Dzień Długu Ekologicznego: 81 proc. Polaków obawia się zmian klimatu

81 proc. Polaków deklaruje, że zmiany klimatyczne są dla nich powodem do obaw. / fot. via unsplash [Markus Spiske]

Aż 81 proc. Polaków deklaruje, że zmiany klimatyczne są dla nich powodem do obaw, wynika z opublikowanego w środę (28 lipca) badania przeprowadzonego przez firmę Deloitte. Ponad jedna trzecia ankietowanych skłonna jest płacić wyższe podatki, by inwestować w ochronę klimatu.

 

 

Badanie zostało przeprowadzone przed Dniem Długu Ekologicznego, który w tym roku wypada 29 lipca. Wyznacza on moment, kiedy ludzie wykorzystali zasoby, które przypadają na cały rok produkcji dóbr i usług, a zdolność Ziemi do ich odnawiania została właśnie przekroczona. Dodano, że przypadł on prawie miesiąc wcześniej niż rok temu, co oznacza, że tempo, w jakim zużywamy naturalne zasoby znacząco przyspieszyło.

Polityka klimatyczna UE oznacza koniec taniego latania. Za zmiany w lotnictwie zapłacą pasażerowie?

Komisja Europejska planuje zrewolucjonizować przemysł lotniczy w Europie. Przeciwnikiem zmian jest branża lotnicza.

Najbardziej zaniepokojone są kobiety i rodzice

„Wyniki naszego najnowszego badania pokazują, że transformacja klimatyczna firm jest koniecznością nie tylko dlatego, że wymuszają ją zmiany regulacyjne. 81 proc. Polaków, którzy przyznają, że przejmują się zmianami klimatu to przecież potencjalni pracownicy i klienci, i to ich potrzeby powinny być na pierwszym miejscu w biznesie” – powiedziała cytowana przez PAP partnerka i liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej Deloitte Irena Pichola.

Przyznała również, że prawie dwie trzecie Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego miesiąca czuło niepokój z powodu zmian klimatycznych, i że jest to alarmujący wynik, który powinien skłonić firmy do działania.

Jak podała ekspertka, najbardziej zaniepokojone grupy to kobiety, osoby powyżej 50 r.ż., osoby aktywne zawodowo i posiadające dzieci. Ponad trzy razy częściej niepokój o środowisko deklarują ankietowani, którzy widzą negatywne skutki zmian klimatycznych w swoim otoczeniu. Prawie trzy czwarte respondentów twierdzi, że to właśnie ich dzieci i wnuki skorzystają na ograniczeniu zmian klimatycznych, a tylko 7 proc., że oni sami.

„Może to oznaczać, że w miarę jak zmiany klimatyczne będą stawały się bardziej widoczne, liczba zaniepokojonych osób będzie rosła”, powiedziała Irena Pichola.

Dzikie świnie produkują w ciągu roku tyle dwutlenku węgla, co ponad milion samochodów

Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych na świecie gatunków zwierząt.

Za mało działań na rzecz klimatu

55 proc. ankietowanych uważa, że w zakresie walki o lepszy klimat jest aktualnie za mało działań, a 43 proc. oczekuje „natychmiastowych i zdecydowanych działań, nawet jeśli wiążą się one z koniecznością wysokich nakładów”. Tylko 7 proc. Polaków uważa, że świat robi wystarczająco dużo w tym zakresie. Zaledwie 4 proc. ankietowanych nie chce żadnych zmian.

Badanie wskazuje też gotowość gospodarstw domowych do podejmowania wysiłku w walce o klimat. Do najczęstszych deklarowanych przez nie działań należy segregowanie odpadów, co robi ponad dwie trzecie badanych, ograniczenie marnowania żywności (62 proc.) oraz ograniczenie zużycia wody (61 proc.).

Gospodarka światowa może tracić nawet 2,3 bln euro rocznie na skutek zniszczenia bioróżnorodności

Blisko połowa światowego PKB jest uzależniona od środowiska naturalnego oraz jego zasobów.

Młodzi Polacy gotowi płacić więcej, by inwestować w klimat

Ponad trzy czwarte ankietowanych zapewnia, że jest skłonne płacić więcej za towary przyjazne dla środowiska. Większość jest gotowa zapłacić do 10 proc. więcej, 14 proc. – do 20 proc. więcej, natomiast 4 proc. deklaruje, że zapłaci nawet ponad 20 proc. więcej.

Jak wynika z badania, gotowość płacenia wyższych cen częściej wyrażają osoby obawiające się o klimat. Znaczenie ma tu także wiek: osoby poniżej 35 r.ż. częściej deklarują gotowość płacenia wyższej ceny za przyjazne środowisku towary.

Z kolei jedna trzecia ankietowanych zapewnia, że jest skłonna płacić wyższe podatki, by inwestować w ochronę klimatu. Przeciętnie badani wyrazili gotowość do płacenia ok. 50 zł miesięcznie, a ponad jedna czwarta jest skłonna zaakceptować niższą (średnio o 5 proc.) pensję, jeśli pracodawca jest przyjazny dla środowiska.

Stanowisko pracodawcy w kwestii dbania o środowisko wydaje się być kluczowe – 27 proc. badanych zapewniło, że rozważą zmianę pracy, jeśli firma, w której pracują nie wprowadzi zrównoważonych praktyk biznesowych. 37 proc. zapytanych szczyci się natomiast pracą w organizacji, która aktywnie działa w celu redukcji emisji zanieczyszczeń, podróży czy używania plastiku.

Choroby, terroryzm, ale nie klimat. Jedynie 11 proc. Polaków uważa zmiany klimatyczne za najważniejszy problem

Według Europejczyków kryzys klimatyczny stanowi najpoważniejszy problem, z którym obecnie zmaga się świat.

Europejczycy za działaniami na rzecz ochrony środowiska. A Polacy?

Jak wynika z opublikowanego 3 marca 2020 r. badania Eurobarometru, obywatele UE chcieli, aby podejmowano więcej działań w celu ochrony środowiska. Uważali ponadto, że odpowiedzialność powinna być rozłożona na  duże przedsiębiorstwa i branżę przemysłową, rządy krajowe i UE, a także samych obywateli.

Aż 94 proc. obywateli we wszystkich państwach członkowskich Unii twierdziło, że ochrona klimatu jest dla nich ważna. Ponadto 91 proc. obywateli podkreśliło, że zmiana klimatu stanowi w UE poważny problem, a 83 proc. badanych dało do zrozumienia, że aby chronić środowisko niezbędne jest skuteczne prawodawstwo unijne.

Nastroje Europejczyków potwierdzone zostały przez opublikowany 5 lipca br. Eurobarometr. Z badania wynika, że kryzys klimatyczny stanowi najpoważniejszy problem, z którym zmaga się świat. 9 na 10 ankietowanych uważało wówczas, że zmiana klimatu stanowi poważny problem.

Zapytani o “najpoważniejszy problem przed którym stoi świat” Europejczycy najczęściej wskazywali właśnie zmiany klimatyczne (18 proc.), pogorszenie stanu przyrody (7 proc.), a także problemy zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniem powietrza (4 proc.).

Zmiany klimatyczne są najczęściej wymienianym problemem przez respondentów w Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Niemczech oraz Szwecji. Jednocześnie mniej niż jedna trzecia respondentów z Bułgarii, Łotwy oraz Rumunii, czyli państw, które dołączyły po 2004 r. do UE wskazała na taką odpowiedź.

Jednak wśród Polaków, według badania, tylko 11 proc. twierdziło, że zmiany klimatyczne stanowią poważny problem. Rodacy najczęściej wskazywali na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, a także na konflikty zbrojne i terroryzm. 70 proc. badanych Polaków stwierdziło, że zmiany klimatu są „bardzo poważnym” problemem. Stanowi to wzrost o 12 proc. w porównaniu do analogicznego badania z 2017 r.