Miliardowy program rządu na wsparcie fotowoltaiki i prosumentów

Wspólna konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministrów środowiska oraz energii Henrykiem Kowalczykiem i Krzysztofem Tchórzewskim, źródło Krystian Maj KPRM

Wspólna konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministrów środowiska oraz energii Henrykiem Kowalczykiem i Krzysztofem Tchórzewskim, źródło Krystian Maj KPRM

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj, że rząd przeznaczy miliard złotych na program „Mój Prąd”. Nowy program zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i promocję energetyki prosumenckiej.

 

Oznacza to, że o wsparcie z budżetu państwa będzie się mógł starać każdy, kto chce założyć instalację PV i ten, kto jest producentem „zielonego” prądu (za pomocą paneli fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, małych elektrowni wodnych itp.) i przekazuje jego nadwyżki do systemu przesyłowego, a w razie potrzeby odbiera go sobie z systemu stając się również jego konsumentem.

Program “Mój Prąd” ma stanowić uzupełnienie przyjętego wcześniej  programu “Czyste Powietrze”. Podobne programy polski rząd próbował uruchamiać już wcześniej.

Jest zapowiedź korzystnych zmian w ustawie o OZE

Ministerstwo Energii przedstawiło założenia do nowelizacji ustawy o OZE, a w niej szereg zmian m.in. korzystne dla prosumentów taryfy gwarantowane. Jest też zapowiedź działań naprawczych dotyczących farm wiatrowych – w tym zmiany opodatkowaniu.
Dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski …

Premier: To korzyść zwłaszcza dla gospodarstw domowych

“Program jest korzystny nie tylko dla gospodarki, małych i średnich przedsiębiorstw, ale przede wszystkim dla gospodarstw domowych” – zapewnił premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Szef rządu zapowiedział, że rachunki za prąd dla tych, którzy będą uczestniczyć w programie będą coraz niższe. Zarówno premier, jak i szef resortu środowiska zapowiadali we wtorek, że na realizacji nowego programu skorzystają przede wszystkim mieszkańcy słabiej zurbanizowanych terenów.

Jak może wyglądać polski mix energetyczny w 2030 r.

Za 13 lat możemy mieć więcej mocy zainstalowanej w fotowoltaice niż w węglu. To jeden ze scenariuszy snutych przez ENTSO-E, organizację zrzeszającą europejskich operatorów sieci przesyłowy

Premier: Polska polityka klimatyczna realizuje międzynarodowe zobowiązania

Morawiecki przekonywał także, że proponowane rozwiązania są zgodne z unijną polityką klimatyczną i rozwiązaniami przyjętymi na COP24. “Nasza polityka klimatyczna służy czystemu powietrzu oraz transformacji energetycznej, uzgodnionej w ramach zobowiązań międzynarodowych” – oświadczył. Według premiera nowy program ma odpowiadać wymaganiom unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, a także globalnym zobowiązaniom zawartym w Porozumieniu Paryskim.

Efektem nowego programu będzie 200 tys. instalacji PV

“Chcemy, żeby energia oparta na PV rozwijała się w dwucyfrowym tempie” – oświadczył we wtorek premier Morawiecki. Dodał, że pozytywny trend potwierdzają dane za pierwsze półrocze tego roku, według których w Polsce działa obecnie ok. 65 tys. instalacji prosumenckich.

Słoneczna gorączka. Regiony rozdają sowite dotacje

W kilku województwach dostępne są wysokie dotacje do OZE. Korzystają na tym mieszkańcy, przedsiębiorcy, a nawet parafie. Efekty rozdysponowania funduszy unijnych są szczególnie widoczne w energetyce słonecznej.
 

W ostatnich miesiącach nastąpił spektakularny rozwój instalacji wykorzystujących do produkcji energii promieniowanie słoneczne. Przoduje …

Program “Mój prąd” będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał wsparcie. Maksymalne dofinansowanie to 5 tys. zł na gospodarstwo domowe, ale nie więcej niż połowa kosztów budowy instalacji, o mocy od 2 do 10 kW. Według ministra Kowalczyka dzięki nowemu programowi powstanie ok. 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych (PV).

Natomiast minister Tchórzewski uprzedził, że taka instalacja kosztuje 15-18 tys. zł., a dotacja do każdej z nich ma wynieść nie więcej niż pięć tysięcy złotych. Dodał, że jedynym warunkiem uzyskania takiego wsparcia będzie potwierdzenie zainstalowania przez operatora sieci dystrybucyjnej specjalnego licznika dwukierunkowego, który umożliwia rozliczanie zarówno energii pobranej, jak i oddanej do sieci.

“Decydować będzie kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu 1 mld zł, czyli 200 tys. prosumentów otrzyma wsparcie” – zapowiedział minister energii. Zwrócił przy tym uwagę, że co prawda prosument będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku tego roku ulgi w PIT, ale obejmie ona jedynie wydatki wykraczające poza rządowe wsparcie.

Polska w czołówce najszybciej rozwijających się państw UE

Polska była jednym z najszybciej rozwijających się państw UE – po Irlandii i Malcie – i w kolejnych latach pozostanie pod tym względem w unijnej czołówce – przewiduje ministerstwo przedsiębiorczości i technologii.