KE znów skarży Polskę do TSUE

Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza / Foto via unsplash

Komisja Europejska postanowiła wczoraj kolejny raz zaskarżyć Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE – tym razem za niezgodne z prawem UE zwalnianie firm energochłonnych z podatku akcyzowego od węgla i gazu.

 

Jak uzasadnia KE w komunikacie, takie działania polskiego rządu są sprzeczne z unijnymi celami klimatycznymi i powodują zakłócenia konkurencji na wspólnym rynku UE.

KE: Zwolnienie z podatku za ochronę środowiska i zwiększoną efektywność energetyczną

“Komisja postanowiła dziś skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości za umożliwianie przedsiębiorstwom energochłonnym korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego od węgla i gazu” – powiedziała w środę (27 listopada) rzeczniczka Komisji Vanessa Mock.

Polskie prawo – wbrew unijnemu – pozwala bowiem zwolnić z tego podatku niektóre surowce energetyczne, w tym węgiel i gaz, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa energochłonne i objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

“Przepisy UE mówią, że takie zwolnienia można oferować tylko przedsiębiorstwom energochłonnym, które wprowadziły ulepszenia chroniące środowisko lub podnoszące efektywność energetyczną, wykraczając poza wymagania wiążących instrumentów UE, takich jak EU ETS” – wyjaśniała wczoraj Mock.

Rzeczniczka Komisji zwróciła uwagę, że w Polsce nie obowiązuje wymóg podwyższania efektywności energetycznej w zamian za zwolnienie z akcyzy, który w UE obowiązuje od 2003 r.. “Obecne przepisy sprzyjają działalności powodującej duże zanieczyszczenie i w związku z tym są sprzeczne z unijnymi celami klimatycznymi oraz powodują poważne zakłócenia konkurencji w UE” – podkreśliła Mock.

TSUE: SN powinien ocenić niezależność Izby Dyscyplinarnej

Sąd Najwyższy powinien zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów SN w stan spoczynku – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

 

TSUE za sprzeczne z prawem unijnym uznał krajowe przepisy prowadzące do powstania …

Szczególne wyzwanie dla Azotów, Orlenu i elektrociepłowni

Najbardziej dotknięte zmianami, których wymaga KE, będą przemysł metalurgiczny i chemiczny – m.in. takie potęgi jak Grupa Azoty czy Orlen – oraz inne przedsiębiorstwa energochłonne, w tym elektrociepłownie. Media podają, powołując się na nieoficjalne źródła, że polskie firmy energochłonne próbowały zablokować ten ruch ustępującej już Komisji, ale im się nie udało.

Powołując się na również nieoficjalne informacje ze źródeł w Komisji Europejskiej, informują ponadto, że przygotowywana jest ponadto aktualizacja listy sektorów, które będą mogły liczyć na łagodzenie kosztów związanych z kupnem pozwoleń na emisję CO2. Wypaść z niej mają m.in. przemysł nawozowy czy hutnictwo miedzi. Polskie firmy starają się przeciwdziałać również tej propozycji zmian, jednak dotychczas bezskutecznie.

Sprawa przeciwko polskiemu rządowi trwa już ponad półtora roku

Sprawa przeciwko polskiemu rządowi za umożliwienie energochłonnym przedsiębiorstwom zwolnienia z podatku akcyzowego od węgla i gazu toczy się od zeszłego roku. Środowa decyzja o skierowaniu sprawy do unijnego trybunału zapadła w związku z niedostosowaniem polskiego ustawodawstwa do prawa UE mimo wcześniejszej tzw. uzasadnionej opinii KE.

Procedurę przeciwnaruszeniową (skierowanie uzasadnionej opinii) uruchomiono w marcu zeszłego roku, w lipcu tego roku Komisja przeszła do drugiego etapu. Polska jednak wciąż nie nie dostosowała swojego prawa do unijnych wymogów, więc Bruksela zdecydowała się skierować sprawę do TSUE.

TSUE: Polska ustawa o sądach powszechnych niezgodna z unijnym prawem

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że ustawa wprowadzająca zasady przechodzenia sędziów w stan spoczynku była sprzeczna z unijnym prawem. Przepisy zaskarżyła Komisja Europejska. Ustawa została jednak w międzyczasie znowelizowana.

 

Przyjęta w 2017 r. ustawa o sądach powszechnych obniżyła wiek emerytalny sędziów. …

Uzasadnienia KE

W ocenie Komisji polskie rozwiązania zwalniające z podatku nie tylko nie wymagają od firm modyfikacji obniżających szkodliwe emisje, ale mają grozić całkowitym podważeniem bodźców środowiskowych, którym służy EU ETS. KE podkreśla, że dzięki zwolnieniu z akcyzy polskie firmy energochłonne mogą nawet odzyskiwać koszty uczestnictwa w obowiązkowym systemie ETS. To z kolei ma prowadzić do zakłóceń w konkurencji, bo przedsiębiorstwa uczestniczące w ETS w Polsce korzystają z preferencyjnego traktowania w porównaniu z firmami z innych państw członkowskich, wobec których takich zwolnień się nie stosuje.