Łotwa kupi białoruską energię atomową pomimo ostrzeżeń Litwy

Białoruś, Ostrowiec, Łukaszenka

Elektrownia jądrowa na Białorusi pracuje od 3 listopada. Znajduje się około 50 km od Wilna, stolicy Litwy./ Zdjęcie via unsplash.com @fredography

Łotwa kupi energię elektryczną z elektrowni jądrowej w białoruskim Ostrowcu. To kolejny krok do zdywersyfikowania systemu dostaw prądu. Decyzję Rygi z ubolewaniem przyjął prezydent Litwy. Wilno wielokrotnie próbowało zastopować białoruską inwestycję ze względów bezpieczeństwa.

 

 

Łotwa szuka nowych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. W środę rząd w Rydze poinformował o tym, że państwo stanie się odbiorcą energii atomowej wytworzonej w elektrowni w białoruskim Ostrowcu. Inwestycje wielokrotnie bezskutecznie próbowała zastopować Litwa. Paradoksalnie, ze względu na powiązania infrastruktury energetycznej państw bałtyckich, niechciany przez Wilno białoruski prąd może popłynąć w litewskich domach.

Estonia i Łotwa bliżej niezależności energetycznej od Rosji

Bałtyckie państwa finalizują trzeci etap dużego projektu energetycznego uniezależniającego je od rosyjskiego systemu. Dla Łotwy i Estonii to priorytetowa inwestycja, która we wrześniu połączy oba państwa linią energetyczną długości 176 km.
 

 

Historia i geografia wciąż determinują współczesność państw bałtyckich. Życie w …

Elektrownia niezgody

Litwa protestuje niemal od samego początku budowie elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi. Powodem są obawy o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli oraz wpływ inwestycji na środowisko. Elektrownia, której pierwszy blok zostanie oddany do użytku pod koniec tego roku, jest zlokalizowana około 30 km od granicy z Litwą oraz 50 km od Wilna.

Docelowo w Ostrowcu staną dwa bloki produkcji rosyjskiej, które mają pracować przez co najmniej 60 lat. Parlament Litwy przyjął w 2017 r. uchwałę przeciwko białoruskiej inwestycji, argumentując że stanowi ona zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i zdrowia obywateli. Wilno planowało zachęcić sąsiadów do niekupowania energii wytworzonej w Ostrowcu – jak widać bezskutecznie. Na początku września odbędą się ćwiczenia w litewskiej stolicy na wypadek awarii w białoruskiej elektrowni. Wilno znajduje się bowiem w strefie zagrożonej i argumentuje, że podczas budowy dochodziło do wielu zaniedbań, a rosyjska technologia jest przestarzała.

Ćwierć wieku Łukaszenki u władzy. Jaka przyszłość przed Białorusią?

Aleksandr Łukaszenka jest najdłużej sprawującym obecnie władzę przywódcą w Europie. Mińsk prowadzi rozmowy z Unią Europejską i pożycza pieniądze od Chin, ale 25-lecie prezydenta może zostać „uświetnione” przez ściślejszą integrację z Rosją w ramach „Państwa Związkowego”.
 

 

Kilkanaście dni temu minęło ćwierć …

Motywacje Łotwy

Decyzja Rygi jest wyłamaniem się z solidarnej postawy państw bałtyckich w stosunku do elektrowni w Ostrowcu. Obecnie handel energią elektryczną państw regionu z krajami trzecimi odbywa się wyłącznie przez granicę białorusko-litewską. Dlatego w związku z wcześniejszą decyzją Wilna odnośnie blokady importu energii z Ostrowca, łotewski państwowy operator energii (AST) podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z Białorusinami – wbrew namowom Wilna.

Wszystko po to, aby zmniejszyć ryzyko możliwych ograniczeń przepływu energii, które mogą zostać spowodowane przez zamknięcie litewskiego rynku na białoruski prąd (następnie przesyłany do pozostałych państw bałtyckich). Paradoksalne pomimo sprzeciwu Wilna, białoruski prąd może trafić na lokalny rynek za pośrednictwem Łotwy.

Łotwa opuści Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy?

W przyszłym miesiącu na Łotwie odbędzie się głosowanie nad zawieszeniem uczestnictwa państwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (PACE). Jest to reakcja na decyzję w sprawie powrotu Rosji do prac w tym gremium, która zapadła we wtorek (25 czerwca).
 

 

Mimo dezaprobaty państw …

Krytyka prezydenta Litwy

Przebywający z wizytą w Niemczech prezydent Litwy Gitanas Nausėda wyraził ubolewanie z powodu decyzji Rygi. Przyznał jednak, że nie był z jej powodu wyjątkowo zaskoczony. Nausėda dodał, że nie wierzy w skuteczne zablokowanie prawie gotowej inwestycji. Polityk podkreślił, że Łotwa zdecydowała się na ogłoszenie decyzji jeszcze przed zakończeniem konsultacji z litewskim ministerstwem energii.

Litwa podtrzymuje swoje negatywne stanowisko wobec elektrowni w Ostrowcu. Wilno próbowało lobbować w tej sprawie na forum Unii Europejskiej. Komisja Europejska wyraziła zainteresowanie budową i „nadzorowała” kolejne postępy prac na budowie. Unijna egzekutywa wystosowała także kilkaset pytań do Białorusi w sprawie inwestycji.

Estonia i Litwa przeciwko rosyjskim paszportom dla mieszkańców Donbasu

Państwa bałtyckie zdecydowanie opowiadają się przeciwko destabilizacji Ukrainy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii podjęło 5 sierpnia decyzję o nieuznaniu paszportów wydawanych przez Rosję mieszkańcom obwodów ługańskiego i donieckiego. Z kolei Litwa pracuje nad przekonaniem Unii Europejskiej do ustanowienia wspólnej polityki w …

Wizowe porozumienie

Litewski rząd starał się zablokować rozmowy o współpracy między Mińskiem a Brukselą z powodu kontestowanej inwestycji, m. in. dotyczące współpracy wizowej. Jednak w ostatnich tygodniach Wilno wycofało swoje weto, a rozmowy przyspieszyły. Być może jeszcze przed końcem obecnej kadencji KE zostaną podpisane stosowne dokumenty.

Taką informacje przekazała na początku miesiąca szefowa unijnej misji dyplomatycznej na Białorusi Andrea Wiktorin. Specjalna komisja zajmująca się wypracowaniem porozumienia jest na ostatniej prostej, a porozumienie miałoby zacząć obowiązywać od lutego 2020 r. W oczekiwaniu na ułatwienia wizowe dla obywateli Białorusi, prezydent tego kraju Aleksandr Łukaszenka podpisał 2 sierpnia dekret zmieniający zasady uzyskania wiz przez obywateli innych państw, w tym UE. Białoruś rozszerzy strefę bezwizową oraz wydłuży czas, w którym będzie można przebywać bez specjalnych dokumentów na terytorium kraju. Wszystko po to, by pobudzić turystykę.

Wizowy przełom Mińska z Brukselą?

Coraz bliżej porozumienia w sprawie ułatwień wizowych między Unią Europejską a Białorusią. Do podpisania stosownej umowy może dojść jeszcze jesienią. Tymczasem Mińsk już teraz zapowiada powiększenie strefy bezwizowej z myślą o przyciągnięciu turystów i inwestorów. Ułatwienia mają dotyczyć obywateli z …