Krajom UE daleko do bezemisyjnej gospodarki. Zagrożona perspektywa 2050?

Irlandia, klimat, ekologia, smog, węgiel, CO2,

Irlandzka ustawa jest zgodna z założeniami paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 r. / Zdjęcie pixabay.com

Żadne z 28 państw UE nie jest na dobrej drodze, by osiągnąć bezemisyjną gospodarkę do 2050 r. Nawet Hiszpania, która wypadła najlepiej w ocenie European Climate Foundation, osiągnęła zaledwie 52 proc. realizacji celu w odniesieniu do całej gamy wskaźników.

 

O tym jak chronić klimat debatują kandydaci na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Jednego dnia obecny przewodniczący KE Jean-Claude Juncker mówi, że ważniejsze jest zrealizowanie celów obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Innego dnia, kanclerz Angela Merkel zachęca do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednocześnie ósemka państw UE apeluje o efektywniejsze działania na rzecz klimatu, podczas gdy niektóre organizacje proekologiczne, jak Greenpeace twierdzą, że perspektywa 2050 r. jest zbyt odległa i trzeba dokonać transformacji unijnej gospodarki do 2040 r…. Tymczasem European Climate Foundation postanowiła sprawdzić, jak realizowane są krajowe plany energetyczne i klimatyczne członków Unii Europejskiej w odniesieniu do wiążących zobowiązań ustalonych na konferencji w Paryżu w 2015 r. Wnioski nie są przesadnie optymistyczne, ale zdaniem autorów jest jeszcze czas na poprawę.

Kandydaci na szefa Komisji Europejskiej o migracji i ochronie środowiska

W Parlamencie Europejskim w politycznej debacie starli się ze sobą kandydaci na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Najwięcej emocji wzbudziły wątki związane z migracją oraz ochroną środowiska.
 

Do debaty nie stanęli reprezentanci wszystkich frakcji zasiadających w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Dyskutowali Manfred …

Czym jest porozumienie paryskie?

To międzynarodowa umowa, efekt konferencji klimatycznej w Paryżu z 2015 r., której sygnatariusze (195 państw należących do ONZ) zobowiązali się do pracy na rzecz klimatu. W krótkiej perspektywie państwa mają „utrzymać” globalne ocieplenie w rozsądnych granicach. W długiej, osiągnąć bezemisyjną gospodarkę do 2050 r.

Aby zrealizować cel, poszczególni członkowie Wspólnoty są zobligowani do utworzenia planów energetycznych i klimatycznych. Każdy z nich wyznacza własne cele: redukcji emisji na najbliższą dekadę czy wdrażania odnawialnych źródeł energii. Przed UE dużo pracy, ponieważ sektor energetyczny gromadzi niemal 80 proc. wszystkich emitowanych gazów cieplarnianych.

Juncker: Cele klimatyczne na 2030 r. ważniejsze niż zerowa emisja do 2050 r.

W trakcie szczytu UE w Sybinie Jean-Claude Juncker podkreślił znaczenie obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Zaznaczył przy tym, że plan ośmiu państw UE, które chcą całkowitej likwidacji emisji do 2050 r., nie jest dziś priorytetem.
 

W rozmowie z rumuńskimi …

Polska wśród maruderów

W raporcie wzięto pod uwagę wszystkie plany klimatyczne i energetyczne poszczególnych państw członkowskich UE przedłożone KE. Oceniono je zgodnie z poziomem ambicji i szczegółowości zaprezentowanych polityk oraz perspektyw ich wdrożenia.

Według rankingu, na czele znalazły się Hiszpania z Francją, odpowiednio 52 i 47 proc. Następnie Grecja (44 proc.), Szwecja (43 proc.). Na drugim biegunie Słowenia z 3 proc., Słowacja razem z Niemcami z 12 proc. Polska nieznacznie wyprzedza zachodniego sąsiada z 17,6 proc. Średnia unijna wynosi 29 proc.

Od dziś Unia Europejska żyje na ekologiczny kredyt

Europa zbyt szybko zużywa zasoby naturalne. Zdaniem autorów raportu „European Union Overshoot Day”, od dziś wszyscy obywatele UE żyją na ekologiczny kredyt. Oznacza to, że UE wyczerpała zasoby, które planeta może zaoferować w ciągu roku.
 

Według Światowego Funduszu na rzecz Przyrody …

Konkluzje

Autorzy zauważają starania państw członkowskich na rzecz realizacji celów klimatycznych w perspektywie 2030 r., jednak oceniają je jako niewystarczające względem celów przyjętych przez Wspólnotę oraz porozumienie paryskie. Główne problemy obejmują powolne odchodzenie od węgla i paliw kopalnych. Kraje członkowskie najczęściej nie przedstawiły także planów inwestycyjnych.

Autorzy raportu zachęcają państwa do urealnienia swoich polityk, np.  w odniesieniu do energii odnawialnej. Rekomendują więc osiągnięcie 32 proc. udziału czystej energii do 2030 r. w miejsce wyśrubowanych planów krajowych. Julien Pestiaux, jeden z autorów, podkreśla, że jeżeli państwa członkowskie nie zmienią swoich strategii, często mało „konkretnych” w stosunku do transformacji energetycznej ku zielonej energii, wówczas grozi im utrata finansowania na inwestycje.

Dobrą wiadomością jest istnienie sporych rezerw do poprawy. Raport przytacza godne pochwały praktyki w przypadku każdego z krajów. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego KE opublikuje własną ocenę i zalecenia dla każdego z państw. Unijna 28 będzie miała czas do końca roku, aby dokonać rewizji swoich wysiłków w walce o bezemisyjną gospodarkę.

Unia obniża emisje CO2. Liderzy UE apelują o bezemisyjną gospodarkę

Unia Europejska zredukowała emisję dwutlenku węgla do atmosfery w 2018 r., niemniej Polska wraz z kilkoma innymi krajami cały czas zwiększa emisję.
 

Z danych Eurostatu wynika, że państwa UE w 2018 r. zmniejszyły emisję CO2 o 2,5 proc. Jednak nie wszyscy …

Polska i Niemcy w podobnej sytuacji

Polska znalazła się w grupie krajów ocenionych najsłabiej. Autorzy nisko ocenili ambicje Warszawy w zakresie emisji odnawialnych źródeł energii. Polska strategia nie obejmuje wyznaczenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. ani uwzględnienia perspektywy 2050 r. Brak również przedstawienia konkretnych propozycji rozwiązań. Z kolei, podkreśla się zapowiedzi realizacji nowych inwestycji w elektronie węglowe.

Z podobnymi problemami zmaga się gospodarka Niemiec. Ambitne deklaracje polityków nie idą w parze z ambitnymi działaniami na rzecz bezemisyjnej gospodarki. Autorzy raportu zaznaczają, że Berlin nie wyznaczył konkretnej daty końca epoki wydobycia węgla. Pomimo zamknięcia z końcem ubiegłego roku ostatniej kopalni węgla kamiennego, nadal na wielką skalę pracują kopalnie węgla brunatnego (171 mln ton przy 61 mln w Polsce). Siedem na dziesięć elektrowni węglowych na terenie UE emitujących najwięcej gazów cieplarnianych są niemieckie. Niedawno rząd tego kraju przyznał, że nie osiągnie celów redukcji emisji do 2020 r.

Merkel zachęca do neutralności klimatycznej do 2050 r.

Kanclerz Angela Merkel po raz pierwszy otwarcie powiedziała, że Niemcy mogą przystąpić do europejskiego sojuszu w celu osiągnięcia neutralności gazów cieplarnianych do 2050 r. W ubiegłym tygodniu przed szczytem w rumuńskim Sybinie Berlin wstrzymał się od poparcia inicjatywy europejskich państw …

 

Więcej informacji:

Raport „Planning for Net Zero: Assessing the draft National Energy and Climate Plans”