Jak przestać marnować żywność?

źródło: Europejska Federacja Banków Żywności [eurofoodbank.eu/images/_FEBA/Gra…]

Europejski Trybunał Obrachunkowy skrytykował Komisję Europejską za niewystarczające działania na rzecz walki z marnotrawieniem żywności.

Wczoraj (17 stycznia) ETO opublikował sprawozdanie, dotyczące „zwalczania marnotrawienia żywności jako szansy dla UE na poprawę efektywności gospodarowania zasobami w łańcuchu dostaw żywności”. Kontrolerzy ETO stwierdzili, że Unia nie przyczynia się do efektywnego gospodarowania zasobami żywności – nie walczy z ich marnotrawieniem.

Niewystarczające działania Unii

Działania, jakie podjęto w tej sprawie, zostały ocenione jako „fragmentaryczne i nieregularne”. Jednocześnie, odwołano się do przykładów dobrych praktyk jak np. ograniczenie nadprodukcji w związku z reformą polityki rolnej. Ich wpływ oceniono jednak jako „raczej przypadkowy”.

Według szacunków ONZ, w skali globalnej, marnowanie żywności obejmuje 1/3 ilości wyprodukowanych produktów spożywczych. Generuje to koszty gospodarcze rzędu 1 bln dolarów rocznie, a także koszty środowiskowe wynoszące ok. 700 mld dolarów rocznie.

Żywność marnowana jest na każdym etapie produkcji i dystrybucji. Koszty liczą się nie tylko w stracie samych produktów żywnościowych, ale i w stracie czasu oraz zasobów potrzebnych na ich wytworzenie.

Wskazane w sprawozdaniu możliwości przeciwdziałania marnowaniu żywności na obszarze UE obejmują m.in. wspólną politykę rolną, wspólną politykę rybołówstwa, politykę bezpieczeństwa żywności oraz politykę gospodarowania odpadami. Zgodnie ze sprawozdaniem, problemem powinna zająć się Komisja Europejska, poprzez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności.

Nowe regulacje

W najbliższy wtorek (24 stycznia) Komisja Parlamentu Europejskiego ds.  Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) będzie głosować w sprawie nowych wytycznych i regulacji w dziedzinie walki z marnowaniem żywności. 42 organizacje z 15 krajów UE apelują do europarlamentarzystów o zobowiązanie do redukcji marnowania żywności w skali rocznej o połowę.

Według zajmującej się tym problemem brytyjskiej organizacji „This Is Rubbish” („rubbish” – ang. „śmieci”, „bzdury” – przyp. red.), żywność marnowana każdego roku w krajach UE mogłaby zapewnić po dziewięć posiłków dla każdej z 55 mln osób niedożywionych – na tyle ocenia się ich liczebność w krajach UE.

Jedną z metod ograniczenia marnowania żywności jest pozostawianie jej w tzw. bankach żywności. W Polsce znajdują się 32 tego typu instytucje. Ich lista dostępna jest na oficjalnej stronie Federacji Polskich Banków Żywności.

>> Czytaj więcej o problemie marnowania żywności w Unii