EBI nie będzie finansować projektów związanych z węglem?

Siedziba Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, źródło: Wikipedia, fot. Palauenc05 (CC BY-SA 3.0)

Unijni ministrowie finansów wezwali Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) do zaprzestania finansowania projektów związanych z paliwami kopalnymi, a w szczególności tymi stałymi, jak np. węgiel. W połowie listopada EBI będzie bowiem aktualizować swoją politykę kredytową.

 

Apel dotyczący paliw kopalnych (węgla, gazu ziemnego czy ropy naftowej) znalazł się we wnioskach dotyczących finansowania klimatycznego uzgodnionych podczas ostatniego posiedzenia unijnych ministrów finansów państw członkowskich UE w Brukseli. Ministrowie rozmawiali wówczas o uzgadnianiu polityki kredytowej banków rozwojowych, która uwzględniałaby postanowienia porozumienia klimatycznego z Paryża z 2015 r.

2 mld euro rocznie nie dla projektów węglowych?

Głównym tego typu bankiem działającym na poziomie całej UE jest właśnie EBI, który jest niezależny od unijnego budżetu i zajmuje się udzielaniem kredytów (bądź ich gwarantowaniem) dla podmiotów publicznych i prywatnych, których działalności wspiera harmonijny rozwój UE. Natomiast na poziomie krajów członkowskich istnieją lokalne banki rozwojowe. W Polsce jest to Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Unijni ministrowie finansów chcą, aby takie banki nie wspierały projektów, które związane są z wykorzystaniem paliw kopalnych, a w szczególności węgla. A mowa jest o bardzo dużych pieniądzach. Od 2013 r. EBI dofinansował projekty związane z paliwami kopalnymi na łączną kwotę ponad 13,4 mld euro. W ubiegłym roku było to 2 mld euro.

W poprzednich latach unijni ministrowie tylko sygnalizowali konieczność zaprzestania finansowania inwestycji, które mogą wygenerować do atmosfery gazy cieplarniane, ale tym razem wprost wezwali banki rozwojowe do zaprzestania takiej działalności. W przypadku EBI to bardzo prawdopodobne. W połowie listopada bank ten będzie aktualizował swoją politykę kredytową i możliwe jest wpisanie mu do statutu dodatkowego obostrzenia dla wspieranych inwestycji.

Komisja Europejska bardzo pozytywnie odebrała uzgodnienia ze spotkania unijnych minsitrów finansów. „Rada przyjęła konkluzje, przewidują one stopniowe wycofywanie się z finansowania projektów paliw kopalnych. EBI już teraz podejmuje zobowiązania, by odejść od uzależnionych od paliw kopalnych źródeł energii i my jako KE wspieramy to rozwiązanie” – powiedział komisarz ds. wspólnej waluty i usług finansowych Valdis Dombrovskis. Również prezydent-elekt nowej KE – Ursula von der Leyen – mówiła, że chce, aby EBI prowadził „bardziej zieloną politykę”.

Jakie innowacje potrzebne są polskiej energetyce?

W literaturze fachowej i słownikach można znaleźć przynajmniej kilkadziesiąt definicji pojęcia „innowacja”. Swoje definicje tworzą też eksperci. Ale jakkolwiek innowacje zdefiniować, wiadomo, że w polskiej energetyce bardzo ich potrzeba. Często podkreślano to podczas 30. konferencji EuroPOWER w Warszawie.
 

Joseph Schumpeter, któremu …

Gaz ziemny wyłączony z nowych obostrzeń?

Możliwe jednak, że ostatecznie projekty związane z wykorzystaniem gazu ziemnego zostaną potraktowane łagodniej niż te związane z węglem. Jak ustalił Reuters, mocno zabiegają o to Węgry, które na forum Rady UE argumentowały, że całkowite zablokowanie możliwości sięgania po finansowanie z EBI w przypadku projektów gazowych sprawi przyczyni się do większego uzależnienia od importu gazu z Rosji w przypadku takich krajów jak Chorwacja czy Ukraina.

Z drugiej jednak strony, Węgry są bardzo bliskie przyłączenia się do realizowanego przez Rosję i Turcję gazociągu TurkStream, który przesyłałby błękitne paliwo do Europy Środkowej i Zachodniej z pominięciem Ukrainy, a przez Turcję, Grecję, Bułgarię, Serbię i właśnie Węgry. Zarówno prezydent Rosji Władimir Putin, jak i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan odwiedzili w ostatnich dniach Bukareszt, gdzie na tematy związane z energetyką rozmawiali z węgierskim premierem Viktorem Orbanem.

Również Polska, Niemcy czy Włochy opowiadają się za tym, aby EBI dalej finansował projekty gazowe, o ile są one zgodne z ideą bezpieczeństwa energetycznego w UE oraz spełniają wymogi środowiskowe. Ich realizacja miałaby także pozwalać odchodzić od stosowania w miksie energetycznym węgla. EBI od kilku lat nie wspiera już tych związanych z wykorzystaniem węgla projektów, które stosują stare technologie i przekraczają dopuszczalny próg emisji w wysokości 550 g CO2/kWh.

Oznacza to, że EBI nie wspiera inwestycji w elektrownie na węgiel brunatny czy kamienny, ale dopuszcza inwestowanie w wysoko wydajne węglowe elektrociepłownie kogeneracyjnye (wytwarzają one prąd i ciepło użytkowe), w niektóre elektrownie opalane częściowo przez źródła neutralne z punktu widzenia CO2, jak np. biomasa, a także w bloki gazowo-parowe i kogenerację na gaz. Po wprowadzeniu zmian postulowanych przez unijnych ministrów finansów, powyższe inwestycje nie mogłyby już być jednak wsparte.

Podczas spotkania w Brukseli ministrowie przyjęli też wniosek dotyczący zaplanowanej na grudzień konferencji klimatycznej ONZ (COP25). Wyliczono w nim, że w 2018 r. UE i jej państwa członkowskie przeznaczyły 21,7 mld euro na działania związane z walką ze zmianami klimatu.

Orban i Putin rozmawiali w Budapeszcie. Czy Węgry zaangażują się w projekt TurkStream?

Rosja z zadowoleniem przyjmie udział Węgier w projekcie gazociągu Turecki Potok – powiedział rosyjski prezydent po swoim spotkaniu z premierem Węgier. TurkStream to kolejny projekt gazowy, który ominie Ukrainę.
 

W ciągu ostatnich 6 lat Viktor Orban i Władimir Putin spotkali się …