Merkel zachęca do neutralności klimatycznej do 2050 r.

źródło: flickr.com

Kanclerz Angela Merkel po raz pierwszy otwarcie powiedziała, że Niemcy mogą przystąpić do europejskiego sojuszu w celu osiągnięcia neutralności gazów cieplarnianych do 2050 r. W ubiegłym tygodniu przed szczytem w rumuńskim Sybinie Berlin wstrzymał się od poparcia inicjatywy europejskich państw zachęcających do ambitniejszej polityki klimatycznej.

 

Słowa niemieckiej polityk padły podczas Petersberg Climate Dialogue w Berlinie. Kanclerz zaznaczyła, że „dyskusja nie dotyczy tego, czy, ale jak możemy osiągnąć ten cel”.

Europejscy burmistrzowie chcą, aby budżet UE wspierał zerową emisję CO2

Burmistrzowie 210 europejskich miast podpisali się pod listem-apelem, w którym wezwali unijnych przywódców do działań na rzecz osiągnięcia do 2050 r. zerowej emisji CO2 w UE w ujęciu netto. Ich zdaniem wsparcie tych działań powinno być ujęte w nowym siedmioletnim …

Niemcy za pracami nad zmianami klimatycznymi

Obecnie specjalnie powołana komórka niemieckiego rządu – biuro ds. klimatu – pracuje nad przygotowaniem rozwiązań dotyczących osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Ponadto eksperci biura są zaangażowani w przygotowanie pakietu propozycji przed wrześniowym szczytem ONZ w Nowym Jorku.

Niemiecka strategia ochrony klimatu powinna być gotowa do końca roku. Do tej pory Berlin zakładał zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. do 2050 r., w porównaniu z 2005 r. Przed ubiegłotygodniowym szczytem Rady UE w Sybinie, z inicjatywy Francji został zawiązany sojusz 9 państw Wspólnoty, który wezwał w deklaracji do wdrożenia neutralności klimatycznej.

Berlin jednak nie poparł inicjatywy. Przedstawiciele rządu tłumaczyli, że państwa członkowskie UE, powinny najpierw skoncentrować się na osiągnięciu celów w zakresie ochrony klimatu do 2030 r. W podobnym tonie wypowiedział się w ubiegłym tygodniu przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Juncker: Cele klimatyczne na 2030 r. ważniejsze niż zerowa emisja do 2050 r.

W trakcie szczytu UE w Sybinie Jean-Claude Juncker podkreślił znaczenie obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Zaznaczył przy tym, że plan ośmiu państw UE, które chcą całkowitej likwidacji emisji do 2050 r., nie jest dziś priorytetem.
 

W rozmowie z rumuńskimi …

Koalicja przeciwko emisjom

Podczas dwudniowego Petersberg Climate Dialogue ministrowie z 35 państw wzięli udział w dyskusjach na temat wdrażania paryskiego porozumienia klimatycznego, a także przygotowań do kolejnej konferencji klimatycznej ONZ w Chile w grudniu.

W trakcie rozmów poruszono także takie tematy, jak ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Niemiecka minister środowiska Svenja Schulze opowiedziała się za wprowadzeniem takiego systemu. Jej ministerstwo ma przygotować koncepcję do końca czerwca. Słowa minister współgrają z zapatrywaniami Angeli Merkel, która podczas szczytu w Sybinie namawiała pozostałe państwa do utworzenia „koalicji chętnych” w celu opracowania i uzgodnienia systemu cen emisji w takich sektorach gospodarki, jak transport czy budownictwo – obecnie nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami emisji (UE ETS).

Unia obniża emisje CO2. Liderzy UE apelują o bezemisyjną gospodarkę

Unia Europejska zredukowała emisję dwutlenku węgla do atmosfery w 2018 r., niemniej Polska wraz z kilkoma innymi krajami cały czas zwiększa emisję.
 

Z danych Eurostatu wynika, że państwa UE w 2018 r. zmniejszyły emisję CO2 o 2,5 proc. Jednak nie wszyscy …

Reakcje

Inne państwa członkowskie UE są gotowe poprzeć ten projekt, twierdząc, że nie ma sensu, by każde państwo członkowskie ustanowiło własny system ustalania cen. Jednak wciąż brak konsensusu co do szczegółów.

Greenpeace z zadowoleniem przyjął zobowiązanie Merkel do przejęcia inicjatywy w sprawie klimatu. Jednak zdaniem organizacji to za mało. Przedstawiciele Greenpeace utrzymują, że celem powinno być całkowite odwęglenie UE do 2040 r. Unijny Komisarz ds. Działań w dziedzinie klimatu i energii, Miguel Cañete wyraził nadzieję, że niemieckie zaangażowanie przełoży się na ambitniejsze decyzje Rady UE w okresie poprzedzającym grudniowy COP25 w Chile.

Od dziś Unia Europejska żyje na ekologiczny kredyt

Europa zbyt szybko zużywa zasoby naturalne. Zdaniem autorów raportu „European Union Overshoot Day”, od dziś wszyscy obywatele UE żyją na ekologiczny kredyt. Oznacza to, że UE wyczerpała zasoby, które planeta może zaoferować w ciągu roku.
 

Według Światowego Funduszu na rzecz Przyrody …