Bruksela surowo ocenia plany klimatyczne państw członkowskich

Farma wiatrowa / Zdjęcie via unsplash.com @priscilladupreez

Komisja Europejska ostrzega, że plany na rzecz energii i klimatu poszczególnych państw członkowskich są niewystarczające. Do końca roku kraje UE otrzymają czas na ich poprawę. Polska znalazła się wśród najgorzej ocenionych.

 

 

We wtorek w Brukseli zaprezentowano wnioski dotyczące krajowych planów na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Komisja Europejska wzywa poszczególne państwa do większego wysiłku. Szczególnie we wdrażaniu energii odnawialnej, efektywności energetycznej i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych zgodnie z postanowieniami Porozumienia paryskiego z 2015 r. Państwa do końca roku powinny przedstawić ostateczne wersje planów z uwzględnieniem zaleceń KE.

Porozumienie klimatyczne państw członkowskich UE najpóźniej w 2020 r.

Debata nad długoterminową strategią klimatyczną zakładającą, że gospodarka europejska stanie się neutralna dla klimatu do 2050 r., powinna zakończyć się jeszcze w tym roku – przewiduje projekt konkluzji na zbliżający się szczyt unijny, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w …

Problemem odnawialne źródła energii

Najambitniejsze plany – zdaniem KE – przygotowała piątka państw: Estonia, Dania, Litwa, Portugalia i Hiszpania. Na drugim biegunie znalazły się kraje Europy Wschodniej, Polska, Czechy i Słowacja. Jednak unijna administracja skrytykowała także Belgię za zbyt ogólnikowe rozwiązania dotyczące wdrożenia energii odnawialnej czy uzyskania lepszej efektywności energetycznej.

Przykładem ilustrującym niewystarczające działania państw członkowskich jest według KE kwestia odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z zatwierdzonym już celem, do 2030 r. kraje Wspólnoty zobowiązały się do osiągnięcia co najmniej 32 proc. udziału „zielonej energii” w swoich miksach energetycznych. Jak dotąd wiele państw Unii nie zbliżyło się do osiągnięcia tego celu, w tym największe unijne gospodarki: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Polska.

Jadwiga Emilewicz komisarzem ds. energii w nowej KE?

Polski rząd dostał nieoficjalną propozycję objęcia teki komisarza ds. energii w tworzącej się właśnie nowej Komisji Europejskiej. Wytypowano już nawet kandydatkę.
 

Według informacji portalu WysokieNapiecie.pl taki sygnał przesłała do polskiego rządu Margrethe Vestager. Ta Dunka, dziś komisarz ds. konkurencji, jest faworytką …

Niezależność energetyczna

Komisja Europejska przekonuje, że wdrażanie odnawialnych źródeł energii jest korzystne nie tylko z powodu korzyści wynikających z walki z ociepleniem klimatu, lecz także ze względu na uzyskanie niezależności energetycznej przez UE. Na polu odnawialnych źródeł prymusami są Dania, Estonia, Hiszpania, Litwa i Portugalia.

Raport KE zwraca uwagę, że dotychczas tylko ósemka państw członkowskich przedstawiła harmonogram zamknięcia elektrowni węglowych. Są to Francja (2022), Włochy i Irlandia (2025) oraz Dania, Hiszpania, Holandia, Portugalia i Finlandia (2030). Do tych państw można zaliczyć także Niemcy. Jednak Berlin zapowiada odejście od węgla w procesie wywarzania energii na 2038 r.

Francja skończy z marnotrawstwem produktów

W ramach walki z marnotrawstwem francuski rząd zabroni niszczenia wszystkich produktów nieżywnościowych. Analogiczny system działa w tym kraju od 2016 r. w odniesieniu do zakazu niszczenia przez supermarkety produktów spożywczych.
 

Zakaz ma być wdrażany stopniowo. Całkowicie wejdzie w życie od 2023 …

Działanie dla przyszłych pokoleń

Zdaniem Brukseli następna dekada będzie kluczowa dla walki z globalnym ociepleniem. Wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič, zwrócił uwagę, że „nie można postrzegać środków przeznaczonych na walkę z zanieczyszczeniem środowiska w kategorii kosztów, tylko inwestycji dla wszystkich europejskich gospodarek we wspólnym wysiłku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.”. 

Šefčovič przypomniał, że sektor energetyczny wytwarza 80 proc. wszystkich gazów cieplarnianych na terenie UE, stąd znaczenie realizacji poszczególnych planów. UE zobowiązała się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń o 40 proc. w do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r.

Hiszpania proponuje unijny podatek węglowy od importu energii

Hiszpański rząd przesłał list do Komisji Europejskiej, w którym zaapelował o ustanowienie na poziomie całej Unii Europejskiej specjalnego podatku węglowego nakładanego na importowaną do UE energię. Okazją do wprowadzenia takiego podatku są według Madrytu nowe unijne wieloletnie ramy finansowe na …