegię w 2019 r. trzeciego pakietu energetycznego, dotyczącego m.in. rozdzielenia dostaw i wytwarzania energii od eksploatacji sieci przesyłowych.

Pakiet przewidywał powołanie Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), mającej w założeniu wspierać i ułatwiać współpracę między krajowymi organami regulacji energetyki.

Partia obawia się jednak, że ściślejsze powiązanie z krajami UE w zakresie przesyłu energii doprowadzi do wzrostu cen energii w Norwegii. „To ważne, bo niskie ceny energii są istotną zaletą z punktu widzenia przemysłu”, podkreśla Vedum.

10 lat od od tragedii, która wstrząsnęła Europą, Norwegia wciąż nie radzi sobie z ekstremizmem

Dekadę po narodowej tragedii w Norwegii ożywia się dyskusja na temat walki z prawicowym radykalizmem.

Vedum: Nie domagamy się zerwania relacji handlowych z UE

Zarówno rząd, jak i laburzyści, z którymi współpraca stanowi dla centrystów szansę na dojście do władzy, uważają wspomniane argumenty za mocno przesadzone. Przestrzegają oni, że próba renegocjacji relacji z UE może doprowadzić do trudnego i długotrwałego procesu, podobnego do rozmów brexitowych między Wspólnotą a Wielką Brytanią.

Vedum nie zgadza się z takim postawieniem sprawy. „To dwie zupełnie różne rzeczy”, stwierdza. „Norwegia niczego nie kończy. Mamy (z UE – red.) umowy, które pozostają w mocy, ale chcemy je poprawić”, wyjaśnił.

Partia Centrum przez długi czas sprzeciwiała się nie tylko wizji unijnej akcesji Norwegii, ale nawet i istniejącym porozumieniom dotyczącym EOG. Złagodziła stanowisko dopiero w tym roku i teraz opowiada się nie tyle za ich zerwaniem, ile za modyfikacją poszczególnych zapisów.

„Nie będziemy niczego zrywać. Ale umowa między Norwegią a UE musi być stale rozwijana. Nie tylko Unia ma prawo do inicjowania jej renegocjacji. My też musimy domagać się zmian”, stwierdził.

Norwegowie dwukrotnie głosowali nad przystąpieniem do UE: w latach 1972 i 1994. Wobec fiaska referendów akcesyjnych rząd w Oslo przyjął umowę w sprawie EOG (ze strony UE współpracę tę regulują traktaty), która daje Norwegii do dostęp do jednolitego rynku w zamian za przyjęcie części unijnych regulacji.