KE przedstawiła nową strategię na rzecz biogospodarki

Jyrki Katainem i Carlos Moedas na konferencji w Brukseli, źródło: EC Audiovisual Service, fot. Mauro Bottaro

Jyrki Katainem i Carlos Moedas na konferencji w Brukseli, źródło: EC Audiovisual Service, fot. Mauro Bottaro

Przedstawiony w Brukseli przez Komisję Europejską plan ma służyć nie tylko rozwojowi zrównoważonej biogospodarki, ale także budowie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), co jest szerszym planem KE. Efektami wdrożenia strategii mają być m.in. zmniejszenie zużycia paliw kopalnych oraz bardziej ekologiczne działania sektorów rolnego oraz leśnego w UE.

 

Nowa strategia na rzecz biogospodarki ma pomóc w znalezieniu rozwiązań dla takich globalnych wyzwań jak wzrost liczebności populacji ludzkiej na Ziemi czy postępujące zmiany klimatyczne. Właśnie dlatego wiceprzewodniczący KE ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen przedstawił w Brukseli 14-punktowy plan działań. Dzięki wdrożeniu owej strategi możliwe stanie się – jego zdaniem – stworzenie do 2030 r. 1 mln nowych miejsc pracy w całej UE.

UE chce przodować w dziedzinie biogospdoarki

Jak mówił Katainen, dzięki biogospodarce można wytwarzać np. paliwo z morskich alg, poddawać recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych, a także przekształcać odpady w nowe meble czy ubrania, a przemysłowe produkty uboczne w bionawozy. „Stało się oczywiste, że musimy dokonać zmiany systemowej, jeśli chodzi o sposoby, w jakie wytwarzamy, konsumujemy i wyrzucamy produkty. Rozwijając naszą biogospodarkę – odnawialny segment gospodarki o obiegu zamkniętym – możemy znaleźć nowe, innowacyjne sposoby zapewniania żywności, czystej wody i energii, które nie doprowadzą do wyczerpania ograniczonych zasobów biologicznych naszej planety. Poza tym przy kształtowaniu nowego podejścia do naszej gospodarki i modernizacji naszych modeli produkcji nie chodzi nam tylko o nasze środowisko i klimat. Działania te wiążą się również z ogromnym potencjałem stworzenia nowych, zielonych miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich i przybrzeżnych” – podkreślił wiceprzewodniczący KE.

Wtórował mu komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas. „UE chce przodować w dziedzinie przekształcania odpadów, pozostałości i odrzutów w produkty wysokiej wartości, przyjazne dla środowiska chemikalia, pasze i tekstylia. Badania naukowe i innowacje odgrywają kluczową rolę w przyspieszaniu przejścia na zieloną gospodarkę w Europie i osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju ONZ” – powiedział komisarz.

PE chce wycofania jednorazowych plastikowych produktów od 2021 r.

Ponad 70 proc. odpadów w morzach i oceanach (tzw. marine litter) to dziś plastikowe przedmioty jednorazowego użytku, czyli wykonane z tworzyw sztucznych sztućce, talerzyki, słomki do napojów lub patyczki higieniczne. Komisja ds. środowiska i zdrowia publicznego w Parlamencie Europejskim (ENVI) …

Sektor wart prawie 2 bln euro

Wśród 14 zaprezentowanych elementów ogłoszonego przez KE planu działań znalazły się m.in. projekt ustanowienia tematycznej platformy inwestycyjnej dla biogospodarki o obiegu zamkniętym, dysponującej budżetem w wysokości 100 mln euro, której celem będzie lepsze wprowadzanie na rynek innowacji opartych na biotechnologii oraz zmniejszenie ryzyka inwestycji sektora prywatnego w zrównoważone rozwiązania. Komisja obiecała też ułatwić rozwój nowych zrównoważonych biorafinerii w całej Europie; opracować strategiczny plan działania na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych i rolniczych, leśnictwa oraz bioproduktów; wdrożyć ogólnounijny system monitorowania postępów na drodze do zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym czy promować dobre praktyki w zakresie biogospodarki w bezpiecznych ekologicznych granicach oraz określać wytyczne w tym zakresie.

22 października odbędzie się zaś w Brukseli specjalna konferencja, na której KE chce omówić strategię ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz przedstawić listę priorytetowych dla UE bioproduktów. Z wypowiedzi komisarzy podczas prezentacji strategi na rzecz biogospodarki wynika, że szczególnie promowany ma być przez UE w pełni rozkładalny bioplastik, czyli tworzywo wykonane z naturalnych surowców, które podatne jest na szybką i łatwą biodegradację. „Już zadecydowaliśmy o ustaleniu standardów dotyczących biodegradowalnego plastiku. Chodzi o to, aby ulegał nie tylko biodegradacji, ale także pełnemu rozkładowi, aby nie powstawały drobinki mikroplastiku, które dziś zanieczyszczają morza i oceany” – mówił Katainen. Wskazywał też na budownictwo. Jak przypomniał, użycie podczas konstrukcji budynku 1 tony drewna, zamiast 1 tony betonu, pozwala zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery o 2,1 tony.

Dlatego właśnie kwestie branż rolnej i leśnej znalazły się w centrum zainteresowania KE w związku z realizacją strategii na rzecz biogospodarki. Komisja, która zalicza do tego obszaru także rybołówstwo, przetwórstwo żywności, bioenergetykę oraz wytwarzanie bioproduktów, szacuje, że już dziś sektor ten generuje w UE obrót w wysokości prawie 2 bln euro i zapewnia ok. 18 mln miejsc pracy. „Jest to również kluczowy obszar służący pobudzaniu wzrostu gospodarczego na obszarach wiejskich i przybrzeżnych” – napisano w opublikowanej w Brukseli strategii.

Eksperci ostrzegają: Jesteśmy o krok od katastrofy klimatycznej

Opublikowany właśnie raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) stwierdza, że jeśli ludzkość nie zahamuje ocieplania się klimatu, grożą nam nieodwracalne konsekwencje. Można im jeszcze zapobiec, ale tylko poprzez natychmiastowe działanie.
 
Najnowszy raport przygotowany przez naukowców z niemal całego …