Bank Światowy zwiększy swoje wydatki na cele klimatyczne

Bank Światowy, dekarbonizacja, gaz ziemny, zmiany klimatu, środowisko

Fot. via unsplash [Markus Spiske]

Bank Światowy zgodził się zwiększyć swoje wydatki na cele związane z ochroną klimatu z 28 proc. do 35 proc. Obiecał także przekazywać zarządowi roczne sprawozdania ze swoich postępów.

 

 

Urzędnicy Banku zobowiązali się do regularnego dostarczania zarządowi aktualizacji, powiedziała Reuterowi Genevieve Connors, która nadzoruje w Banku Światowym raportowanie wydatków przeznaczonych na klimat. „To ogromna zmiana, jeśli chodzi o sposób naszego funkcjonowania”, dodała.

Bank Światowy ujawnił w kwietniu br. szczegóły swojego pięcioletniego planu, zakładającego pomoc krajom rozwijającym się w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez dekarbonizację.

Zwiększeniu ulegnie kwota, która ma być przeznaczona na finansowanie klimatu. W ciągu ostatnich pięciu lat wyniosła ona 83 mld dolarów, natomiast w 2020 – 21,4 mld. Bank zobowiązał się do podniesienia odsetka wydatków na cele klimatyczne z 28 proc. do 35 proc.

Bank Światowy: Koronakryzys wpycha miliony ludzi w skrajne ubóstwo. Jaka jest sytuacja w Polsce?

Ubóstwo w świecie po pandemii zagraża milionom osób na całym świecie. Także w Polsce i Europie.

Aktywiści krytykują Bank Światowy. Powodem kwestia gazu

Działacze na rzecz ochrony środowiska, m.in. Luisa Galvo z organizacji Friends of the Earth, zarzucają jednak Bankowi Światowemu wybiórczość. Jak wskazują, w projekcie brakuje informacji na temat sposobu dostosowania polityki Banku do celów porozumienia paryskiego.

Obawy aktywistów wywołuje też sceptyczna postawa Banku wobec porzucenia inwestycji w gaz ziemny, mimo zobowiązania się od odejścia od węgla.

Genevieve Connors zapowiedziała, że Bank Światowy będzie oceniał inwestycje gazowe indywidualnie. Wyjaśniła, że w niektórych przypadkach konieczne jest ich kontynuowanie. „Postrzegamy to jako drogę w kierunku dekarbonizacji”, dodała.