„Fit for 55”: Austria wspiera dążenia Komisji Europejskiej w zakresie opodatkowania paliwa lotniczego

Komisja Europejska, Austria, Fit for 55

Komisja Europejska chce wprowadzić minimalną stawkę podatkową dla paliw lotniczych, które są szkodliwe dla środowiska. To jeden z elementów strategii walki ze zmianami klimatycznymi, proponowanej przez UE. / Foto via unsplash [@douglas_o]

W pakiecie „Fit for 55”, który ma zostać przedstawiony w środę (14 lipca), Komisja Europejska ma zawrzeć plany wprowadzenia od 2023 r. podatku od paliwa lotniczego. Zamiary te wspierają władze w Wiedniu, które domagają się od KE sprawiedliwego opodatkowania sektora transportowego.

 

 

Komisja Europejska przygotowuje się do przedstawienia pakietu przepisów dotyczących klimatu i energii – Fit for 55. Ma to związek z ambicjami klimatycznymi wyznaczonymi przez UE, zgodnie z którymi do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych mają być zmniejszone o 55 proc. względem roku 1990.

Pakiet propozycji ma zostać ujawniony 14 lipca. Zawarte w nim będą mechanizmy, za pomocą których UE ma realizować swoje cele klimatyczne.

Jak informowaliśmy, KE planuje złożyć wniosek o wprowadzenie minimalnej stawki podatkowej w całej UE na produkty energetyczne, dostarczane jako paliwo lotnicze dla lotów w obrębie krajów Wspólnoty. 

Jak Unia Europejska chce wygrać ze zmianami klimatu? Czym jest "Fit for 55"? [WYWIAD]

„Rozwiązania, które dziś są na stole, o których dzisiaj rozmawiamy, nie są jeszcze wystarczające, ale w przyszłości możemy je zmienić i wierzę, że takie zmiany nastąpią”, podkreśla Michael Bloss, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Wiedeń i kraje Beneluksu są za nowym podatkiem

W związku z tym Austria wraz z Belgią i Luksemburgiem wystosowały list do Komisji, w którym stwierdziły, że obecnie obowiązujący w UE system podatkowy nie wspiera unijnych celów w zakresie klimatu i wskazały na konieczność wprowadzenia przez Wspólnotę podatku od paliw lotniczych.

Według obecnych przepisów transport lotniczy jest wyłączony z unijnego opodatkowania. Wyjątek ten ma swoje korzenie w Konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944. Unijna dyrektywa o opodatkowaniu energii pozwala na uchwalenie przez państwa członkowskie własnego opodatkowania, ale dotychczas nie było w tym obszarze uregulować na szczeblu UE.

Według sygnatariuszy listu wprowadzenie podatku od paliw lotniczych przyczyniłoby się do wspierania innowacji i sprawiedliwej konkurencji. Trzy kraje podkreśliły, że jeśli Unia nie wypracuje wspólnych zasad, państwa członkowskie wprowadzą stosowne regulacje z poziomu krajowego, co będzie miało zły wpływ na jednolity rynek. W tej chwili spośród unijnych państw tylko Holandia posiada podatek od paliw lotniczych. Przyjęcie nowych zasad opodatkowania w UE wymagałoby zgody wszystkich państw członkowskich.