KE czeka na notyfikację nowej ustawy ws. cen energii w Polsce

Rzeczniczka KE Mina Andreeva, źródło flickr (CC BY-SA 2.0)

Rzeczniczka KE Mina Andreeva, źródło flickr (CC BY-SA 2.0)

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreeva oświadczyła, że KE oczekuje od polskich władz notyfikacji nowej ustawy regulującej ceny energii w Polsce.

 

Chodzi o ustawę obniżającą ceny energii elektrycznej w Polsce, która weszła w życie 1 stycznia. Obniża ona akcyzę na prąd, zmniejsza tzw. opłatę przejściową i utrzymuje ceny energii na poziomie z 30 czerwca zeszłego roku.

“Do tej pory nie otrzymaliśmy notyfikacji od polskich władz, ale tego byśmy oczekiwali” – podkreśliła wczoraj (3 stycznia) Mina Andreeva na konferencji prasowej w Brukseli. “Działamy na podstawie unijnego prawa. Zgodnie z nim takie działania powinny być notyfikowane, aby Komisja mogła się im przyjrzeć. Tą kwestią zajmiemy się, gdy otrzymamy notyfikację” – zapowiedziała rzeczniczka Komisji.

Prawo UE zobowiązuje do notyfikacji pomocy publicznej

Państwa członkowskie są zobowiązane do notyfikowania Komisji Europejskiej o wszelkich działaniach dotyczących pomocy publicznej jeszcze przed ich wdrożeniem. Posłowie opozycji już w czasie prac legislacyjnych w Sejmie uprzedzali, że proponowane przez rząd rozwiązania, zwłaszcza rekompensaty dla spółek, mogą okazać się niedozwoloną pomocą publiczną, którą zakwestionuje KE.

KE zatwierdziła pomoc publiczną dla kogeneracji w Polsce

Kogeneracja polega na jednoczesnym wytwarzaniu w elektrociepłowni i ciepła, i prądu, co pozwala na oszczędność paliwa.Ponadto KE uznała wczoraj (29 września), że również stosowany wcześniej w Polsce system certyfikatów pochodzenia (wspierający pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych) stanowił pomoc państwa, ale …

Zgodnie z nową ustawą, umowy na dostawy energii w tym roku – o ile zakładają wzrost cen w stosunku do poprzedniej umowy danego podmiotu –  do pierwszego kwietnia będą musiały być skorygowane do poziomu z połowy 2018 r., z mocą od początku stycznia 2019 r.

Sprzedawcy, którzy w bieżącym roku kupią energię na rynku drożej niż wynosi ustalona cena sprzedaży, otrzymają bezpośredni zwrot utraconego przychodu z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny utworzonego na podstawie zapisów nowelizacji. Na wypłatę różnicy cen zarezerwowano 4 mld zł. Pieniądze na ten ten cel w znacznym stopniu mają pochodzić ze środków uzyskanych ze sprzedaży dodatkowych uprawnień do emisji CO2, której rząd dokona w tym roku.

Publiczna pomoc dla elektrowni węglowych – Bruksela na mętnych wodach

Decyzja Komisji Europejskiej ze środy 7 lutego zatwierdzająca publiczną pomoc dla awaryjnych elektrowni, często węglowych, została oskarżona o zakłócanie toczącej się w Parlamencie Europejskim debaty.
 

Awaryjne plany zasilania w sześciu państwach członkowskich są teraz otwarte na publiczne środki według oświadczenia dyrekcji …

Dworczyk: rząd nie złamał przepisów

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewniał wczoraj (3 stycznia), że przewidziane w ustawie rekompensaty dla spółek nie stanowią pomocy publicznej. “Mamy ekspertyzy, które jednoznacznie wskazują, że nie zostały tu złamane żadne przepisy. To nie jest żadna pomoc, to jest rodzaj rekompensaty dla firm, które wskutek przyjęcia ustawy (…) będą miały niższe zyski” – przekonywał.

Zgodnie z unijnym prawem wszelkie środki pomocy udzielone przedsiębiorstwom przez państwa członkowskie UE muszą najpierw zostać zgłoszone do KE, która je zatwierdza. Niektóre kategorie pomocy – np. dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla określonych sektorów, takich jak ochrona środowiska, badania i innowacje – są wyłączone z tego obowiązku.

Morawiecki: To rozwiązanie dobre dla polskich rodzin

Przedstawiając założenia rządowego projektu ustawy przeciwdziałającej wzrostowi cen energii elektrycznej premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że proponowane rozwiązania “oparte są o suwerenność energetyczną, bezpieczeństwo i konkurencyjność sektora gospodarczego, są też dobre dla samorządów”. Zapewniał też, że przedstawione rozwiązania są dobre również dla polskich rodzin, a ponadto są wyrazem determinacji polskiego rządu.

Morawiecki zwrócił przy tym  uwagę, że ceny energii elektrycznej w Polsce są obecnie jednymi z najniższych dla gospodarstw domowych w całej Europie. “Dbamy o portfele Polaków, by ceny energii elektrycznej nie szły do góry” – podkreślił szef rządu w sejmowym wystąpieniu.

Zaniepokojenie URE

Tymczasem Urząd Regulacji Energetyki (URE) już we wtorek (2 stycznia) wyraził zaniepokojenie zamrożeniem opłat dystrybucyjnych i uszczupleniem kompetencji organu regulacyjnego w zakresie ustalania taryf za prąd.

Wczoraj natomiast poinformował, że oczekuje od przedsiębiorstw energetycznych przedłożenia nowych wniosków taryfowych. Mają one spełniać wymogi nowych regulacji prawnych, czyli tych zawartych w ustawie dotyczącej  cen prądu, która obowiązuje od nowego roku.

Rynek mocy uzgodniony z Brukselą za cenę sporych ustępstw Warszawy

Komisja Europejska wymusiła na polskim rządzie kompletną zmianę filozofii rynku mocy, ale wygląda na to, że osiągnięto kompromis. Poprawki wprowadzą więcej gry rynkowej, ale i więcej ryzyka dla  producentów energii.