Firmy energetyczne popierają unijną politykę dot. gazów cieplarnianych

źródło: https://flickr.com autor: Nishant Jain

Inicjatywa „Make Power Clean”, zrzeszająca 13 dużych koncernów energetycznych, opowiedziała się za ograniczeniem dotacji na rzecz elektrowni emitujących zbyt dużą ilość gazów cieplarnianych.

 

„Make Power Clean” została powołana przez najważniejsze firmy paliwowe w Europie we współpracy ze stowarzyszeniami europejskiego sektora energii odnawialnej w celu lobbowania na rzecz zredukowania możliwości wsparcia z pieniędzy publicznych elektrowni, które emitują w znaczącym stopniu dwutlenek węgla. Wśród koncernów zrzeszonych w tej inicjatywie są takie znane marki jak Shell, Statoil, Total czy Siemens.

List do KE i europosłów

W ubiegły poniedziałek (26 czerwca) członkowie inicjatywy „Make Power Clean” wystosowali list do Komisji Europejskiej i członków Parlamentu Europejskiego, w którym zrzeszone koncerny wezwały do pełnej zgodności nowej unijnej strategii energetycznej, opracowywanej przez Komisję w ramach zestawu regulacji zorientowanych na utrzymanie konkurencyjności UE w erze transformacji rynków energetycznych w kierunku czystej energii (tzw. pakietu zimowego), z celami polityki klimatycznej.

„Nasze rachunki nie powinny wspierać funkcjonowania najbardziej emisyjnych elektrowni, biorąc pod uwagę fakt, że są dostępne czystsze opcje dostaw” – podkreślili autorzy listu. Zaznaczyli również, że dalsze wsparcie tych elektrowni jest sprzeczne z polityką energetyczną i klimatyczną UE, a także z interesami europejskich konsumentów.

Stąd firmy uczestniczące w inicjatywie poparły w liście pomysł KE ograniczający subsydiowania najbardziej emisyjnych elektrowni z pieniędzy publicznych, a także propozycję limitu wyprodukowanej energii na poziomie 550 g CO2/kWh.

Elektrownie z emisjami a Polska

Ograniczenie subsydiowania miałoby dotyczyć zarówno obecnych elektrowni, jak i tych powstających. Plan KE dotyczący wyłączenia elektrowni emitujących zbyt dużą ilość gazów cieplarnianych, w tym również tych węglowych, z możliwości subsydiowania w ramach rynków mocy nie jest po myśli polskiego rządu. Jest przeciwny propozycjom ograniczającym wydobywanie węgla i jego wykorzystanie do generowania energii, jako negatywnym dla polskiej energetyki opartej w dużej mierze na węglu.

Zdaniem inicjatywy „Make Power Clean”, propozycja Komisji jest neutralna w sensie technologicznym i nie powoduje ona konieczności wyłączenia elektrowni zasilanych węglem, które nadal będą mogły korzystać z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS).