UE: Finlandia chce uznania energii jądrowej jako ekologicznego źródła energii

Finlandia-atom-miks-energetyczny-UE-komisja-europejska-polityka-energetyczna

Finlandia posiada obecnie cztery elektrownie jądrowe, a budowa piątej jest na ukończeniu po latach opóźnień wywołanych problemami technicznymi. / Foto via flickr (CC BY 2.0) [centralniak]

Zgodnie z poufnymi dotąd ustaleniami fiński rząd zamierza lobbować w Unii Europejskiej, aby energetyka jądrowa została uznana za zrównoważone źródło energii.

 

 

Dotychczas za takie źródło energii uznano energię wiatrową i słoneczną. Nie podjęto natomiast decyzji w sprawie gazu i energii jądrowej. Nawet jeśli sam proces produkcji energii jest bezemisyjny, to energetyka jądrowa jest obecnie uważana jedynie za źródło niskoemisyjne, a to ze względu na emisje pochodzące m.in. z transportu.

Finlandia posiada obecnie cztery elektrownie jądrowe, a budowa piątej jest na ukończeniu po latach opóźnień wywołanych problemami technicznymi. Przyszłość energetyki jądrowej ma dla tego kraju kluczowe znaczenie.

Fiński przemysł jest bardzo energochłonny, a cel, jaki wyznaczyła sobie Finlandia, zakłada osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2035 r. Obecnie około 30 proc. energii w Finlandii pochodzi z elektrowni atomowych.

Jak wskazuje fiński publiczny nadawca YLE, plany rządu na rzecz uznania energetyki jądrowej jako ekologicznego źródła oznacza zwrot w polityce wchodzącej w skład koalicji rządzącej Ligi Zielonych.

Partia ta przez długi czas ostro sprzeciwiała się energii nuklearnej i ze względu na tę kwestię odmawiała w przeszłości udziału w tworzeniu gabinetu. Od tej pory Zieloni obrali jednak bardziej pragmatyczny kurs i dziś twierdzą, że mają neutralne podejście do tego źródła energii.