Prognoza Strategiczna KE: Unia Europejska chce bezpieczeństwa surowcowego

Wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič, źródło: twitter @MarosSefcovic

Wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič, źródło: twitter @MarosSefcovic

W Komisji Europejskiej trwają prace nad kierunkiem strategicznego rozwoju Unii Europejskiej na najbliższe lata. „Musimy podjąć działania, które zaowocują długotrwałymi zmianami”, podkreślił wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič.

 

 

W Komisji Europejskiej trwają prace nad kierunkiem strategicznego rozwoju Unii Europejskiej na najbliższe lata. Przyszłotygodniowe (16 września) Orędzie o stanie Unii (SOTEU) Ursuli von der Leyen poprzedziła środowa (9 września) publikacja raportu „2020 Strategic Foresight Report” i konferencja prasowa z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Maroša Šefčoviča.

Kierunek polityki obrany przez KE ma na celu uniezależnienie i wzmocnienie Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Działania podejmowane przez Brukselę mają być długofalowe, z silnym akcentem na kwestie ekologiczne. Założenia opisane w raporcie będą stanowić podstawę dla Komisji podczas opracowywania nowych polityk i unijnych przepisów.

Raport EEA: Środowisko (nie)naturalne zagraża życiu Europejczyków

Ponad 400 tys. osób w Europie umiera co roku przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza, a 12 tys. zabija hałas – ostrzega Europejska Agencja Środowiska (EEA).

Maroš Šefčovič: Musimy zmienić podejście do surowców

Pandemia koronawirusa nieco przyćmiła walkę z ociepleniem klimatu i transformacją unijnej gospodarki. Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie, również zauważył ten fakt na początku swojego wystąpienia. Słowak podkreślił, że aby Unia wyszła silniejsza z kryzysu spowodowanego pandemią musi patrzeć długofalowo.

„Aby nadal korzystać z nowych technologii musimy zmienić nastawienie do surowców. Są one bardzo ważne w kontekście ekologii, ale także przestrzeni kosmicznej, zdrowia, czy obronności. Musimy skończyć konkurowanie o ograniczone zasoby”, podkreślił unijny komisarz podczas konferencji.

Celem unijnej polityki jest uniezależnienie Wspólnoty na rynku światowym. „Obecnie mocno polegamy na krajach spoza Unii i ich materiałach. Od 75 proc. do 100 proc. wszystkich metali pozyskujemy spoza Unii. Chiny odpowiadają za 98 proc. naszego zaopatrzenia w metale ziem rzadkich”, dodał Šefčovič. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej skrytykował uzależnienie Unii od materiałów pochodzących z krajów, które nie szanują środowiska i wolności obywatelskich. „To niestabilne gospodarki”, skomentował.

Wraz z rozwojem nowych technologii zapotrzebowanie na rzadkie surowce będzie rosnąć. „Do 2050 r. będziemy potrzebowali sześćdziesiąt razy więcej litu i piętnaście razy więcej kobaltu do produkcji samochodów elektrycznych i magazynowania energii”, wyliczał Słowak.

„Nie możemy zastąpić naszego oparcia o paliwa kopalne poleganiem wyłącznie na surowcach”, przestrzegł Šefčovič. Plany Unii Europejskiej na dalszy zrównoważony rozwój zakładają zróżnicowanie dostaw i użytkowanie złóż unijnych, wspieranie innowacyjności w efektywnym zarządzaniu zasobami, a także prowadzenie strategicznego handlu i gospodarczej dyplomacji.

[WIDEO] Bodnar, Lipowicz, Prawda, O’Flaherty, Kohner, Wróblewski: Jak wzmocnić instytucje ochrony praw człowieka?

8 września odbył się webinar organizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Agencję Praw Podstawowych UE (FRA) pt.: „Jak wzmocnić krajowe instytucje ochrony praw człowieka?”.

