Dług ekologiczny – ludzkość nie daje Ziemi szans  

Dług ekologiczny ludzkości, zestawienie źródło footprintnetwork.org

Dług ekologiczny ludzkości, zestawienie źródło footprintnetwork.org

Dług ekologiczny ludzkości wciąż rośnie – w tym roku już wczoraj zostały wyczerpane zasoby naturalne Ziemi, z których bez szkody dla planety mogliśmy korzystać. Organizacja Global Footprint Network, ogłaszając tegoroczny dzień długu ekologicznego, zwróciła uwagę, że coraz szybciej niszczymy swoje środowisko.

 

Żyjemy na kredyt

Międzynarodowa organizacja Global Footprint Network co roku określa tzw. dzień długu ekologicznego. To data, kiedy ludzkość wyczerpuje limit możliwych do naturalnego odtworzenia w danym roku zasobów naturalnych, czyli m.in. węgla, drewna i wody. W tym roku ten dzień wypadł już w poniedziałek 29 lipca.

Nawet milion gatunków zagrożonych wyginięciem

Rekordowa liczba gatunków zwierząt i roślin jest obecnie zagrożona całkowitym zniknięciem z powierzchni Ziemi. Powodem jest zanieczyszczenie środowiska. Takie wnioski płyną z największą przeprowadzonego dotąd w historii badania dotyczącego bioróżnorodności na naszej planecie.
 

Opublikowany w Paryżu wstępny …

W latach osiemdziesiątych dzień długu ekologicznego pojawiał się w kalendarzu w połowie grudnia, w 1993 r. wypadł 21 października, dziesięć lat temu – we wrześniu, przed rokiem 1 sierpnia, a tym roku jeszcze wcześniej. “Nie możemy używać takich zasobów bez destrukcyjnych konsekwencji” – uprzedził założyciel Global Footprint Network Mathis Wackernagel.

Tymczasem od wielu już lat glebę, surowce naturalne, paliwa kopalne, lasy i wodę, przypadające na cały rok do produkcji dóbr i usług, wykorzystujemy w ciągu pięciu-siedmiu miesięcy.

Nie mamy zapasowej Ziemi

Organizacja alarmuje, że do zaspokojenia zapotrzebowania całej populacji Ziemi przy obecnym wykorzystaniu zasobów naturalnych potrzebowalibyśmy niemal dwie takie planety jak nasza. Jednak – zwraca uwagę Global Footprint Network – gdyby cała populacja wykorzystywała zasoby naturalne i produkowałaby odpady w takim tempie jak Stany Zjednoczone, to ludzkość potrzebowałaby aż pięciu dodatkowych planet.

Od dziś Unia Europejska żyje na ekologiczny kredyt

Europa zbyt szybko zużywa zasoby naturalne. Zdaniem autorów raportu „European Union Overshoot Day”, od dziś wszyscy obywatele UE żyją na ekologiczny kredyt. Oznacza to, że UE wyczerpała zasoby, które planeta może zaoferować w ciągu roku.
 

Według Światowego Funduszu na rzecz Przyrody …

Sorry, taki mamy klimat?

„Dzień długu ekologicznego przypada w tym roku na 29 lipca, co oznacza, że ludzkość wykorzystuje obecnie zasoby przyrody 1,75 razy szybciej, niż ekosystem może się regenerować” – ostrzega Global Footprint Network w dorocznym raporcie. “Koszty tej globalnej ekologicznej nadwyżki stają się coraz bardziej widoczne w postaci wylesienia, erozji gleby, utraty różnorodności biologicznej czy gromadzenia się dwutlenku węgla w atmosferze” – głosi oświadczenie Global Footprint Network.

Miliardowy program rządu na wsparcie fotowoltaiki i prosumentów

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj, że rząd przeznaczy miliard złotych na program „Mój Prąd”. Zakłada on dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i promocję energetyki prosumenckiej. 

Polska niestety powyżej średniej

Organizacja określa też dzień wykorzystania zasobów naturalnych dla poszczególnych krajów. Polska niestety wyprzedza średnią światową o dwa miesiące, bo w naszym kraju dzień długu ekologicznego przypadł w połowie maja. Mało pocieszający jest też fakt, że są jeszcze gorsi: mieszkańcy Australii na ekologiczny kredyt żyją już od 31 marca, USA od 15 marca, a Kataru 11 lutego.

Tymczasem z przeprowadzonego przez firmę Kruk badania „Konsumpcjonizm i świadomość ekologiczna”, na które powołują się media wynika, że tylko niewiele ponad cztery procent Polaków ma świadomość ograniczonych zasobów Ziemi. W tej grupie najbardziej świadome są młodzi – osoby w wieku 18-24 lat. Ponadto prawie 90 proc. ankietowanych uważa, że roczne zasoby Ziemi w rzeczywistości wystarczają nam na 5 do 10 lat.

IPSOS: Walka ze zmianami klimatu ważna dla wyborców w całej Europie

Aż 77 proc. potencjalnych wyborców uważa walkę z globalnym ociepleniem za ważne kryterium przy podejmowaniu decyzji o tym, na kogo głosować w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, wynika z sondażu przeprowadzonego przez IPSOS Mori.
 

W ciągu ostatnich miesięcy miliony młodych …