Europejski Bank Inwestycyjny udzieli największej w historii pożyczki w sektorze energetycznym

Gazociąg, źródło: https://www.oilandgasclub.com/wp-content/uploads/2015/10/oil-and-gas-club-piping-design.jpg

Gazociąg, źródło: https://www.oilandgasclub.com/wp-content/uploads/2015/10/oil-and-gas-club-piping-design.jpg

W środę 6 lutego Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podjął decyzję o przyznaniu największej w historii pożyczki finansowej dla projektu energetycznego: gazociągu transadriatyckiego (TAP). Wsparcie w wysokości 1,5 mld euro zostanie przeznaczone na transport gazu z Morza Kaspijskiego do Morza Śródziemnego.

 

Podczas pierwszego zebrania zarządu w 2018 r. Europejski Bank Inwestycyjny postanowił przeznaczyć 6,5 mld euro na sfinansowanie 36 projektów związanych z energetyką i transportem. Budowa gazociągu transatlantyckiego stanowi jeden z kluczowych projektów, które otrzymają wsparcie finansowe EBI. Dyskusja w sprawie przyznania kredytu na realizację budowy gazociągu toczyła się przez ostatnie dwa lata..

Gazociąg transadriatycki będzie częścią tzw. południowego korytarza gazowego, który ma połączyć unijny rynek ze złożami gazu Szah Deniz w Azerbejdżanie. Korytarz umożliwi przesyłanie gazu z Azerbejdżanu przez Gruzję i Turcję do Grecji i Albanii, a następnie na Morze Adriatyckie do Włoch.

W rozmowie z Agencją Reutera wiceprezes EBI Andrew McDowell stwierdził, że gazociąg transadriatycki zrównoważy spadającą produkcję gazu w Europie, dywersyfikując źródła energii oraz przyczyni się do zmniejszenia produkcji energii węglowej w centralnej i wschodniej Europie. Szacuje się, że gazociąg umożliwi transport 10 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Niepokój budzą jednak sugestie rosyjskiego giganta energetycznego Gazpromu, który dał do zrozumienia, że również rozważy przesył surowca gazociągiem TAP.

Parlament Europejski planuje regulacje, które uderzą w drobnych producentów energii

Zgodnie z nowymi przepisami przygotowywanymi przez Parlament Europejski szkoły, szpitale i gospodarstwa domowe, które zainstalują panele słoneczne będą podlegały tym samym regulacjom, co wielcy dostawcy energii.
 

W Parlamencie Europejskim toczy się burzliwa dyskusja o tym, czy małe instalacje fotowoltaiczne powinny mieć …

Gazociąg transadriatycki a cele klimatyczne UE

Projekt spotkał się z silnym sprzeciwem działaczy ekologicznych, którzy podkreślają, że budowa TAP już wpływa na lokalne społeczności i jest niezgodna z celami ustanowionymi podczas konferencji klimatycznej w Paryżu.

Badanie przeprowadzone przez CEE Bankwatch, sieć ekologicznych organizacji pozarządowych, pokazuje, że żaden z inwestorów południowego korytarza gazowego nie przeprowadził analizy potencjalnych konsekwencji budowy TAP dla klimatu. CEE Bankwatch ostrzega, że ze względu na wycieki metanu oraz emisję dwutlenku węgla projekt może być równie szkodliwy jak energia węglowa.

Colin Roche z międzynarodowej sieci ekologicznej Friends of the Earth Europe ostrzega, że EBI „bez wstydu” uzależnia Europę na kolejne kilka dekad paliw kopalnych, mimo dążenia UE do wyeliminowania nieczystych źródeł energii.

Xabier Benito, europoseł ze skrajnie lewicowego ugrupowania ZLE/NZL na swoim profilu na Twitterze stwierdził, że jest to „zła decyzja dla klimatu”. Benito zaapelował, by podczas sesji plenarnej 7 lutego w Strasburgu zwrócić się do prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, by instytucja przestała inwestować w paliwa kopalne.

Do tej pory Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczył duże środki również na działania w innych obszarach, takich jak „zielone obligacje” i projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, m.in. na budowę elektrowni wiatrowej w Austrii czy elektrowni wodnej w Gruzji. EBI wsparł również inteligentne systemy finansowania, które mają poprawić wydajność energetyczną i zmierzyć się z problemem ubóstwa energetycznego.

Działania włączające OZE pod lupą Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) oceni efektywność działań wspierających włączanie energii słonecznej (fotowoltaicznej) i wiatrowej do koszyka energii elektrycznej UE. Te dwa źródła energii odgrywają coraz większą rolę w europejskim miksie energetycznym.
 

W czwartek 1 lutego Europejski Trybunał Obrachunkowy zapowiedział kontrolę państw …

 

Projekt o znaczeniu wspólnotowym?

Gazociąg TAP jest jednym z projektów o znaczeniu wspólnotowym, tzw. PCI („Projects of Common Interest”) Komisji Europejskiej, które ze względu na zgodność z polityką i celami klimatycznymi UE są traktowane priorytetowo.

Wiele z projektów związanych jest z interkonektorami elektrycznymi i gazociągami. Gazociąg transadriatycki został umieszczony na liście PCI, ponieważ ma wspierać odejście od najmniej ekologicznych paliw kopalnych, dywersyfikowanie źródeł energii i zmniejszanie zależności europejskiej od Rosji.

Lista PCI wywołała sporo kontrowersji od momentu publikacji przez Komisję Europejską w zeszłym roku. W styczniu tego roku międzypartyjna grupa posłów złożyła oficjalny przeciw wobec PCI. Oznacza to, że po raz pierwszy lista zostanie poddana pod głosowanie, które odbędzie się na następnym posiedzeniu komisji ds. energii pod koniec lutego.

Bruksela zatwierdziła wsparcie dla polskich elektrowni

Komisja Europejska zgodziła się aby polski rząd wprowadził rynek mocy, czyli dodatkowe płatności dla elektrowni potrzebnych w systemie. Nasza energetyka zyskała dodatkowe kilkanaście lat na transformację. Czy będzie umiała je wykorzystać?

Decyzja Komisji Europejskiej była spodziewana od dwóch miesięcy. Kluczowe elementy …