Cztery wymiary europejskiej odporności

W środę (9 września) Komisja Europejska przyjęła pierwsze w historii sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej. Jego celem jest określenie i nadanie priorytetów dla pojawiających się wyzwań i szans, aby lepiej zaplanować działania w kluczowych dla UE polityk.

W tegorocznej prognozie strategicznej uwzględniono odporność Wspólnoty w czterech wymiarach: społeczno-ekonomicznym, geopolitycznym, ekologicznym i cyfrowym. Każdy wymiar został opisany pod kątem możliwości, podatności na zagrożenia i szans, jakie stworzył kryzys wywołany pandemią koronawirusa.

W przypadku wymiaru społeczno-ekonomicznego pandemia oznacza przede wszystkim pogłębienie się nierówności, nierównowagi i biedy w społeczeństwie. Najmocniej skutki kryzysu odczuły osoby pracujące w sektorze usług. Raport Komisji podkreśla konieczność identyfikacji zawodów i umiejętności, które w przyszłości zyskają na znaczeniu. Takie podejście pozwoli na dokonanie inwestycji i zwiększenie dyskusji w społeczeństwie.

Zgodnie z wypowiedzią Maroša Šefčoviča kryzys uwypuklił unijne zależności od innych państw w obszarze surowców. Surowce są niezbędne do dalszego rozwijania nowych technologii i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Z tego powodu raport podkreśla konieczność zwiększenia autonomii w wymiarze odporności geopolitycznej.

Wielką szansą dla europejskiego rynku jest prowadzenie ekologicznej polityki. Zgodnie z unijnymi prognozami tzw. „zielona ekonomia” jest w stanie utworzyć aż 24 mln nowych miejsc pracy. Rozwijanie gospodarki Unii w bardziej ekologiczną stronę mogłoby pozwolić na zmniejszenie negatywnych skutków kryzysu spowodowanego pandemią.

W ostatnim z wymienionych wymiarów – cyfrowym – zauważono znaczne zwiększenie się użytkowania łącz internetowych i nowych technologii. Lockdown i wielotygodniowe zamknięcie mieszkańców Starego Kontynentu w domach zmusiły państwa członkowskie do przejścia się w tryb pracy zdalnej. Raport Komisji Europejskiej podkreśla konieczność uwzględnienia tej technologicznej zmiany w planowaniu przyszłych polityk Unii.

UE zaniepokojona brytyjskimi planami dotyczącymi złamania umowy brexitowej

„To złamałoby prawo międzynarodowe i podważyłoby zaufanie” – powiedziała o planach rządu w Londynu przewodnicząca Komisji Europejskiej. „Trzeba jak najszybciej zwołać posiedzenie wspólnej unijno-brytyjskiej komisji ds. wdrożenia umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE” – oświadczył jeden z jej zastępców.

Trudny czas dla Unii

Pandemia koronawirusa zmusiła Unię Europejską do zmiany dotychczasowej polityki. Wprowadzane są nowe rozwiązania, takie jak Fundusz Odbudowy (Next Generation EU), które pozwolą na walkę z negatywnymi skutkami kryzysu w najbliższej przyszłości.

„2020 Strategic Foresight Report” pokazuje, że konieczne jest również planowanie długofalowe. „Pandemia nie tylko ukazała naszą podatność na zagrożenia, ale także stworzyła szanse, których UE nie może zignorować”, podkreślił w środę Maroš Šefčovič. „Pierwsze w historii sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej przygotowuje zatem grunt pod to, byśmy uczynili Europę bardziej odporną – poprzez wspieranie naszej otwartej strategicznej autonomii i budowanie sprawiedliwszej, neutralnej dla klimatu i cyfrowo niezależnej przyszłości”, dodał.

„W tych trudnych czasach przywódcy polityczni muszą spoglądać daleko w przyszłość. W sprawozdaniu wskazano, jak duże znaczenie dla silnej i trwałej odbudowy ma odporność. Naszym celem jest kierowanie niezbędną transformacją w sposób zrównoważony, sprawiedliwy i demokratyczny”, podsumowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.