Europejski organ nadzoru energetycznego wzywa Bośnię do nieprzyjmowania chińskiej pożyczki

Elektrownia Tuzla [EPBiH website]

Bruksela wezwała w czwartek (27 września) parlament w Bośni, aby nie zatwierdzał gwarancji rządowej dla pożyczki z China Exim Banku, która ma pomóc elektrowni elektrycznej EPBiH w zaprojektowaniu nowej jednostki opalanej węglem w Tuzli.

 

Gwarancja obejmuje 85 proc. całkowitej wartości umowy podpisanej w listopadzie zeszłego roku na największą inwestycję w powojenną infrastrukturę energetyczną w Bośni. Udziałowcy EPBiH dali jej w tym miesiącu zielone światło, ale musi ona zostać jeszcze zatwierdzona przez parlament autonomicznej Federacji Bośniacko-Chorwackiej.

Nielegalna pomoc państwa

Wspólnota Energetyczna, międzynarodowy organ ustanowiony przez UE i osiem aspirujących państw członkowskich do rozszerzenia polityki energetycznej bloku na owych potencjalnych członków, ogłosił, że gwarancja może stanowić nielegalną pomoc państwa i że głosowanie powinno zostać wstrzymane do czasu, aż sprawa zostanie rozpatrzona i właściwie zbadana.

„Sekretariat Wspólnoty Energetycznej może być zmuszony do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom wobec Bośni i Hercegowiny” – powiedział Janez Kopac Dyrektor Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej.

Niemcy zbudują instalację LNG dla gazu z USA

Niemcy zdecydują, gdzie zbudować terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) do końca 2018 r. Deklaracja niemieckiego ministra energii Petera Altmaiera jest skierowana w stronę Stanów Zjednoczonych, które planują wysłać więcej gazu do Europy.
 

Aby powstrzymać amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa przed nakładaniem wysokich …

Krok ten następuje po złożeniu skargi przez grupy ekologiczne przeciwne projektowi. Oskarżono rząd Federacji Bośniacko-Chorwackiej o próbę przyspieszenia przyjęcia porozumienia przez parlament przed wyborami krajowymi i regionalnymi w Bośni, które odbędą się 7 października.

Ekolodzy stwierdzili, że zgodnie z Traktatem o Wspólnocie Energetycznej Bośnia musi przestrzegać unijnych przepisów dotyczących subsydiów w sektorze energetycznym. „W większości przypadków gwarancje państwowe mogą obejmować tylko 80 proc. całkowitej kwoty kredytu” – napisali w swojej skardze.

Chiny inwestują na Bałkanach

Bałkany coraz częściej zwracają się do Chin o finansowanie, ponieważ Unia Europejska, Bank Światowy i inne instytucje ograniczają finansowanie projektów energetycznych związanych z węglem.

ChinaGezhouba Group i Guandong Electric Power zostały wybrane do budowy jednostki o mocy 450 megawatów (MW) w mieście Tuzla, kosztem 1,8 mld marek bośniackich (940 mln euro), aby zastąpić trzy przestarzałe jednostki w elektrowni o mocy 715 MW.

Włochy wycofują sprzeciw wobec reformy rynku energii w UE

Davide Crippa, włoski podsekretarz stanu ds. rozwoju gospodarczego, ogłosił wycofanie się kraju ze składającego się z 7 państw sojuszu, który domaga się zachowania narodowej suwerenności nad decyzjami nt. finansowania elektrowni zapasowych.
 
W oświadczeniu opublikowanym w czwartek (13 września), …

Chińskie firmy wdrażają serię projektów na Bałkanach, głównie w sektorze energetycznym, których wartość w samej tylko Bośni wynosi około 3,8 mld euro.

Ekolodzy sprzeciwiają się projektom dotyczącym węgla zaplanowanym do realizacji wspólnie z Chinami, przekonując, że nie spełniają one unijnych przepisów i mogą przyczynić się do zwiększenia już i tak wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza, a także narażają Bośnię na kosztowne modernizacje zakładów po ewentualnym przystąpieniu do UE.