Juncker: Cele klimatyczne na 2030 r. ważniejsze niż zerowa emisja do 2050 r.

Smog; Źródło: http://s.redefine.pl/dcs/o2/redefine/cp/hn/hnzvogth9f3n9r8ja1qmboint6f15i7y.jpg

W trakcie szczytu UE w Sybinie Jean-Claude Juncker podkreślił znaczenie obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Zaznaczył przy tym, że plan ośmiu państw UE, które chcą całkowitej likwidacji emisji do 2050 r., nie jest dziś priorytetem.

 

W rozmowie z rumuńskimi dziennikarzami przewodniczący Komisji Europejskiej został zapytany, czy podczas ostatniego spotkania przedstawicieli państw członkowskich poruszono temat zmian klimatycznych.

„Przez wiele lat byłem zawiedziony i narzekałem na brak aktywności młodych ludzi. Dziś natomiast jestem bardzo szczęśliwy, że wzięli sprawy w swoje ręce” wymijająco skomentował pytanie Juncker, podkreślając swoją sympatię dla klimatycznych inicjatyw młodzieży.

Nawet milion gatunków zagrożonych wyginięciem

Rekordowa liczba gatunków zwierząt i roślin jest obecnie zagrożona całkowitym zniknięciem z powierzchni Ziemi. Powodem jest zanieczyszczenie środowiska. Takie wnioski płyną z największą przeprowadzonego dotąd w historii badania dotyczącego bioróżnorodności na naszej planecie.
 

Opublikowany w Paryżu wstępny …

List 8 państw członkowskich

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele rządów Francji, Holandii, Belgii, Szwecji, Danii. Hiszpanii, Portugalii i Luksemburga sporządzili list, w którym zaapelowali o skupienie się na całkowitej eliminacji emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.

Juncker zastrzegł jednak, że pomimo uważnej analizy listu, priorytetem pozostaje plan do 2030 r. Jak twierdzi, ważniejsze są szybkie i konkretne działania w celu wypełnienia najbliższych zobowiązań. Wizja roku 2050, o ile również istotna, na razie pozostanie na dalszym planie.

Obecnym celem pozostaje więc zmniejszenie emisji o 40 proc., co według przeprowadzonej przez Komisję Europejską analizy nie powinno stanowić problemu dla państw członkowskich.

W marcu Parlament Europejski wyraził opinię, że plany obniżenia emisji gazów cieplarnianych powinny zostać podniesione do 55 proc. do 2030 r. Może być to jednak kwestia trudna do osiągnięcia jednomyślnie w Radzie UE. Aktywiści, między innymi Greta Thunberg, złożyli natomiast propozycję 80 proc.

Unia obniża emisje CO2. Liderzy UE apelują o bezemisyjną gospodarkę

Unia Europejska zredukowała emisję dwutlenku węgla do atmosfery w 2018 r., niemniej Polska wraz z kilkoma innymi krajami cały czas zwiększa emisję.
 

Z danych Eurostatu wynika, że państwa UE w 2018 r. zmniejszyły emisję CO2 o 2,5 proc. Jednak nie wszyscy …

Berlin się waha

Państwa będące autorami listu w sprawie strategii na rok 2050 mogą liczyć także na poparcie ze strony Słowacji, Słowenii i Litwy. Podpisu pod nią nie złożyły natomiast Niemcy, Włochy oraz Polska.

Kanclerz Angela Merkel stwierdziła jednak, że mimo że Berlin nie jest jeszcze gotowy na podpisanie deklaracji, popiera podjęcie intensywniejszych działań w celu jej osiągnięcia.

Zapowiedziała także, że poprze postulat, aby ¼ następnego budżetu unijnego na lata 2021-2027 zostało przeznaczone na ochronę klimatu.

Przyszłość klimatu w rękach nowych przywódców?

We wrześniu w Nowym Jorku odbędzie się konferencja z udziałem przedstawicieli ONZ. Mają wtedy zostać wtedy ustalone realistyczne plany międzynarodowej współpracy w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Europejscy burmistrzowie chcą, aby budżet UE wspierał zerową emisję CO2

Burmistrzowie 210 europejskich miast podpisali się pod listem-apelem, w którym wezwali unijnych przywódców do działań na rzecz osiągnięcia do 2050 r. zerowej emisji CO2 w UE w ujęciu netto. Ich zdaniem wsparcie tych działań powinno być ujęte w nowym siedmioletnim …

Kolejny szczyt UE ma się odbyć natomiast 28 – 29 czerwca. Donald Tusk oznajmił także organizację dodatkowego szczytu, który został zaplanowany na 28 maja, zaraz po wynikach wyborów europejskich. Ma być on początkiem procesu nominacji urzędników na ważne stanowiska unijne.

To właśnie od osób, które obejmą znaczące stanowiska w Unii będzie zależała dalsza realizacja planów, a także koncepcja polityki klimatycznej.

Według przewidywań ONZ obecna polityka klimatyczna nieuchronnie prowadzi do podnoszenia się temperatury na całym globie nawet o 3 stopnie Celsjusza. Może to skutkować nieodwracalnymi zmianami w środowisku.